Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Totaal snelgroeiende bedrijven (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2021 9.375
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2021 9.135
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 230
01 Landbouw 2021 225
02 Bosbouw 2021 0
03 Visserij 2021 5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 990
B Delfstoffenwinning 2021 5
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021 5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021 0
C Industrie 2021 915
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 165
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 160
11 Drankenindustrie 2021 10
12 Tabaksindustrie 2021 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 25
13 Textielindustrie 2021 15
14 Kledingindustrie 2021 5
15 Leer- en schoenenindustrie 2021 0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 70
16 Houtindustrie 2021 45
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 40
17 Papierindustrie 2021 15
18 Grafische industrie 2021 25
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 105
19 Aardolie-industrie 2021 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 55
20 Chemische industrie 2021 40
21 Farmaceutische industrie 2021 15
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 50
23 Bouwmaterialenindustrie 2021 25
24-30, 33 Metalektro 2021 420
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 150
24 Basismetaalindustrie 2021 10
25 Metaalproductenindustrie 2021 145
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 180
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 55
26 Elektrotechnische industrie 2021 25
27 Elektrische apparatenindustrie 2021 30
28 Machine-industrie 2021 125
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 30
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021 15
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 20
31 Meubelindustrie 2021 35
32 Overige industrie 2021 50
33 Reparatie en installatie van machines 2021 60
D Energievoorziening 2021 25
35 Energiebedrijven 2021 25
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 45
36 Waterleidingbedrijven 2021 0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021 5
38 Afvalbehandeling en recycling 2021 40
39 Sanering en overig afvalbeheer 2021 0
F Bouwnijverheid 2021 605
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021 170
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 45
43 Gespecialiseerde bouw 2021 390
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 2.895
G Handel 2021 1.940
45 Autohandel en -reparatie 2021 140
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021 1.135
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021 660
H Vervoer en opslag 2021 425
49 Vervoer over land 2021 200
50 Vervoer over water 2021 15
51 Vervoer door de lucht 2021 5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 145
53 Post en koeriers 2021 55
I Horeca 2021 530
55 Logiesverstrekking 2021 85
56 Eet- en drinkgelegenheden 2021 445
J Informatie en communicatie 2021 825
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021 50
58 Uitgeverijen 2021 25
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021 20
60 Radio- en televisieomroepen 2021 0
61 Telecommunicatie 2021 20
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021 755
62 IT-dienstverlening 2021 690
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 65
K Financiële dienstverlening 2021 170
64 Bankwezen 2021 65
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021 15
66 Overige financiële dienstverlening 2021 95
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 90
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021 90
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 1.810
M Specialistische zakelijke diensten 2021 1.110
69-71 Management- en technisch advies 2021 765
69 Juridische diensten en administratie 2021 165
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021 275
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021 330
72 Research 2021 115
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021 225
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021 125
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021 80
75 Veterinaire dienstverlening 2021 25
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 700
77 Verhuur van roerende goederen 2021 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De cijfers over snelle groeiers zijn beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Bij het bepalen van de economische activiteit, bedrijfsgrootte en rechtsvorm is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 februari 2023:
De definitieve cijfers over het jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 7 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal snelgroeiende bedrijven
Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.