Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Totaal snelgroeiende bedrijven (aantal)
B Delfstoffenwinning 2010 10
B Delfstoffenwinning 2011 10
B Delfstoffenwinning 2012 5
B Delfstoffenwinning 2013 10
B Delfstoffenwinning 2014 15
B Delfstoffenwinning 2015 15
B Delfstoffenwinning 2016 10
B Delfstoffenwinning 2017 5
B Delfstoffenwinning 2018 5
B Delfstoffenwinning 2019 5
C Industrie 2010 710
C Industrie 2011 690
C Industrie 2012 805
C Industrie 2013 800
C Industrie 2014 735
C Industrie 2015 765
C Industrie 2016 900
C Industrie 2017 1.055
C Industrie 2018 1.240
C Industrie 2019 1.170
D Energievoorziening 2010 15
D Energievoorziening 2011 15
D Energievoorziening 2012 10
D Energievoorziening 2013 10
D Energievoorziening 2014 5
D Energievoorziening 2015 15
D Energievoorziening 2016 10
D Energievoorziening 2017 15
D Energievoorziening 2018 20
D Energievoorziening 2019 20
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 40
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 45
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 35
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 30
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 25
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 25
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 30
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 45
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 50
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 45
F Bouwnijverheid 2010 410
F Bouwnijverheid 2011 360
F Bouwnijverheid 2012 350
F Bouwnijverheid 2013 285
F Bouwnijverheid 2014 245
F Bouwnijverheid 2015 260
F Bouwnijverheid 2016 385
F Bouwnijverheid 2017 580
F Bouwnijverheid 2018 790
F Bouwnijverheid 2019 790
G Handel 2010 1.725
G Handel 2011 1.635
G Handel 2012 1.620
G Handel 2013 1.565
G Handel 2014 1.425
G Handel 2015 1.550
G Handel 2016 1.810
G Handel 2017 2.075
G Handel 2018 2.470
G Handel 2019 2.365
H Vervoer en opslag 2010 415
H Vervoer en opslag 2011 355
H Vervoer en opslag 2012 370
H Vervoer en opslag 2013 380
H Vervoer en opslag 2014 375
H Vervoer en opslag 2015 405
H Vervoer en opslag 2016 450
H Vervoer en opslag 2017 525
H Vervoer en opslag 2018 660
H Vervoer en opslag 2019 615
I Horeca 2010 600
I Horeca 2011 615
I Horeca 2012 640
I Horeca 2013 645
I Horeca 2014 660
I Horeca 2015 755
I Horeca 2016 945
I Horeca 2017 1.045
I Horeca 2018 1.400
I Horeca 2019 1.160
J Informatie en communicatie 2010 460
J Informatie en communicatie 2011 435
J Informatie en communicatie 2012 470
J Informatie en communicatie 2013 480
J Informatie en communicatie 2014 500
J Informatie en communicatie 2015 525
J Informatie en communicatie 2016 615
J Informatie en communicatie 2017 695
J Informatie en communicatie 2018 750
J Informatie en communicatie 2019 795
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 90
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 65
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 55
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 50
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 45
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 60
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 95
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 95
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 90
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 100
M Specialistische zakelijke diensten 2010 820
M Specialistische zakelijke diensten 2011 680
M Specialistische zakelijke diensten 2012 680
M Specialistische zakelijke diensten 2013 730
M Specialistische zakelijke diensten 2014 710
M Specialistische zakelijke diensten 2015 750
M Specialistische zakelijke diensten 2016 885
M Specialistische zakelijke diensten 2017 1.080
M Specialistische zakelijke diensten 2018 1.150
M Specialistische zakelijke diensten 2019 1.215
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 720
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011 700
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 825
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 790
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 770
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 1.000
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1.140
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1.270
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1.560
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1.190
95 Reparatie van consumentenartikelen 2010 15
95 Reparatie van consumentenartikelen 2011 10
95 Reparatie van consumentenartikelen 2012 10
95 Reparatie van consumentenartikelen 2013 15
95 Reparatie van consumentenartikelen 2014 10
95 Reparatie van consumentenartikelen 2015 10
95 Reparatie van consumentenartikelen 2016 10
95 Reparatie van consumentenartikelen 2017 10
95 Reparatie van consumentenartikelen 2018 15
95 Reparatie van consumentenartikelen 2019 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De cijfers over snelle groeiers zijn beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Bij het bepalen van de economische activiteit, bedrijfsgrootte en rechtsvorm is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2021:
De definitieve cijfers over het jaar 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 7 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal snelgroeiende bedrijven
Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.