Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief en de cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
De voorlopige cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2007 176.250
A-U Alle economische activiteiten 2008 165.505
A-U Alle economische activiteiten 2009 188.455
A-U Alle economische activiteiten 2010 161.230
A-U Alle economische activiteiten 2011 166.765
A-U Alle economische activiteiten 2012 156.110
A-U Alle economische activiteiten 2013 156.110
A-U Alle economische activiteiten 2014 159.300
A-U Alle economische activiteiten 2015 162.955
A-U Alle economische activiteiten 2016 166.820
A-U Alle economische activiteiten 2017 168.225
A-U Alle economische activiteiten 2018 184.140
A-U Alle economische activiteiten 2019* 207.510
A Landbouw, bosbouw en visserij 2007 4.635
A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 4.380
A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 9.730
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 7.895
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011 3.815
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 3.160
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 2.950
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 2.890
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 3.875
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 2.475
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 2.390
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 3.200
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 3.300
B Delfstoffenwinning 2007 25
B Delfstoffenwinning 2008 40
B Delfstoffenwinning 2009 30
B Delfstoffenwinning 2010 45
B Delfstoffenwinning 2011 35
B Delfstoffenwinning 2012 55
B Delfstoffenwinning 2013 50
B Delfstoffenwinning 2014 40
B Delfstoffenwinning 2015 45
B Delfstoffenwinning 2016 50
B Delfstoffenwinning 2017 55
B Delfstoffenwinning 2018 65
B Delfstoffenwinning 2019* 80
C Industrie 2007 5.805
C Industrie 2008 4.815
C Industrie 2009 4.225
C Industrie 2010 3.900
C Industrie 2011 4.615
C Industrie 2012 4.300
C Industrie 2013 4.225
C Industrie 2014 4.365
C Industrie 2015 4.740
C Industrie 2016 4.885
C Industrie 2017 5.050
C Industrie 2018 5.480
C Industrie 2019* 6.150
D Energievoorziening 2007 105
D Energievoorziening 2008 175
D Energievoorziening 2009 110
D Energievoorziening 2010 110
D Energievoorziening 2011 125
D Energievoorziening 2012 130
D Energievoorziening 2013 125
D Energievoorziening 2014 200
D Energievoorziening 2015 125
D Energievoorziening 2016 145
D Energievoorziening 2017 140
D Energievoorziening 2018 230
D Energievoorziening 2019* 270
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2007 115
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2008 115
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009 120
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 115
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 130
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 125
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 155
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 180
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 255
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 235
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 205
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 280
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019* 285
F Bouwnijverheid 2007 24.540
F Bouwnijverheid 2008 21.135
F Bouwnijverheid 2009 15.680
F Bouwnijverheid 2010 12.285
F Bouwnijverheid 2011 14.365
F Bouwnijverheid 2012 12.535
F Bouwnijverheid 2013 11.835
F Bouwnijverheid 2014 12.425
F Bouwnijverheid 2015 13.730
F Bouwnijverheid 2016 13.430
F Bouwnijverheid 2017 15.055
F Bouwnijverheid 2018 20.180
F Bouwnijverheid 2019* 22.885
G Handel 2007 29.880
G Handel 2008 25.350
G Handel 2009 24.320
G Handel 2010 23.875
G Handel 2011 26.075
G Handel 2012 24.685
G Handel 2013 24.265
G Handel 2014 25.875
G Handel 2015 24.730
G Handel 2016 23.340
G Handel 2017 22.290
G Handel 2018 21.870
G Handel 2019* 27.680
H Vervoer en opslag 2007 4.225
H Vervoer en opslag 2008 3.875
H Vervoer en opslag 2009 3.670
H Vervoer en opslag 2010 3.405
H Vervoer en opslag 2011 3.970
H Vervoer en opslag 2012 4.200
H Vervoer en opslag 2013 3.975
H Vervoer en opslag 2014 3.710
H Vervoer en opslag 2015 3.545
H Vervoer en opslag 2016 5.310
H Vervoer en opslag 2017 4.975
H Vervoer en opslag 2018 6.300
H Vervoer en opslag 2019* 7.220
I Horeca 2007 5.760
I Horeca 2008 5.230
I Horeca 2009 5.005
I Horeca 2010 4.450
I Horeca 2011 5.085
I Horeca 2012 4.790
I Horeca 2013 4.710
I Horeca 2014 5.015
I Horeca 2015 5.280
I Horeca 2016 5.600
I Horeca 2017 5.760
I Horeca 2018 6.070
I Horeca 2019* 7.950
J Informatie en communicatie 2007 10.525
J Informatie en communicatie 2008 9.710
J Informatie en communicatie 2009 9.745
J Informatie en communicatie 2010 8.980
J Informatie en communicatie 2011 9.950
J Informatie en communicatie 2012 9.765
J Informatie en communicatie 2013 9.650
J Informatie en communicatie 2014 9.465
J Informatie en communicatie 2015 9.285
J Informatie en communicatie 2016 9.830
J Informatie en communicatie 2017 9.820
J Informatie en communicatie 2018 10.400
J Informatie en communicatie 2019* 11.300
K Financiële dienstverlening 2007 8.770
K Financiële dienstverlening 2008 9.735
K Financiële dienstverlening 2009 8.595
K Financiële dienstverlening 2010 6.585
K Financiële dienstverlening 2011 7.730
K Financiële dienstverlening 2012 7.335
K Financiële dienstverlening 2013 7.015
K Financiële dienstverlening 2014 7.590
K Financiële dienstverlening 2015 7.905
K Financiële dienstverlening 2016 8.925
K Financiële dienstverlening 2017 8.840
K Financiële dienstverlening 2018 8.640
K Financiële dienstverlening 2019* 8.930
L Verhuur en handel van onroerend goed 2007 3.465
L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 3.960
