Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 66.890
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023 2e kwartaal* 64.845
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 2e kwartaal* 46.405
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal* 1.020
01 Landbouw 2023 2e kwartaal* 995
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 2e kwartaal* 110
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 2e kwartaal* 20
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 2e kwartaal* 40
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 2e kwartaal* 175
015 Gemengd bedrijf 2023 2e kwartaal* 25
016 Dienstverlening voor de landbouw 2023 2e kwartaal* 625
017 Jacht 2023 2e kwartaal* 0
02 Bosbouw 2023 2e kwartaal* 15
021 Bosbouw 2023 2e kwartaal* 10
022 Exploitatie van bossen 2023 2e kwartaal* 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 2e kwartaal* 5
03 Visserij 2023 2e kwartaal* 10
031 Visserij 2023 2e kwartaal* 5
032 Viskwekerij 2023 2e kwartaal* 5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 2e kwartaal* 2.085
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* 25
06 Winning van aardolie en aardgas 2023 2e kwartaal* 0
061 Winning van aardolie 2023 2e kwartaal* 0
062 Winning van aardgas 2023 2e kwartaal* 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023 2e kwartaal* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2023 2e kwartaal* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2023 2e kwartaal* 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* 20
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2023 2e kwartaal* 20
099 Dienstverlening overige winning 2023 2e kwartaal* 0
C Industrie 2023 2e kwartaal* 1.965
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal* 230
10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal* 195
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2023 2e kwartaal* 25
102 Visverwerkende industrie 2023 2e kwartaal* 5
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2023 2e kwartaal* 10
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2023 2e kwartaal* 5
105 Zuivelindustrie 2023 2e kwartaal* 5
106 Meelindustrie 2023 2e kwartaal* 0
107 Brood- en deegwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 105
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal* 40
109 Diervoederindustrie 2023 2e kwartaal* 5
11 Drankenindustrie 2023 2e kwartaal* 35
110 Drankenindustrie 2023 2e kwartaal* 35
12 Tabaksindustrie 2023 2e kwartaal* 0
120 Tabaksindustrie 2023 2e kwartaal* 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023 2e kwartaal* 160
13 Textielindustrie 2023 2e kwartaal* 90
131 Spinnerijen 2023 2e kwartaal* 0
132 Weverijen 2023 2e kwartaal* 0
133 Textielveredelingsindustrie 2023 2e kwartaal* 55
139 Overige textielproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 35
14 Kledingindustrie 2023 2e kwartaal* 60
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2023 2e kwartaal* 60
142 Bontartikelenindustrie 2023 2e kwartaal* 0
143 Gebreide kledingindustrie 2023 2e kwartaal* 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2023 2e kwartaal* 10
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 5
152 Schoenenindustrie 2023 2e kwartaal* 0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023 2e kwartaal* 120
16 Houtindustrie 2023 2e kwartaal* 80
161 Primaire houtbewerking e.d. 2023 2e kwartaal* 15
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 60
17-18 Papier- en grafische industrie 2023 2e kwartaal* 60
17 Papierindustrie 2023 2e kwartaal* 5
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2023 2e kwartaal* 0
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 5
18 Grafische industrie 2023 2e kwartaal* 55
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2023 2e kwartaal* 35
182 Repro van geluid, beeld en software 2023 2e kwartaal* 20
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023 2e kwartaal* 60
19 Aardolie-industrie 2023 2e kwartaal* 0
191 Cokesfabrieken 2023 2e kwartaal* 0
192 Aardolie-industrie 2023 2e kwartaal* 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2023 2e kwartaal* 30
20 Chemische industrie 2023 2e kwartaal* 25
201 Basischemie 2023 2e kwartaal* 5
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2023 2e kwartaal* 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2023 2e kwartaal* 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2023 2e kwartaal* 15
205 Overige chemische productenindustrie 2023 2e kwartaal* 0
206 Synthetische vezelindustrie 2023 2e kwartaal* 0
21 Farmaceutische industrie 2023 2e kwartaal* 5
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2023 2e kwartaal* 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2023 2e kwartaal* 5
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2023 2e kwartaal* 30
221 Rubberproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 0
222 Kunststofproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 30
23 Bouwmaterialenindustrie 2023 2e kwartaal* 40
231 Glas- en glaswerkindustrie 2023 2e kwartaal* 15
232 Vuurvast keramische productindustrie 2023 2e kwartaal* 0
233 Keramische bouwproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 0
234 Overige keramische industrie 2023 2e kwartaal* 15
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2023 2e kwartaal* 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 5
237 Natuursteenbewerkende industrie 2023 2e kwartaal* 5
239 Overige minerale productenindustrie 2023 2e kwartaal* 0
24-30, 33 Metalektro 2023 2e kwartaal* 935
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 2e kwartaal* 400
24 Basismetaalindustrie 2023 2e kwartaal* 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 augustus 2023:
De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.