Misdrijven; vervolging en berechting naar regio, 2001-2016

Misdrijven; vervolging en berechting naar regio, 2001-2016

Misdrijven Regiokenmerken Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg
Misdrijven, totaal Nederland 2016* 190.850 202.530 94.350
Misdrijven, totaal Groningen (PV) 2016* 6.275 6.580 3.045
Misdrijven, totaal Friesland (PV) 2016* 6.390 6.705 2.695
Misdrijven, totaal Drenthe (PV) 2016* 3.880 4.120 1.760
Misdrijven, totaal Overijssel (PV) 2016* 10.205 10.600 4.755
Misdrijven, totaal Flevoland (PV) 2016* 5.105 5.365 2.610
Misdrijven, totaal Gelderland (PV) 2016* 18.005 18.585 9.225
Misdrijven, totaal Utrecht (PV) 2016* 11.260 11.700 5.805
Misdrijven, totaal Noord-Holland (PV) 2016* 39.490 42.155 17.605
Misdrijven, totaal Zuid-Holland (PV) 2016* 47.975 50.565 23.840
Misdrijven, totaal Zeeland (PV) 2016* 3.360 3.695 1.740
Misdrijven, totaal Noord-Brabant (PV) 2016* 25.610 28.455 11.700
Misdrijven, totaal Limburg (PV) 2016* 10.725 11.340 6.080
Misdrijven, totaal Niet in te delen (PV) 2016* 2.575 2.660 3.490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort misdrijf en (kenmerken van) de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten.
De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over onvoorwaardelijke beleidssepots met en zonder kennisgeving worden in GPS niet goed geregistreerd en zijn daarom onvoldoende betrouwbaar vanaf 2008. Daarom worden deze cijfers vanaf 2008 niet weergegeven.
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Een ingeschreven (rechtbank)strafzaak is een bij het parket ingeschreven dossier met het proces-verbaal van aangifte ten aanzien van één verdachte. Als er meer verdachten in een proces-verbaal voorkomen wordt voor iedere verdachte een strafzaak ingeschreven.
Beslissingen door Openbaar Ministerie
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken naar soort beslissing.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.


Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.