Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder 2009-2020

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder 2009-2020

Geslacht Leeftijd mbo sectoren Bedrijfstakken (SBI 2008) 1 jaar eerder Perioden Instromers totaal (aantal) Instromers; niveau Niveau 2 (aantal) Instromers; niveau Niveau 3 (aantal) Instromers; niveau Niveau 4 (aantal) Instromers; leerweg Beroepsopleidende leerweg (bol) (aantal) Instromers; leerweg Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020/'21 11.026 2.306 3.272 4.097 2.288 8.738
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2020/'21 112 23 41 31 21 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020/'21 667 179 237 175 67 600
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal F Bouwnijverheid 2020/'21 278 122 78 59 17 261
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2020/'21 3.632 613 980 1.576 1.289 2.343
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal J Informatie en communicatie 2020/'21 101 19 37 43 14 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal K Financiële dienstverlening 2020/'21 58 8 24 23 9 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2020/'21 28 0 14 12 6 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2020/'21 2.304 500 524 665 653 1.651
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal O-Q Overheid en zorg 2020/'21 3.291 750 1.110 1.324 116 3.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020/'21 501 83 204 172 86 415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal SBI-code onbekend 2020/'21 54 9 23 17 10 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de instroom vanuit werk in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per leerweg en niveau. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, mbo sector en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2009/'10.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Instromers totaal
Studenten die voor het eerst een mbo opleiding volgen in een studiejaar aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs, zoals regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) of vakscholen.

Deze tabel gaat alleen over de instromers die 1 jaar eerder werk hadden, maar geen bekostigd onderwijs volgden.

Deze studenten zijn niet eerder terug te vinden in mbo inschrijvingsbestanden of mbo examenbestanden.
Noch zijn deze studenten ingeschreven als extraneus, noch hebben zij volgens de mbo-instelling een mbo-verleden.

Het gaat hierbij om alle instromers in een studiejaar en dus niet om alleen de instromers op 1 oktober ingeschreven staan.
Instromers; niveau
Niveau 2
Basisberoepsopleiding.
Opleiding tot basisberoepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met drie jaar.
Niveau 3
Vakopleiding.
Opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met vier jaar.
Niveau 4
Middenkader- of specialistenopleiding.
- Middenkaderopleiding: opleiding tot middenkaderfunctionaris met een duur van drie tot en met vier jaar.
- Specialistenopleiding: opleiding tot specialist met een duur van één tot en met twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding (niveau 3).
Instromers; leerweg
Beroepsopleidende leerweg (bol)
Beroepsopleidende leerweg.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf of instelling).
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Beroepsbegeleidende leerweg.
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer dan 60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf of instelling). In totaal moet per leerjaar minstens 300 uur onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.