Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Geslacht Leeftijd mbo sectoren Bedrijfstakken (SBI 2008) 1 jaar eerder Perioden Instromers totaal (aantal) Instromers; niveau Niveau 2 (aantal) Instromers; niveau Niveau 3 (aantal) Instromers; niveau Niveau 4 (aantal) Instromers; leerweg Beroepsopleidende leerweg (bol) (aantal) Instromers; leerweg Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019/'20 11.455 2.635 3.514 4.097 1.933 9.522
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2019/'20 109 25 36 36 31 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019/'20 863 233 289 200 66 797
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal F Bouwnijverheid 2019/'20 296 106 95 76 17 279
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2019/'20 3.699 774 1.088 1.439 1.121 2.578
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal J Informatie en communicatie 2019/'20 105 13 38 48 17 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal K Financiële dienstverlening 2019/'20 131 6 38 82 8 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2019/'20 40 5 15 17 2 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2019/'20 2.393 651 641 638 542 1.851
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal O-Q Overheid en zorg 2019/'20 3.319 731 1.087 1.372 54 3.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019/'20 429 76 154 172 67 362
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal SBI-code onbekend 2019/'20 71 15 33 17 8 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de instroom vanuit werk in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per leerweg en niveau. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, mbo sector en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2021:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 komen de cijfers over het studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Instromers totaal
Deelnemers die voor het eerst een mbo opleiding volgen in een schooljaar aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs, zoals regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) of vakscholen.

Deze tabel gaat alleen over de instromers die 1 jaar eerder werk hadden, maar geen bekostigd onderwijs volgden.

Deze deelnemers zijn niet eerder terug te vinden in mbo inschrijvingsbestanden of mbo examenbestanden.
Noch zijn deze deelnemers ingeschreven als extraneus, noch hebben zij volgens de mbo-instelling een mbo-verleden.

Het gaat hierbij om alle instromers in een schooljaar en dus niet om alleen de instromers op 1 oktober ingeschreven staan.
Instromers; niveau
Niveau 2
Basisberoepsopleiding.
Opleiding tot basisberoepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met drie jaar.
Niveau 3
Vakopleiding.
Opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met vier jaar.
Niveau 4
Middenkader- of specialistenopleiding.
- Middenkaderopleiding: opleiding tot middenkaderfunctionaris met een duur van drie tot en met vier jaar.
- Specialistenopleiding: opleiding tot specialist met een duur van één tot en met twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding (niveau 3).
Instromers; leerweg
Beroepsopleidende leerweg (bol)
Beroepsopleidende leerweg.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf of instelling).
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Beroepsbegeleidende leerweg.
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer dan 60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf of instelling). In totaal moet per leerjaar minstens 300 uur onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.