Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden, 2003-2020

Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden, 2003-2020

Geslacht Positie werkkring Persoonskenmerken Werktijden Werkzaam buiten kantoortijden Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal Totaal 2020 8.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 677
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 527
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Pedagogische beroepen Totaal Totaal 2020 642
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Pedagogische beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Pedagogische beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen Totaal Totaal 2020 233
Totaal mannen en vrouwen Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 03 Commerciële beroepen Totaal Totaal 2020 960
Totaal mannen en vrouwen Totaal 03 Commerciële beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 03 Commerciële beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... Totaal Totaal 2020 1.702
Totaal mannen en vrouwen Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal 05 Managers Totaal Totaal 2020 413
Totaal mannen en vrouwen Totaal 05 Managers Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 05 Managers Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... Totaal Totaal 2020 322
Totaal mannen en vrouwen Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 07 Technische beroepen Totaal Totaal 2020 1.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal 07 Technische beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 119
Totaal mannen en vrouwen Totaal 07 Technische beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal 08 ICT beroepen Totaal Totaal 2020 427
Totaal mannen en vrouwen Totaal 08 ICT beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal 08 ICT beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 09 Agrarische beroepen Totaal Totaal 2020 189
Totaal mannen en vrouwen Totaal 09 Agrarische beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 09 Agrarische beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen Totaal Totaal 2020 1.337
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 207
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 11 Dienstverlenende beroepen Totaal Totaal 2020 761
Totaal mannen en vrouwen Totaal 11 Dienstverlenende beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 11 Dienstverlenende beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 12 Transport en logistiek beroepen Totaal Totaal 2020 607
Totaal mannen en vrouwen Totaal 12 Transport en logistiek beroepen Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal 12 Transport en logistiek beroepen Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13 Beroepsklasse overig Totaal Totaal 2020 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13 Beroepsklasse overig Regelmatig werkzaam in de nacht Totaal 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13 Beroepsklasse overig Soms werkzaam in de nacht Totaal 2020 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over het werken binnen of buiten kantoortijden van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar hun werktijden. In het tabblad ‘Werktijden’ is informatie beschikbaar over of men regelmatig, soms of niet werkzaam is op tijden die buiten de kantoortijden liggen. Bij werk buiten kantoortijden gaat het om avondwerk (tussen 19.00 en 00.00u), nachtwerk (tussen 00.00 en 6.00u) of weekendwerk (op zaterdag en/of zondag werken). Daarnaast is ook informatie beschikbaar over werken in ploegendienst. Het tabblad ‘Werken buiten kantoortijden bevat informatie over regelmatig, soms of niet werkzaam zijn in de avond, nacht, op zaterdag of zondag. Hiermee is het mogelijk om na te gaan of bepaalde werktijden tegelijk voorkomen. Bijvoorbeeld of personen die regelmatig in de avond werken ook regelmatig in de nacht werken. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, naar de positie in de werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur, positie in het huishouden en beroepsklasse (BRC 2014).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.