L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 2.885
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 1.960
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 2.215
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 2.130
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 1.925
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 1.955
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 1.815
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 2.095
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 2.200
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 2.295
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 2.400
M Specialistische zakelijke diensten 2007 35.615
M Specialistische zakelijke diensten 2008 33.915
M Specialistische zakelijke diensten 2009 37.765
M Specialistische zakelijke diensten 2010 30.890
M Specialistische zakelijke diensten 2011 35.175
M Specialistische zakelijke diensten 2012 33.385
M Specialistische zakelijke diensten 2013 35.120
M Specialistische zakelijke diensten 2014 35.255
M Specialistische zakelijke diensten 2015 34.520
M Specialistische zakelijke diensten 2016 35.035
M Specialistische zakelijke diensten 2017 35.260
M Specialistische zakelijke diensten 2018 37.985
M Specialistische zakelijke diensten 2019* 41.455
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2007 8.355
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 8.110
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 8.360
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 8.585
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011 8.680
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 8.405
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 7.790
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 8.205
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 8.055
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 8.840
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 8.755
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 10.185
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 12.005
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2007 45
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 45
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 40
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 40
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011 40
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 35
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 50
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2014 45
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2015 35
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 75
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 40
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 40
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 35
P Onderwijs 2007 5.190
P Onderwijs 2008 5.125
P Onderwijs 2009 7.800
P Onderwijs 2010 7.550
P Onderwijs 2011 8.345
P Onderwijs 2012 8.090
P Onderwijs 2013 8.475
P Onderwijs 2014 8.775
P Onderwijs 2015 8.745
P Onderwijs 2016 10.200
P Onderwijs 2017 11.015
P Onderwijs 2018 12.345
P Onderwijs 2019* 14.050
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2007 8.540
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2008 10.835
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009 25.255
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 20.160
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011 16.110
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 14.210
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 14.485
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 14.490
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 18.025
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 16.685
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 16.050
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 17.860
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019* 20.165
R Cultuur, sport en recreatie 2007 9.035
R Cultuur, sport en recreatie 2008 9.075
R Cultuur, sport en recreatie 2009 13.960
R Cultuur, sport en recreatie 2010 10.875
R Cultuur, sport en recreatie 2011 9.870
R Cultuur, sport en recreatie 2012 9.090
R Cultuur, sport en recreatie 2013 9.555
R Cultuur, sport en recreatie 2014 9.210
R Cultuur, sport en recreatie 2015 8.990
R Cultuur, sport en recreatie 2016 9.905
R Cultuur, sport en recreatie 2017 10.620
R Cultuur, sport en recreatie 2018 10.805
R Cultuur, sport en recreatie 2019* 11.355
S Overige dienstverlening 2007 11.605
S Overige dienstverlening 2008 9.865
S Overige dienstverlening 2009 11.165
S Overige dienstverlening 2010 9.520
S Overige dienstverlening 2011 10.435
S Overige dienstverlening 2012 9.680
S Overige dienstverlening 2013 9.755
S Overige dienstverlening 2014 9.615
S Overige dienstverlening 2015 9.245
S Overige dienstverlening 2016 9.755
S Overige dienstverlening 2017 9.710
S Overige dienstverlening 2018 9.910
S Overige dienstverlening 2019* 9.985
T Huishoudens 2007 5
T Huishoudens 2008 5
T Huishoudens 2009 5
T Huishoudens 2010 0
T Huishoudens 2011 10
T Huishoudens 2012 5
T Huishoudens 2013 10
T Huishoudens 2014 0
T Huishoudens 2015 0
T Huishoudens 2016 5
T Huishoudens 2017 5
T Huishoudens 2018 5
T Huishoudens 2019* 5
U Extraterritoriale organisaties 2007 5
U Extraterritoriale organisaties 2008 5
U Extraterritoriale organisaties 2009 5
U Extraterritoriale organisaties 2010 0
U Extraterritoriale organisaties 2011 0
U Extraterritoriale organisaties 2012 0
U Extraterritoriale organisaties 2013 0
U Extraterritoriale organisaties 2014 0
U Extraterritoriale organisaties 2015 0
U Extraterritoriale organisaties 2016 0
U Extraterritoriale organisaties 2017 0
U Extraterritoriale organisaties 2018 0
U Extraterritoriale organisaties 2019* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens