Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Geslacht Leeftijd Positie in het huishouden Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vast dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met tijdelijk dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige met personeel (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Meewerkend gezinslid (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (aantal) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Bonaire 2020 16.450 12.040 11.490 9.360 7.510 1.850 2.130 1.240 820 80 1.920 510 250 260 1.410 640 760 9.570 550 4,6 4.410 73,2 69,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Sint-Eustatius 2020 2.420 1.760 1.720 1.490 1.390 90 220 140 60 20 220 20 20 0 190 90 110 1.500 40 2,3 660 72,6 71,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Saba 2020 1.540 1.170 1.130 950 690 250 180 130 50 10 290 100 70 30 190 110 80 840 40 3,1 370 75,8 73,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Bonaire 2020 2.360 1.760 1.650 1.340 1.090 240 310 190 120 0 200 60 40 20 140 60 80 1.450 110 6,1 610 74,4 69,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Sint-Eustatius 2020 830 590 590 500 480 30 90 50 20 10 70 0 0 0 70 30 40 520 0 0,7 230 71,7 71,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Saba 2020 470 340 340 300 220 90 30 30 10 0 100 40 20 10 70 50 20 230 0 0,6 130 72,1 71,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Bonaire 2020 1.170 990 920 790 720 80 130 80 50 0 200 50 10 40 140 40 100 720 70 7,1 180 84,5 78,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Sint-Eustatius 2020 330 290 290 280 250 30 10 10 0 0 40 0 0 0 40 20 20 250 0 1,4 40 87,6 86,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Saba 2020 160 130 130 110 90 20 20 10 10 0 30 10 0 0 20 10 10 100 10 3,8 20 85,3 82,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Bonaire 2020 4.520 3.690 3.610 2.890 2.510 380 720 330 350 40 460 70 40 20 400 210 190 3.150 80 2,0 840 81,5 79,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Sint-Eustatius 2020 460 410 400 350 340 10 60 30 30 10 40 20 10 0 20 10 10 370 10 2,2 50 89,2 87,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Saba 2020 370 350 340 270 180 90 60 40 20 0 70 30 20 10 50 20 30 260 20 4,6 20 93,8 89,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Bonaire 2020 4.230 2.960 2.870 2.090 1.740 350 780 520 250 10 770 230 140 90 530 240 290 2.100 100 3,3 1.270 70,1 67,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Sint-Eustatius 2020 360 260 260 190 170 10 70 60 10 0 50 0 0 0 40 10 30 210 0 0,0 100 72,2 72,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Saba 2020 310 200 200 140 110 40 60 40 10 0 60 20 20 0 40 20 20 140 0 2,0 100 66,6 65,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Bonaire 2020 2.330 1.780 1.660 1.540 990 550 130 100 20 10 220 70 0 70 160 60 100 1.440 120 6,8 540 76,7 71,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Sint-Eustatius 2020 220 130 110 110 90 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 100 20 . 100 56,3 49,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Saba 2020 140 90 90 80 70 20 0 0 0 0 20 0 0 0 20 10 0 70 10 . 40 68,4 64,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Bonaire 2020 600 40 30 30 0 30 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 20 10 . 560 7,0 5,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Sint-Eustatius 2020 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 . 100 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Saba 2020 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 40 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Bonaire 2020 1.240 820 750 680 450 230 70 10 40 20 60 30 0 30 40 40 0 690 70 8,2 430 65,8 60,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Sint-Eustatius 2020 110 70 70 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 . 40 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Saba 2020 60 40 40 40 30 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 40 0 . 10 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname naar huishoudenspositie in Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juli 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vast dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met tijdelijk dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige met personeel
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Meewerkend gezinslid
Een persoon die zonder schriftelijke  overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 12 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 12 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 12 tot 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.