Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, burn-outklachten en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.
In 2017 en 2019 zijn de items emotioneel moeilijke werksituatie, emotioneel veeleisend werk en emotioneel betrokken bij werk niet bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden WerkdrukErg snel werken (%) WerkdrukHeel veel werk doen (%) WerkdrukExtra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandacht (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatie (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweld (%) Slachtofferschap op het werkPesten (%) Burn-out klachtenBurn-out klachten (%) Burn-out klachtenEmotioneel uitgeput (%) Burn-out klachtenLeeg voelen (%) Burn-out klachten's Ochtends moe voelen (%) Burn-out klachtenVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-out klachtenUitgeput door werk (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 25,1 37,3 25,9 90,6 88,4 84,4 89,1 63,5 4,5 10,8 2,5 4,8 9,2 8,8 19,1 11,6 9,3 7,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 33,0 46,0 32,5 86,0 83,2 76,8 87,8 59,7 7,6 11,7 2,9 6,9 14,1 12,7 22,0 15,9 14,4 8,4
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 26,9 39,8 29,3 88,7 86,1 82,5 89,4 62,0 5,9 9,9 3,7 6,0 10,2 10,5 19,2 13,1 10,5 8,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 25,8 38,1 26,8 91,7 89,4 85,8 89,7 63,1 3,9 11,6 2,2 4,5 8,7 8,0 19,9 11,4 8,7 7,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 23,1 36,5 23,5 92,7 91,5 87,4 88,4 62,6 3,1 12,0 2,2 3,7 8,2 8,2 20,0 10,5 8,0 6,6
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2019 11,5 19,0 10,9 95,3 92,7 90,3 89,2 76,1 1,8 7,5 1,8 2,9 3,4 3,6 10,8 5,0 4,4 3,6
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens