Rijksmonumenten; regio (indeling 2015) 2013 - 2015

Rijksmonumenten; regio (indeling 2015) 2013 - 2015

Regio's Perioden Rijksmonumenten totaal (aantal) Openbare gebouwen (aantal) Verdedigingswerken (aantal) Kerkelijke gebouwen (aantal) Object in/delen van kerkelijke gebouwen (aantal) Gebouwen, woonhuizen (aantal) Delen van gebouwen, woonhuizen (aantal) Liefdadige instellingen (aantal) Agrarische gebouwen (aantal) Molens (aantal) Weg- en Waterwerken (aantal) Horeca-instellingen (aantal) Kastelen (aantal) Losse objecten, niet eerder genoemd (aantal)
Nederland 2013 61.730 2.051 1.709 4.172 192 36.224 187 455 7.529 1.275 1.087 210 1.017 5.622
Nederland 2014 61.768 2.053 1.721 4.184 190 36.155 187 459 7.526 1.275 1.078 210 1.018 5.712
Nederland 2015 61.847 2.071 1.812 4.191 189 36.121 188 459 7.512 1.275 1.068 211 1.019 5.731
Groningen (PV) 2013 2.556 86 16 250 12 1.247 10 26 460 90 107 21 23 208
Groningen (PV) 2014 2.556 85 16 251 12 1.228 10 26 460 90 107 21 23 227
Groningen (PV) 2015 2.557 85 17 251 12 1.227 10 26 460 90 105 21 23 230
Friesland (PV) 2013 4.169 109 55 419 48 2.484 17 38 445 153 93 21 30 257
Friesland (PV) 2014 4.158 107 52 420 48 2.478 17 38 444 153 93 21 30 257
Friesland (PV) 2015 4.157 107 52 419 48 2.478 17 38 443 153 94 21 30 257
Drenthe (PV) 2013 1.284 89 6 116 4 360 1 19 519 37 15 5 25 88
Drenthe (PV) 2014 1.291 97 6 115 4 360 1 20 518 37 15 5 25 88
Drenthe (PV) 2015 1.282 97 6 115 4 359 1 20 515 37 15 5 25 83
Overijssel (PV) 2013 3.945 88 139 203 9 1.885 8 10 835 62 42 7 91 566
Overijssel (PV) 2014 3.943 88 139 203 9 1.882 8 11 835 62 42 7 91 566
Overijssel (PV) 2015 3.943 89 140 204 9 1.883 8 11 831 63 42 7 91 565
Flevoland (PV) 2013 79 4 0 7 0 44 0 0 6 0 18 0 0 0
Flevoland (PV) 2014 81 4 0 8 0 45 0 0 6 0 18 0 0 0
Flevoland (PV) 2015 81 4 0 8 0 45 0 0 6 0 18 0 0 0
Gelderland (PV) 2013 6.169 299 254 518 21 2.572 11 28 1.136 159 69 18 215 869
Gelderland (PV) 2014 6.227 307 304 519 20 2.564 11 28 1.135 159 68 18 215 879
Gelderland (PV) 2015 6.270 315 341 519 20 2.567 11 28 1.132 158 68 18 216 877
Utrecht (PV) 2013 5.479 190 392 216 10 2.795 3 37 622 43 136 23 176 836
Utrecht (PV) 2014 5.489 179 421 216 10 2.792 3 37 622 43 131 23 176 836
Utrecht (PV) 2015 5.509 176 445 216 10 2.793 3 37 622 43 131 23 176 834
Noord-Holland (PV) 2013 14.086 363 198 488 26 10.896 67 121 564 146 176 49 88 904
Noord-Holland (PV) 2014 14.037 361 162 489 26 10.838 67 122 564 146 174 49 88 951
Noord-Holland (PV) 2015 14.034 363 162 490 26 10.812 67 122 563 146 173 50 88 972
Zuid-Holland (PV) 2013 9.119 300 117 444 16 5.950 25 113 885 244 250 13 119 643
Zuid-Holland (PV) 2014 9.160 302 112 445 16 5.991 25 113 885 244 249 13 120 645
Zuid-Holland (PV) 2015 9.159 303 116 446 16 5.990 25 113 882 244 246 13 120 645
Zeeland (PV) 2013 3.690 78 207 189 7 2.595 25 16 239 86 52 2 32 162
Zeeland (PV) 2014 3.679 78 189 193 7 2.590 25 17 238 86 52 2 32 170
Zeeland (PV) 2015 3.675 78 189 193 7 2.588 25 17 238 86 50 2 32 170
Noord-Brabant (PV) 2013 5.810 307 176 745 12 2.738 8 35 826 138 74 27 84 640
Noord-Brabant (PV) 2014 5.806 307 173 745 12 2.735 8 35 826 138 74 27 84 642
Noord-Brabant (PV) 2015 5.841 316 198 748 12 2.732 9 35 827 138 72 27 83 644
Limburg (PV) 2013 5.344 138 149 577 27 2.658 12 12 992 117 55 24 134 449
Limburg (PV) 2014 5.341 138 147 580 26 2.652 12 12 993 117 55 24 134 451
Limburg (PV) 2015 5.339 138 146 582 25 2.647 12 12 993 117 54 24 135 454
Bron: © Erfgoedmonitor, RCE
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het aantal rijksmonumenten in Nederland gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2015. De cijfers zijn niet alleen onderverdeeld naar soort monument, maar ook naar landsdeel, provincie en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013 - 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2018:
Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet.

