Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2015

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2015

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Personen (x 1 000) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan vermogen huishoudens (1 000 euro) Mediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2015* 1.178,5 28,5 27,1 30,2 115,2 25,8
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2015* 83,7 25,1 24,2 30,7 642,5 337,2
Zelfstandige 01 Landbouw 2015* 81,7 25,0 23,9 30,6 659,7 347,1
Zelfstandige 011 Teelt van eenjarige gewassen 2015* 17,0 28,6 27,0 33,8 754,2 372,2
Zelfstandige 0111 Teelt van granen en peulvruchten 2015* 6,8 27,4 25,3 33,5 961,1 538,3
Zelfstandige 0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2015* 6,4 30,4 29,2 34,7 753,8 371,9
Zelfstandige 0116 Teelt van vezelgewassen 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2015* 3,8 27,6 26,3 32,4 531,9 191,5
Zelfstandige 012 Teelt van meerjarige gewassen 2015* 2,5 24,8 23,5 31,8 636,4 302,7
Zelfstandige 0121 Teelt van druiven 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2015* 1,9 24,2 22,5 31,6 651,1 322,0
Zelfstandige 0125 Teelt van overige vruchten 2015* 0,4 26,0 25,6 32,4 590,1 221,4
Zelfstandige 0127 Teelt van gewassen voor dranken 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0128 Teelt van specerijen 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2015* 0,1 32,3 31,6 36,3 633,8 169,3
Zelfstandige 013 Teelt van sierplanten 2015* 5,8 31,0 29,9 32,9 505,1 183,8
Zelfstandige 0130 Teelt van sierplanten 2015* 5,8 31,0 29,9 32,9 505,1 183,8
Zelfstandige 014 Veeteelt en fokkerijen 2015* 42,4 22,0 21,0 29,6 810,3 502,9
Zelfstandige 0141 Melkveehouderij 2015* 29,3 22,2 21,5 29,5 936,8 652,1
Zelfstandige 0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2015* 3,9 19,9 17,5 29,5 674,6 337,9
Zelfstandige 0143 Paardenfokkerij 2015* 0,6 15,4 12,7 26,4 433,1 197,8
Zelfstandige 0145 Schapen- en geitenhouderij 2015* 1,6 22,7 20,3 30,4 529,8 263,3
Zelfstandige 0146 Varkenshouderij 2015* 4,0 17,6 16,8 26,8 624,5 307,9
Zelfstandige 0147 Pluimveehouderij 2015* 2,2 29,9 28,8 36,2 590,5 250,2
Zelfstandige 0149 Overige fokkerij en houderij 2015* 0,7 22,7 21,4 32,4 443,8 111,1
Zelfstandige 015 Gemengd bedrijf 2015* 2,2 24,5 23,1 31,2 820,6 456,6
Zelfstandige 0150 Gemengd bedrijf 2015* 2,2 24,5 23,1 31,2 820,6 456,6
Zelfstandige 016 Dienstverlening voor de landbouw 2015* 11,7 29,6 29,4 28,5 200,4 36,9
Zelfstandige 0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2015* 9,5 30,0 29,8 28,2 197,1 39,0
Zelfstandige 0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2015* 2,1 27,6 27,5 29,6 203,5 29,6
Zelfstandige 0163 Behandeling van gewassen na oogst 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0164 Zaadveredelingsbedrijven 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 017 Jacht 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0170 Jacht 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 02 Bosbouw 2015* 0,5 29,3 29,1 28,9 233,3 36,2
Zelfstandige 021 Bosbouw 2015* 0,3 29,1 28,3 28,8 230,7 39,2
Zelfstandige 0210 Bosbouw 2015* 0,3 29,1 28,3 28,8 230,7 39,2
Zelfstandige 022 Exploitatie van bossen 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 0220 Exploitatie van bossen 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 024 Dienstverlening voor de bosbouw 2015* 0,1 29,6 30,0 28,3 158,7 25,5
Zelfstandige 0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2015* 0,1 29,6 30,0 28,3 158,7 25,5
Zelfstandige 03 Visserij 2015* 1,5 50,6 50,9 34,4 162,8 44,1
Zelfstandige 031 Visserij 2015* 1,3 51,0 52,3 34,3 148,6 34,7
Zelfstandige 0311 Zee- en kustvisserij 2015* 1,2 54,8 56,9 34,9 130,2 28,6
Zelfstandige 0312 Binnenvisserij 2015* 0,2 30,0 29,2 32,7 270,3 54,2
Zelfstandige 032 Viskwekerij 2015* 0,1 42,6 41,5 35,3 460,8 238,8
Zelfstandige 0321 Zeeviskwekerij 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 0322 Zoetwaterviskwekerij 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige B-F Nijverheid en energie 2015* 184,3 33,3 33,2 28,5 84,8 16,5
Zelfstandige B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015* 47,3 34,2 33,5 30,8 161,3 34,8
Zelfstandige B Delfstoffenwinning 2015* 0,2 64,0 55,1 42,1 250,6 66,3
