Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal fusies en overnames (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023* 4.780
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023* 4.415
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023* 3.815
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023* 110
01 Landbouw 2023* 105
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023* 30
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023* 10
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023* 15
014 Veeteelt en fokkerijen 2023* 20
015 Gemengd bedrijf 2023* 5
016 Dienstverlening voor de landbouw 2023* 20
017 Jacht 2023* 0
02 Bosbouw 2023* 0
021 Bosbouw 2023* 0
022 Exploitatie van bossen 2023* 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2023* 0
03 Visserij 2023* 0
031 Visserij 2023* 0
032 Viskwekerij 2023* 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023* 430
B Delfstoffenwinning 2023* 0
06 Winning van aardolie en aardgas 2023* 0
061 Winning van aardolie 2023* 0
062 Winning van aardgas 2023* 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2023* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2023* 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023* 0
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2023* 0
099 Dienstverlening overige winning 2023* 0
C Industrie 2023* 400
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023* 50
10 Voedingsmiddelenindustrie 2023* 50
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2023* 5
102 Visverwerkende industrie 2023* 0
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2023* 5
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2023* 0
105 Zuivelindustrie 2023* 5
106 Meelindustrie 2023* 0
107 Brood- en deegwarenindustrie 2023* 10
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2023* 15
109 Diervoederindustrie 2023* 5
11 Drankenindustrie 2023* 5
110 Drankenindustrie 2023* 5
12 Tabaksindustrie 2023* 0
120 Tabaksindustrie 2023* 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023* 15
13 Textielindustrie 2023* 5
131 Spinnerijen 2023* 0
132 Weverijen 2023* 0
133 Textielveredelingsindustrie 2023* 0
139 Overige textielproductenindustrie 2023* 5
14 Kledingindustrie 2023* 5
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2023* 5
142 Bontartikelenindustrie 2023* 0
143 Gebreide kledingindustrie 2023* 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2023* 5
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2023* 0
152 Schoenenindustrie 2023* 0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023* 35
16 Houtindustrie 2023* 20
161 Primaire houtbewerking e.d. 2023* 5
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2023* 20
17-18 Papier- en grafische industrie 2023* 25
17 Papierindustrie 2023* 5
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2023* 0
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2023* 5
18 Grafische industrie 2023* 20
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2023* 20
182 Repro van geluid, beeld en software 2023* 0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023* 30
19 Aardolie-industrie 2023* 0
191 Cokesfabrieken 2023* 0
192 Aardolie-industrie 2023* 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2023* 10
20 Chemische industrie 2023* 10
201 Basischemie 2023* 5
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2023* 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2023* 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2023* 5
205 Overige chemische productenindustrie 2023* 5
206 Synthetische vezelindustrie 2023* 0
21 Farmaceutische industrie 2023* 0
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2023* 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2023* 0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2023* 20
221 Rubberproductenindustrie 2023* 0
222 Kunststofproductenindustrie 2023* 15
23 Bouwmaterialenindustrie 2023* 15
231 Glas- en glaswerkindustrie 2023* 5
232 Vuurvast keramische productindustrie 2023* 0
233 Keramische bouwproductenindustrie 2023* 0
234 Overige keramische industrie 2023* 0
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2023* 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2023* 10
237 Natuursteenbewerkende industrie 2023* 0
239 Overige minerale productenindustrie 2023* 0
24-30, 33 Metalektro 2023* 200
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023* 75
24 Basismetaalindustrie 2023* 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal fusies en het aantal overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over fusies en overnames zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm. Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
De voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2023 en de jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal fusies en overnames