Toelichting onderwerpen

Rijksmonumenten totaal
Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn, bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Zij zijn door het Rijk aangewezen als beschermd monument.
Openbare gebouwen
Bestuursgebouwen en onderdelen, gerechtsgebouwen en overheidsgebouwen. Voorbeelden: secretarieën, scholen, musea, waterschapshuizen, rechtbanken, wagen, stadhuizen en drostenhuizen.
Verdedigingswerken
Vestingwerken en gebouwen met een militair karakter. Voorbeelden: schansen, bastions, wallen, wachthuizen, kazernes, arsenalen en forten.
Kerkelijke gebouwen
Kerkgebouwen en woningen voor kerkelijke functionarissen. Voorbeelden: kerken, kapellen, synagogen, kloosters en abdijen.
Object in/delen van kerkelijke gebouwen
Bijzondere onderdelen van kerkgebouwen. Voorbeelden: kerktorens, orgels, preekstoelen, inventarissen, kerkhoven en uurwerken.
Gebouwen, woonhuizen
Woningen en woningbouwcomplexen. Voorbeelden: woonhuizen, zijlhuizen, koetshuizen, molenhuizen, kosterijen en pastorieën.
Delen van gebouwen, woonhuizen
Bijzondere onderdelen van woningen. Voorbeelden: rieten daken, dakkapellen, gevels, kelders en schoorstenen.
Liefdadige instellingen
Gebouwen voor sociale zorg en liefdadigheid. Voorbeelden: hofjes, weeshuizen en pest- en ziekenhuizen.
Agrarische gebouwen
Boerderijen en schuren. Voorbeelden: boerderijen, schuren en schaapskooien.
Molens
Industrie- en poldermolens.
Weg- en Waterwerken
Weg- en waterbouwkundige werken. Voorbeelden: bruggen, sluizen sassen, waterpoorten, stadsgrachten, waterkanten, beschoeiingen en vissershavens.
Horeca-instellingen
Hotels, restaurants en cafés.
Kastelen
Kastelen en buitenplaatsen. Voorbeelden: kastelen, landgoederen.
Losse objecten, niet eerder genoemd
Losse objecten: Voorwerpen op veld, plein en straat. Voorbeelden: pompen, theekoepels, gedenktekens en hekken.