Zelfstandige 06 Winning van aardolie en aardgas 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 061 Winning van aardolie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0610 Winning van aardolie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 062 Winning van aardgas 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0620 Winning van aardgas 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 081 Winning van zand, grind en klei 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0812 Winning van zand, grind en klei 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 089 Winning van overige delfstoffen 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0892 Winning van turf 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0893 Winning van zout 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2015* 0,1 72,6 69,7 45,7 176,1 48,5
Zelfstandige 091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2015* 0,1 73,2 71,8 46,0 177,5 53,0
Zelfstandige 0910 Dienstverlening olie- en gaswinning 2015* 0,1 73,2 71,8 46,0 177,5 53,0
Zelfstandige 099 Dienstverlening overige winning 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 0990 Dienstenverlening overige winning 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige C Industrie 2015* 45,6 34,0 33,1 30,7 159,1 34,0
Zelfstandige 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015* 5,3 29,9 29,6 30,7 155,1 40,5
Zelfstandige 10 Voedingsmiddelenindustrie 2015* 5,1 30,0 29,9 30,7 155,2 40,9
Zelfstandige 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2015* 0,5 40,0 38,7 32,2 166,1 28,7
Zelfstandige 1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2015* 0,2 38,0 36,1 30,6 126,5 16,8
Zelfstandige 1012 Pluimveeslachterijen 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1013 Vleesverwerkende industrie 2015* 0,2 41,5 40,6 36,2 167,0 41,2
Zelfstandige 102 Visverwerkende industrie 2015* 0,1 48,2 44,0 36,6 168,3 57,0
Zelfstandige 1020 Visverwerkende industrie 2015* 0,1 48,2 44,0 36,6 168,3 57,0
Zelfstandige 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 1031 Aardappelproductenindustrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1032 Fruit- en groentesappenindustrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1039 Groente-,fruitverwerkende industrie 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1041 Spijsoliën- en -vettenindustrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1042 Margarine-industrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 105 Zuivelindustrie 2015* 0,3 27,0 27,0 32,4 419,8 133,8
Zelfstandige 1051 Zuivelindustrie (geen ijs) 2015* 0,2 24,7 25,2 32,6 594,7 350,2
Zelfstandige 1052 Consumptie-ijsindustrie 2015* 0,1 29,6 27,5 32,2 260,2 59,1
Zelfstandige 106 Meelindustrie 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2015* 0,1 . . . . .
Zelfstandige 1062 Zetmeelindustrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 107 Brood- en deegwarenindustrie 2015* 3,6 27,9 28,1 29,9 136,1 32,1
Zelfstandige 1071 Brood- en banketbakkerijen 2015* 3,4 28,0 28,1 29,9 136,0 31,8
Zelfstandige 1072 Banket- en koekindustrie 2015* 0,1 26,8 25,8 30,3 190,0 46,8
Zelfstandige 1073 Deegwarenindustrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2015* 0,4 29,0 27,0 31,4 105,7 48,2
Zelfstandige 1081 Suikerindustrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2015* 0,2 35,2 34,7 34,3 168,7 56,4
Zelfstandige 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1084 Saus-, zout- en specerij-industrie 2015* 0,0 . . . . .
Zelfstandige 1085 Snackindustrie (incl. salades e.d.) 2015* 0,1 25,1 22,7 27,9 66,8 11,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per gedetailleerde branche. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit.

Peildatum van het vermogen is 1 januari van het verslagjaar, voor de jaargangen vanaf 2011. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is dit 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 februari 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 februari 2017:
De onderwerpen Personen met bedrijfsvermogen en Mediaan bedrijfsvermogen zijn toegevoegd. Naast de gemiddelde inkomens zijn nu ook mediane inkomens beschikbaar. Gegevens over de jaren 2007 t/m 2010 en 2015 zijn toegevoegd.
Vanaf het jaar 2011 is een algehele herziening van de inkomensstatistiek doorgevoerd. Wegens diverse wijzigingen in de methodiek leidt dit over de hele linie tot een trendbreuk met voorgaande jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit zelfstandige arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Mediaan vermogen huishoudens
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft.
Mediaan bedrijfsvermogen
Bedrijfsvermogen van het huishouden is de som van het aanmerkelijk belang van dga’s en het ondernemingsvermogen van zelfstandig ondernemers.