Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 57.750
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2024 1e kwartaal* 55.800
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 1e kwartaal* 40.360
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal* 675
01 Landbouw 2024 1e kwartaal* 650
011 Teelt van eenjarige gewassen 2024 1e kwartaal* 75
012 Teelt van meerjarige gewassen 2024 1e kwartaal* 15
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2024 1e kwartaal* 15
014 Veeteelt en fokkerijen 2024 1e kwartaal* 130
015 Gemengd bedrijf 2024 1e kwartaal* 20
016 Dienstverlening voor de landbouw 2024 1e kwartaal* 395
017 Jacht 2024 1e kwartaal* 0
02 Bosbouw 2024 1e kwartaal* 15
021 Bosbouw 2024 1e kwartaal* 10
022 Exploitatie van bossen 2024 1e kwartaal* 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 1e kwartaal* 5
03 Visserij 2024 1e kwartaal* 10
031 Visserij 2024 1e kwartaal* 5
032 Viskwekerij 2024 1e kwartaal* 5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal* 1.560
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 10
06 Winning van aardolie en aardgas 2024 1e kwartaal* 0
061 Winning van aardolie 2024 1e kwartaal* 0
062 Winning van aardgas 2024 1e kwartaal* 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2024 1e kwartaal* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2024 1e kwartaal* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2024 1e kwartaal* 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 10
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2024 1e kwartaal* 10
099 Dienstverlening overige winning 2024 1e kwartaal* 0
C Industrie 2024 1e kwartaal* 1.475
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal* 225
10 Voedingsmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal* 205
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2024 1e kwartaal* 30
102 Visverwerkende industrie 2024 1e kwartaal* 0
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2024 1e kwartaal* 5
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2024 1e kwartaal* 5
105 Zuivelindustrie 2024 1e kwartaal* 5
106 Meelindustrie 2024 1e kwartaal* 0
107 Brood- en deegwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 95
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal* 55
109 Diervoederindustrie 2024 1e kwartaal* 5
11 Drankenindustrie 2024 1e kwartaal* 20
110 Drankenindustrie 2024 1e kwartaal* 20
12 Tabaksindustrie 2024 1e kwartaal* 0
120 Tabaksindustrie 2024 1e kwartaal* 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2024 1e kwartaal* 150
13 Textielindustrie 2024 1e kwartaal* 75
131 Spinnerijen 2024 1e kwartaal* 0
132 Weverijen 2024 1e kwartaal* 0
133 Textielveredelingsindustrie 2024 1e kwartaal* 50
139 Overige textielproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 20
14 Kledingindustrie 2024 1e kwartaal* 60
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2024 1e kwartaal* 55
142 Bontartikelenindustrie 2024 1e kwartaal* 0
143 Gebreide kledingindustrie 2024 1e kwartaal* 5
15 Leer- en schoenenindustrie 2024 1e kwartaal* 15
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 10
152 Schoenenindustrie 2024 1e kwartaal* 5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2024 1e kwartaal* 90
16 Houtindustrie 2024 1e kwartaal* 55
161 Primaire houtbewerking e.d. 2024 1e kwartaal* 10
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 50
17-18 Papier- en grafische industrie 2024 1e kwartaal* 40
17 Papierindustrie 2024 1e kwartaal* 10
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2024 1e kwartaal* 5
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 5
18 Grafische industrie 2024 1e kwartaal* 35
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2024 1e kwartaal* 20
182 Repro van geluid, beeld en software 2024 1e kwartaal* 15
19-22 Raffinaderijen en chemie 2024 1e kwartaal* 55
19 Aardolie-industrie 2024 1e kwartaal* 0
191 Cokesfabrieken 2024 1e kwartaal* 0
192 Aardolie-industrie 2024 1e kwartaal* 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2024 1e kwartaal* 30
20 Chemische industrie 2024 1e kwartaal* 30
201 Basischemie 2024 1e kwartaal* 10
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2024 1e kwartaal* 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2024 1e kwartaal* 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2024 1e kwartaal* 20
205 Overige chemische productenindustrie 2024 1e kwartaal* 0
206 Synthetische vezelindustrie 2024 1e kwartaal* 0
21 Farmaceutische industrie 2024 1e kwartaal* 0
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2024 1e kwartaal* 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2024 1e kwartaal* 0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2024 1e kwartaal* 25
221 Rubberproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 0
222 Kunststofproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 25
23 Bouwmaterialenindustrie 2024 1e kwartaal* 35
231 Glas- en glaswerkindustrie 2024 1e kwartaal* 10
232 Vuurvast keramische productindustrie 2024 1e kwartaal* 0
233 Keramische bouwproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 0
234 Overige keramische industrie 2024 1e kwartaal* 15
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2024 1e kwartaal* 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 5
237 Natuursteenbewerkende industrie 2024 1e kwartaal* 5
239 Overige minerale productenindustrie 2024 1e kwartaal* 0
24-30, 33 Metalektro 2024 1e kwartaal* 585
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2024 1e kwartaal* 215
24 Basismetaalindustrie 2024 1e kwartaal* 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 tot en met 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 mei 2024:
De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.