Huurverhoging woningen; soort verhuur

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal 2017 1,6 1,2
Totaal 2018 2,3 1,8
Totaal 2019 2,5 2,1
Totaal 2020 2,9 2,4
Totaal 2021 0,8 0,3
Geliberaliseerd verhuur 2017 2,3 1,7
Geliberaliseerd verhuur 2018 3,1 2,0
Geliberaliseerd verhuur 2019 3,3 2,6
Geliberaliseerd verhuur 2020 3,0 2,1
Geliberaliseerd verhuur 2021 2,2 1,3
Totaal; gereguleerd 2017 1,4 1,0
Totaal; gereguleerd 2018 2,1 1,8
Totaal; gereguleerd 2019 2,3 2,0
Totaal; gereguleerd 2020 2,8 2,4
Totaal; gereguleerd 2021 0,3 -0,1
Sociale verhuurders; gereguleerd 2017 1,1 0,6
Sociale verhuurders; gereguleerd 2018 1,7 1,4
Sociale verhuurders; gereguleerd 2019 2,0 1,7
Sociale verhuurders; gereguleerd 2020 2,7 2,3
Sociale verhuurders; gereguleerd 2021 0,3 -0,1
Overige verhuurders; gereguleerd 2017 2,5 2,3
Overige verhuurders; gereguleerd 2018 3,3 2,9
Overige verhuurders; gereguleerd 2019 3,3 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd 2020 3,4 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd 2021 0,3 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde woningen (uitgesplitst naar soort verhuurder) en geliberaliseerde huurwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De voorlopige uitkomsten worden in augustus gepubliceerd en hebben betrekking op de huurverhoging die in juli is doorgevoerd. Bij de publicatie in september worden de uitkomsten definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De definitieve cijfers van 2023 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.

Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.