Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Perioden Totaal personen in huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudens Totaal personen in particuliere huish... (aantal) Personen in particuliere huishoudens Thuiswonend kind (aantal) Personen in particuliere huishoudens Alleenstaand (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend (aantal) Personen in particuliere huishoudens Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in particuliere huishoudens Overig lid huishouden (aantal) Personen in institutionele huishoudens (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2016 16.974.177 16.733.341 4.569.610 2.918.465 8.437.940 554.282 253.044 240.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2017 17.087.136 16.843.071 4.582.135 2.971.340 8.472.329 562.136 255.131 244.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2018 17.195.139 16.950.376 4.597.687 3.017.622 8.508.806 569.242 257.019 244.763
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2019 17.273.444 17.031.805 4.609.176 3.051.296 8.538.828 575.236 257.269 241.639
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2020 17.337.960 17.099.322 4.619.127 3.077.076 8.566.286 580.164 256.669 238.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2030 17.837.429 17.582.854 4.637.213 3.371.187 8.717.016 589.057 268.381 254.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2040 18.108.898 17.820.372 4.731.157 3.569.824 8.639.769 597.400 282.222 288.526
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2050 18.141.420 17.828.932 4.705.116 3.674.160 8.548.402 607.545 293.709 312.488
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2060 18.176.850 17.857.530 4.688.144 3.687.670 8.581.363 598.718 301.635 319.320
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2016 8.412.410 8.303.789 2.452.220 1.397.944 4.226.577 101.628 125.420 108.621
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2017 8.472.023 8.358.370 2.458.020 1.427.550 4.243.357 102.338 127.105 113.653
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2018 8.528.030 8.411.703 2.465.429 1.453.373 4.261.320 102.986 128.595 116.327
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2019 8.567.305 8.451.720 2.470.984 1.471.823 4.276.192 103.507 129.214 115.585
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2020 8.598.586 8.484.252 2.475.896 1.485.271 4.289.922 103.843 129.320 114.334
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2030 8.822.691 8.700.827 2.486.591 1.615.657 4.365.288 97.186 136.105 121.864
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2040 8.917.924 8.782.573 2.532.235 1.688.189 4.326.666 94.124 141.359 135.351
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2050 8.905.519 8.761.623 2.522.458 1.719.133 4.281.015 94.692 144.325 143.896
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat 2060 8.916.394 8.770.945 2.513.989 1.721.850 4.297.627 91.357 146.122 145.449
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2016 8.561.766 8.429.551 2.117.390 1.520.521 4.211.362 452.654 127.624 132.215
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2017 8.615.111 8.484.698 2.124.115 1.543.790 4.228.970 459.798 128.025 130.413
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2018 8.667.114 8.538.677 2.132.259 1.564.251 4.247.487 466.255 128.425 128.437
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2019 8.706.141 8.580.087 2.138.193 1.579.473 4.262.637 471.729 128.055 126.054
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2020 8.739.374 8.615.070 2.143.232 1.591.805 4.276.363 476.323 127.347 124.304
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2030 9.014.735 8.882.026 2.150.622 1.755.529 4.351.726 491.873 132.276 132.709
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2040 9.190.973 9.037.799 2.198.922 1.881.635 4.313.103 503.275 140.864 153.174
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2050 9.235.904 9.067.311 2.182.659 1.955.027 4.267.387 512.853 149.385 168.593
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2060 9.260.457 9.086.586 2.174.155 1.965.820 4.283.736 507.362 155.513 173.871
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking van Nederland in huishoudens naar positie in het huishouden, geslacht, leeftijd en burgerlijke staat. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 18 december 2015:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2019-2060. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen in huishoudens
Totaal personen in huishoudens

Huishouden
Particulier of institutioneel huishouden.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Institutioneel huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om personen in instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, die daar in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Personen in particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal personen in particuliere huish...
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Alleenstaand
Persoon die alléén zichzelf particulier, dus niet-bedrijfsmatig, voorziet van huisvesting en in dagelijkse levensbehoeften. Een alleenstaande vormt een eenpersoonshuishouden. Tot eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonend
Situatie van twee personen die als paar, al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormen.

Paar (huishouden)
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Ouder in eenouderhuishouden
Persoon die niet samenwoont met een partner, maar wel thuiswonende kinderen heeft.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Overig lid huishouden
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan iemand die samen met broer(s) en/of zus(sen) een huishouden vormt, een pleegkind, of een kostganger die bij een gezin inwoont.
Personen in institutionele huishoudens
Institutioneel huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om personen in instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, die daar in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.