Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 240.230
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022* 231.060
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022* 159.360
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 3.500
01 Landbouw 2022* 3.420
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022* 405
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022* 85
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022* 135
014 Veeteelt en fokkerijen 2022* 590
015 Gemengd bedrijf 2022* 70
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022* 2.130
017 Jacht 2022* 0
02 Bosbouw 2022* 40
021 Bosbouw 2022* 20
022 Exploitatie van bossen 2022* 5
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022* 15
03 Visserij 2022* 35
031 Visserij 2022* 20
032 Viskwekerij 2022* 15
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 7.325
B Delfstoffenwinning 2022* 85
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 0
061 Winning van aardolie 2022* 0
062 Winning van aardgas 2022* 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2022* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2022* 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 80
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022* 80
099 Dienstverlening overige winning 2022* 5
C Industrie 2022* 6.870
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 1.005
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 835
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 75
102 Visverwerkende industrie 2022* 20
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 30
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 5
105 Zuivelindustrie 2022* 35
106 Meelindustrie 2022* 5
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022* 475
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 185
109 Diervoederindustrie 2022* 10
11 Drankenindustrie 2022* 165
110 Drankenindustrie 2022* 165
12 Tabaksindustrie 2022* 0
120 Tabaksindustrie 2022* 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 620
13 Textielindustrie 2022* 330
131 Spinnerijen 2022* 5
132 Weverijen 2022* 0
133 Textielveredelingsindustrie 2022* 185
139 Overige textielproductenindustrie 2022* 140
14 Kledingindustrie 2022* 225
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022* 220
142 Bontartikelenindustrie 2022* 0
143 Gebreide kledingindustrie 2022* 5
15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 65
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022* 60
152 Schoenenindustrie 2022* 10
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022* 415
16 Houtindustrie 2022* 285
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022* 40
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022* 245
17-18 Papier- en grafische industrie 2022* 155
17 Papierindustrie 2022* 15
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022* 5
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022* 15
18 Grafische industrie 2022* 135
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022* 90
182 Repro van geluid, beeld en software 2022* 45
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022* 200
19 Aardolie-industrie 2022* 0
191 Cokesfabrieken 2022* 0
192 Aardolie-industrie 2022* 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 135
20 Chemische industrie 2022* 120
201 Basischemie 2022* 20
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022* 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022* 5
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022* 80
205 Overige chemische productenindustrie 2022* 10
206 Synthetische vezelindustrie 2022* 0
21 Farmaceutische industrie 2022* 15
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022* 5
212 Farmaceutische productenindustrie 2022* 10
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 65
221 Rubberproductenindustrie 2022* 0
222 Kunststofproductenindustrie 2022* 65
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 130
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022* 25
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022* 5
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022* 5
234 Overige keramische industrie 2022* 50
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022* 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022* 30
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022* 10
239 Overige minerale productenindustrie 2022* 0
24-30, 33 Metalektro 2022* 3.010
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 1.270
24 Basismetaalindustrie 2022* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 februari 2023:
De voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.