Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Positie in huishouden Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2011 31.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2012 32.471
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2013 31.907
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2014 29.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2015 37.243
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2016 35.409
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2017 37.652
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2018 39.021
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2019 38.968
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2020 45.716
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2021 43.073
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Personen in institutionele huishoudens 2022 43.942
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2011 5.284
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2012 5.451
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2013 5.154
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2014 4.610
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2015 5.617
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2016 5.362
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2017 5.542
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2018 5.667
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2019 5.849
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2020 7.063
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2021 6.413
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Personen in institutionele huishoudens 2022 6.543
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2011 8.558
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2012 8.649
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2013 8.391
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2014 7.581
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2015 9.471
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2016 9.086
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2017 9.865
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2018 10.089
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2019 9.699
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2020 11.454
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2021 10.453
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Personen in institutionele huishoudens 2022 10.668
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2011 7.711
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2012 8.489
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2013 8.371
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2014 7.778
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2015 9.963
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2016 9.395
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2017 9.822
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2018 10.327
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2019 10.231
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2020 11.817
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2021 11.321
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Personen in institutionele huishoudens 2022 11.305
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2011 4.201
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2012 4.488
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2013 4.290
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2014 3.903
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2015 5.373
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2016 5.216
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2017 5.775
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2018 5.914
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2019 6.054
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2020 6.869
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2021 6.642
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Personen in institutionele huishoudens 2022 6.861
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal overledenen personen naar geslacht, leeftijd op 31 december en de positie die de overleden persoon innam in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
De waarneming van institutionele huishoudens is vanaf 2014 voornamelijk gebaseerd op gegevens van zorgkaartnederland.nl en personen die AWBZ- zorg met verblijf ontvangen. De institutionele huishoudens worden met de nieuwe methodiek beter waargenomen. Tevens zijn vanaf 2014 asielzoekers die woonachtig zijn in asielzoekerscentra en ingeschreven staan in het gemeentelijke bevolkingsregister bij de institutionele huishoudens ingedeeld. Beide factoren leiden tot verschuivingen tussen institutionele en particuliere huishoudens. Zie verder paragraaf 4.

Wijzigingen per 20 juni 2023:
Definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers van 2023 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.