Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Geslacht Leeftijd Positie in het huishouden Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vast dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met tijdelijk dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige met personeel (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Meewerkend gezinslid (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (aantal) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Bonaire 2022 17.710 13.240 12.840 10.510 8.580 1.920 2.330 1.200 840 290 2.330 620 370 250 1.710 920 800 10.500 390 3,0 4.480 74,7 72,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Sint-Eustatius 2022 1.510 1.040 1.010 870 740 140 140 90 40 10 140 20 20 0 120 40 70 880 30 2,5 470 68,7 67,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Saba 2022 2.480 1.880 1.810 1.550 1.380 170 260 160 100 0 230 60 40 30 170 60 100 1.580 70 3,9 600 75,8 72,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Bonaire 2022 3.170 2.430 2.380 2.060 1.680 380 320 220 90 0 320 100 20 80 220 120 110 2.060 50 2,2 740 76,8 75,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Sint-Eustatius 2022 660 370 350 320 270 60 30 20 10 0 50 10 10 0 40 20 20 300 20 5,2 290 55,6 52,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande Saba 2022 760 600 590 490 420 60 110 70 40 0 90 30 20 20 60 20 50 500 10 1,5 160 78,8 77,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Bonaire 2022 1.240 1.000 970 770 630 140 200 90 100 20 250 60 30 30 190 130 70 720 30 3,4 230 81,1 78,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Sint-Eustatius 2022 110 100 100 100 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 . 10 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénoudergezin Saba 2022 320 280 270 260 240 20 10 0 10 0 20 0 0 0 20 10 20 250 10 2,2 50 85,1 83,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Bonaire 2022 4.930 4.250 4.200 3.070 2.680 390 1.120 490 430 210 560 150 120 30 410 180 230 3.630 50 1,1 680 86,2 85,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Sint-Eustatius 2022 270 260 260 210 190 30 50 30 20 0 40 10 10 0 30 10 20 220 0 0,0 20 93,8 93,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind Saba 2022 490 460 440 390 350 40 50 30 20 0 50 0 0 0 40 10 30 390 20 4,8 40 93,1 88,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Bonaire 2022 3.800 2.390 2.330 1.860 1.540 310 470 310 130 30 540 130 80 50 410 180 230 1.790 60 2,7 1.410 62,9 61,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Sint-Eustatius 2022 360 250 250 190 160 30 60 50 10 10 40 0 0 0 40 10 20 210 0 1,6 100 71,5 70,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar zonder kind Saba 2022 430 330 320 250 230 20 70 30 40 0 50 20 20 0 30 20 0 270 10 2,4 100 76,8 74,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Bonaire 2022 2.600 2.000 1.880 1.780 1.390 390 100 70 30 0 370 80 40 40 280 210 80 1.510 120 6,0 610 76,7 72,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Sint-Eustatius 2022 30 30 30 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 . 10 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind Saba 2022 240 150 130 110 90 20 10 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 120 20 . 90 62,9 53,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Bonaire 2022 710 150 70 70 0 70 0 0 0 0 70 60 40 10 10 0 10 0 80 . 570 20,4 9,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Sint-Eustatius 2022 40 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 . 30 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind Saba 2022 160 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 140 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Bonaire 2022 1.270 1.030 1.030 910 660 250 120 10 70 40 230 40 40 0 190 110 80 800 0 0,0 250 80,6 80,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Sint-Eustatius 2022 40 30 20 20 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 . 20 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid Saba 2022 90 60 60 50 50 10 10 10 0 0 10 10 0 10 0 0 0 50 0 . 30 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname naar huishoudenspositie in Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vast dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met tijdelijk dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige met personeel
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Meewerkend gezinslid
Een persoon die zonder schriftelijke  overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 12 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 12 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 12 tot 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.