Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie. Energie komt onder andere vrij bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, aardolie, steenkool en biobrandstoffen. Energie kan ook worden verkregen uit elektriciteit of warmte of worden onttrokken aan de natuur, bijvoorbeeld windkracht of zonne-energie. In de energiestatistiek heten al deze bronnen waaruit energie kan worden gebruikt 'energiedragers'.

Het aanbod van energie wordt gevormd door de winning van energie, het saldo van in- en uitvoer en het saldo van de voorraadmutatie. Dit wordt ook wel het primair energieaanbod genoemd, omdat dit de hoeveelheid energie is die in het land beschikbaar is voor omzetting of verbruik.

Van de energieomzetting geeft de tabel zowel cijfers over de inzet van energiedragers voor omzetting (de hoeveelheid energie die is gebruikt om andere energiedragers van te maken), als over de productie van energie nà de omzetting (de hoeveelheid energie die is gemaakt uit andere energiedragers), als over het saldo van inzet en productie. Dit saldo van energieomzetting is te interpreteren als het verlies van energie bij de omzetting.

Vervolgens toont de energiebalans het finaal verbruik van energie, dit is het eindverbruik van energie. Eerst betreft dit het eigen verbruik van de energiesector en de distributieverliezen. Na aftrek van deze hoeveelheden blijft het finaal verbruik van energie-afnemers over. Dit bestaat uit het finaal energieverbruik en het niet-energetisch gebruik. Het finaal energieverbruik is de energie die energie-afnemers benutten voor energetische doeleinden. Het wordt gespecificeerd voor achtereenvolgens de nijverheid, het vervoer en de overige afnemers, uitgesplitst naar diverse subsectoren. De laatste vorm van energieverbruik is het niet-energetisch gebruik. Dit is het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2017 zijn definitief. De cijfers over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 16 juli 2020:
De cijfers van 2019 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 18 juni 2020:
De nader voorlopige cijfers 2019 zijn toegevoegd.
Gegevens over “Niet biogeen huish. afval en reststoom” zijn beperkt beschikbaar voor 2019, omdat we bezig zijn met een verbetering van de methode voor reststoom die nog niet klaar is en gegevens volgens de oude methode niet meer beschikbaar zijn. De planning is bij de volgende update van deze tabel (december 2020) deze gegevens weer wel beschikbaar te hebben.

Wijzigingen per 13 december 2019:
In December 2019 is de Energiebalans gereviseerd, geactualiseerd en gecorrigeerd. Het gaat om de volgende punten:
De Energiebalans is vanaf 1990 gereviseerd. De revisie van ‘Finaal energieverbruik/overige afnemers/woningen’ betreft verbruik van biomassa door huishoudens, dit is voor 2014 tot en met 2016 ongeveer 2 PJ lager. Voor oudere jaren is de aanpassing minder dan 1 PJ. Deze aanpassing werkt ook door op de onderwerpen ‘winning’ en ‘totaal energieverbruik’ en op bovenliggende energiedragers en sectoren.

Reden voor de revisie is een nieuw kalibratie voor het model van TNO waarvan het CBS de uitkomsten gebruikt. Het model is opnieuw gekalibreerd, omdat resultaten uit nieuw steekproefonderzoek (WoON) naar houtverbruik bij huishoudens beschikbaar zijn gekomen.
Daarnaast is voor 2015 en 2016 een fout in de verwerking van de data van het finaal elektriciteitsverbruik in de chemische industrie hersteld. Daardoor is dit verbruik voor die jaren nu ongeveer 2 PJ lager. Ook dit werkt door in bovenliggende energiedragers en sectoren.

Tenslotte zijn definitieve cijfers over 2017 en nader voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd.

