Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Regiokenmerken Perioden Leerlingen (speciaal) basisonderwijs (aantal) Leerlingen basisonderwijs Totaal leerlingen basisonderwijs (aantal) Leerlingen speciaal basisonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2021/'22* 21.914 21.164 750
Totaal mannen en vrouwen Suriname Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 659 628 31
Totaal mannen en vrouwen Suriname Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 3.836 3.695 141
Totaal mannen en vrouwen Suriname West-Nederland (LD) 2021/'22* 16.003 15.471 532
Totaal mannen en vrouwen Suriname Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 1.385 1.341 44
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen (LD) 2021/'22* 31 29 2
Totaal mannen en vrouwen Suriname Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 8.601 8.292 309
Totaal mannen en vrouwen Suriname Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 6.018 5.812 206
Totaal mannen en vrouwen Suriname Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 7.264 7.031 233
Totaal mannen en vrouwen Suriname Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 31 29 2
Totaal mannen en vrouwen Suriname Amsterdam 2021/'22* 3.164 3.038 126
Totaal mannen en vrouwen Suriname 's-Gravenhage 2021/'22* 2.239 2.150 89
Totaal mannen en vrouwen Suriname Rotterdam 2021/'22* 2.834 2.746 88
Totaal mannen en vrouwen Suriname Utrecht 2021/'22* 364 358 6
Mannen Suriname Nederland 2021/'22* 10.827 10.310 517
Mannen Suriname Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 322 302 20
Mannen Suriname Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 1.890 1.789 101
Mannen Suriname West-Nederland (LD) 2021/'22* 7.926 7.557 369
Mannen Suriname Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 674 649 25
Mannen Suriname Niet in te delen (LD) 2021/'22* 15 13 2
Mannen Suriname Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 4.302 4.083 219
Mannen Suriname Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 2.930 2.788 142
Mannen Suriname Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 3.580 3.426 154
Mannen Suriname Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 15 13 2
Mannen Suriname Amsterdam 2021/'22* 1.602 1.507 95
Mannen Suriname 's-Gravenhage 2021/'22* 1.138 1.077 61
Mannen Suriname Rotterdam 2021/'22* 1.375 1.317 58
Mannen Suriname Utrecht 2021/'22* 187 182 5
Vrouwen Suriname Nederland 2021/'22* 11.087 10.854 233
Vrouwen Suriname Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 337 326 11
Vrouwen Suriname Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 1.946 1.906 40
Vrouwen Suriname West-Nederland (LD) 2021/'22* 8.077 7.914 163
Vrouwen Suriname Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 711 692 19
Vrouwen Suriname Niet in te delen (LD) 2021/'22* 16 16 0
Vrouwen Suriname Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 4.299 4.209 90
Vrouwen Suriname Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 3.088 3.024 64
Vrouwen Suriname Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 3.684 3.605 79
Vrouwen Suriname Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 16 16 0
Vrouwen Suriname Amsterdam 2021/'22* 1.562 1.531 31
Vrouwen Suriname 's-Gravenhage 2021/'22* 1.101 1.073 28
Vrouwen Suriname Rotterdam 2021/'22* 1.459 1.429 30
Vrouwen Suriname Utrecht 2021/'22* 177 176 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs t/m schooljaar 2018/'19 informatie beschikbaar over leerlingen met een achterstandscategorie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen (speciaal) basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen basisonderwijs
Totaal leerlingen basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen speciaal basisonderwijs
Onder leerlingen (speciaal) basisonderwijs wordt in deze tabel zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs verstaan.
Op het speciaal basisonderwijs zitten kinderen die meer hulp behoeven bij de opvoeding en het leren dan het gewone basisonderwijs kan bieden. Kinderen in het speciaal onderwijs worden niet in deze tabel weergegeven.