Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Geslacht Leeftijd Positie in het huishouden Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vast dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met tijdelijk dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige met personeel (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Meewerkend gezinslid (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (aantal) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Bonaire 2018 15.390 11.610 11.240 9.530 7.690 1.840 1.720 970 710 40 2.210 570 340 230 1.630 1.010 620 9.020 370 3,2 3.780 75,4 73,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Sint-Eustatius 2018 2.600 1.940 1.860 1.630 1.370 270 230 110 110 10 210 40 30 10 170 80 90 1.650 80 4,3 660 74,7 71,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Saba 2018 1.770 1.200 1.170 990 740 260 170 110 50 10 280 60 50 20 220 120 100 880 30 2,4 580 67,4 65,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Bonaire 2018 2.340 1.900 1.860 1.520 1.200 320 340 250 90 0 300 40 30 20 260 140 120 1.560 40 2,2 440 81,2 79,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Sint-Eustatius 2018 750 620 590 530 410 120 60 20 40 0 60 20 10 10 40 10 30 530 30 5,5 130 82,2 77,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Saba 2018 560 280 270 230 170 70 40 30 10 0 50 0 0 0 50 20 30 220 10 2,8 280 49,9 48,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Bonaire 2018 1.240 1.000 1.000 910 730 170 90 60 20 10 180 70 50 20 110 70 40 820 0 0,0 240 80,5 80,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Sint-Eustatius 2018 290 270 260 250 210 40 10 10 0 0 10 0 0 0 10 10 0 250 10 3,7 20 92,2 88,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Saba 2018 140 130 130 120 100 20 10 10 0 0 40 10 10 0 30 10 20 90 0 . 10 91,0 91,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Bonaire 2018 3.760 3.280 3.220 2.660 2.380 280 550 280 260 20 550 140 90 50 410 250 160 2.650 60 1,7 490 87,1 85,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Sint-Eustatius 2018 520 410 400 340 300 40 60 30 20 10 60 10 10 0 50 30 20 340 10 2,5 120 77,6 75,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Saba 2018 340 300 300 260 200 60 40 20 20 0 70 10 10 0 60 50 20 220 0 0,7 40 87,4 86,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Bonaire 2018 3.820 2.730 2.670 2.110 1.750 360 570 240 310 10 730 190 80 110 550 350 200 1.940 60 2,3 1.090 71,4 69,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Sint-Eustatius 2018 440 310 310 250 230 20 60 30 30 0 40 10 10 0 30 10 20 270 0 0,0 130 70,2 70,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Saba 2018 420 290 280 220 170 50 60 30 20 0 70 20 20 0 50 20 20 210 10 4,4 130 69,3 66,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Bonaire 2018 2.400 1.880 1.730 1.630 1.150 480 100 90 10 0 310 60 40 30 250 160 90 1.420 160 8,2 520 78,4 72,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Sint-Eustatius 2018 240 170 150 130 100 30 20 10 10 0 10 0 0 0 10 0 10 130 20 . 70 70,5 61,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Saba 2018 130 110 100 80 50 30 20 20 0 0 30 10 10 0 20 10 0 80 10 . 30 80,6 75,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Bonaire 2018 520 60 60 40 0 40 10 10 0 0 50 30 30 0 10 0 10 10 0 . 460 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Sint-Eustatius 2018 140 10 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 10 . 130 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Saba 2018 40 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 . 40 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Bonaire 2018 1.310 770 720 660 490 180 60 50 10 0 80 30 20 10 50 40 10 640 50 6,8 540 58,8 54,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Sint-Eustatius 2018 210 160 150 130 120 20 20 10 10 0 30 10 0 0 20 10 10 130 0 . 50 75,2 74,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Saba 2018 130 80 80 80 50 30 0 0 0 0 20 10 0 10 10 10 10 60 0 . 50 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname naar huishoudenspositie in Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vast dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met tijdelijk dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige met personeel
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Meewerkend gezinslid
Een persoon die zonder schriftelijke  overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 12 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 12 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 12 tot 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.