Wijzigingen per 10 september 2019:
Het symbool bij windenergie op zee is voor de periode 1990 tot en met 2005 gewijzigd, dit is nu leeg in plaats van een puntje, hetgeen in deze tabel betekent dat de gegevens nihil zijn. Het symbool bij aardgas is voor de periode 1948-1951 gewijzigd, dit is nu een puntje in plaats van leeg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energiedragers Perioden Totaal energieverbruik (PJ) Eigen verbruik energiesectorTotaal (PJ) Finaal energieverbruikNijverheid (exclusief de energiesector)Totaal (PJ) Finaal energieverbruikOverige afnemersDiensten, afval, water en reparatie (PJ) Finaal energieverbruikOverige afnemersWoningen (PJ) Finaal energieverbruikOverige afnemersLandbouw (PJ) Finaal energieverbruikOverige afnemersVisserij (PJ)
Totaal energiedragers 1990 2.855,6 177,7 584,2 213,5 435,2 157,4 15,9
Totaal energiedragers 1991 2.961,2 187,7 582,7 239,5 491,6 176,4 15,5
Totaal energiedragers 1992 2.942,8 180,0 578,6 228,6 460,7 173,3 15,0
Totaal energiedragers 1993 3.008,4 186,7 583,9 242,2 482,4 181,5 15,1
Totaal energiedragers 1994 3.014,0 188,0 594,8 232,1 458,7 173,3 15,6
Totaal energiedragers 1995 3.093,7 182,9 612,6 240,4 493,1 175,5 17,7
Totaal energiedragers 1996 3.275,3 185,9 639,8 273,9 564,4 194,0 17,1
Totaal energiedragers 1997 3.161,5 178,2 626,2 258,8 487,8 172,1 17,7
Totaal energiedragers 1998 3.170,9 179,6 627,8 263,4 469,7 171,9 17,7
Totaal energiedragers 1999 3.123,0 165,9 644,4 252,6 452,0 168,8 18,2
Totaal energiedragers 2000 3.145,1 163,0 630,2 259,7 453,1 170,5 17,6
Totaal energiedragers 2001 3.219,7 163,3 626,0 274,9 477,4 166,8 17,4
Totaal energiedragers 2002 3.242,7 159,2 641,2 271,6 466,0 156,0 14,5
Totaal energiedragers 2003 3.355,2 160,7 645,2 283,8 477,4 155,8 13,2
Totaal energiedragers 2004 3.394,0 167,4 654,1 304,8 462,1 157,7 12,5
Totaal energiedragers 2005 3.365,8 172,5 649,5 290,8 449,6 161,6 12,3
Totaal energiedragers 2006 3.309,0 162,6 633,7 296,8 454,1 142,1 11,6
Totaal energiedragers 2007 3.306,2 176,3 638,8 284,8 417,6 142,6 10,1
Totaal energiedragers 2008 3.276,5 167,0 618,3 296,6 461,2 143,4 9,3
Totaal energiedragers 2009 3.243,1 163,3 557,0 305,9 461,8 143,7 8,8
Totaal energiedragers 2010 3.474,6 170,0 599,9 326,1 522,6 163,1 9,2
Totaal energiedragers 2011 3.239,3 182,0 576,4 291,5 430,5 143,6 8,5
Totaal energiedragers 2012 3.250,4 174,4 570,5 304,0 455,0 147,8 7,5
Totaal energiedragers 2013 3.182,8 175,0 558,9 304,5 477,9 148,1 8,3
Totaal energiedragers 2014 3.038,2 170,5 546,9 268,9 381,7 138,2 8,3
Totaal energiedragers 2015 3.106,9 181,9 551,7 283,1 399,7 146,0 7,8
Totaal energiedragers 2016 3.140,0 177,6 569,1 284,7 411,9 147,9 7,6
Totaal energiedragers 2017 3.151,7 170,6 574,9 287,4 403,1 147,8 6,5
Aardgas 1990 1.325,0 30,7 212,6 133,6 350,3 126,2
Aardgas 1991 1.478,5 32,3 215,3 157,4 405,2 142,1
Aardgas 1992 1.439,7 34,6 213,9 141,2 372,3 136,8
Aardgas 1993 1.480,7 32,4 218,6 152,0 391,4 142,1
Aardgas 1994 1.430,0 30,2 213,6 139,6 366,8 130,5
Aardgas 1995 1.468,9 30,5 213,1 145,5 402,4 129,8
Aardgas 1996 1.627,9 36,6 223,4 169,7 471,2 145,0
Aardgas 1997 1.525,3 41,9 211,4 146,0 395,3 121,6
Aardgas 1998 1.506,2 46,3 212,2 140,6 375,9 120,9
Aardgas 1999 1.471,6 46,1 208,2 128,9 356,6 115,8
Aardgas 2000 1.475,7 37,4 203,2 128,8 356,2 117,9
Aardgas 2001 1.505,5 35,5 191,6 139,3 378,6 115,4
Aardgas 2002 1.490,3 41,4 191,0 132,5 365,3 107,1
Aardgas 2003 1.500,6 39,2 187,7 142,4 374,1 106,1
Aardgas 2004 1.536,4 39,7 188,7 157,7 357,7 106,7
Aardgas 2005 1.492,4 40,1 187,0 144,0 343,9 102,9
Aardgas 2006 1.433,1 39,9 179,1 144,2 346,6 76,6
Aardgas 2007 1.397,0 39,3 176,2 128,4 309,5 67,1
Aardgas 2008 1.454,0 38,0 171,5 140,4 350,7 54,8
Aardgas 2009 1.488,9 42,9 156,3 144,8 349,2 53,0
Aardgas 2010 1.683,3 50,3 174,2 164,6 406,7 63,5
Aardgas 2011 1.473,4 55,5 169,1 131,8 316,0 44,1
Aardgas 2012 1.414,2 48,0 167,5 149,6 337,9 48,8
Aardgas 2013 1.408,0 52,4 168,2 150,2 358,9 47,5
Aardgas 2014 1.241,0 44,6 166,8 118,3 267,7 42,9
Aardgas 2015 1.226,9 43,4 180,1 128,6 285,3 43,6
Aardgas 2016 1.265,5 39,7 180,5 129,7 297,2 50,1
Aardgas 2017 1.302,0 40,7 187,3 128,5 288,3 43,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens