Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 juni 114,67 114,67 10,0 10,0
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 juli 117,33 117,33 12,3 12,3
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 augustus 118,84 118,84 11,8 11,8
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 september 118,65 118,65 12,3 12,3
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 oktober 122,75 122,75 16,8 16,8
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 november 121,27 121,27 11,9 11,9
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 december 119,16 119,16 9,6 9,6
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 januari 122,16 122,16 14,7 14,7
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 februari 125,35 125,35 12,7 12,7
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 maart 125,39 125,39 14,6 14,6
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 april 125,76 125,76 14,6 14,6
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 mei 124,83 124,83 11,6 11,6
055200 Kleine gereedschappen… 2022 juni 107,87 107,87 5,8 5,8
055200 Kleine gereedschappen… 2022 juli 109,17 109,17 5,9 5,9
055200 Kleine gereedschappen… 2022 augustus 110,73 110,73 6,4 6,4
055200 Kleine gereedschappen… 2022 september 112,67 112,67 7,6 7,6
055200 Kleine gereedschappen… 2022 oktober 115,11 115,11 9,8 9,8
055200 Kleine gereedschappen… 2022 november 115,61 115,61 10,1 10,1
055200 Kleine gereedschappen… 2022 december 115,68 115,68 9,1 9,1
055200 Kleine gereedschappen… 2023 januari 116,30 116,30 12,6 12,6
055200 Kleine gereedschappen… 2023 februari 118,11 118,11 8,9 8,9
055200 Kleine gereedschappen… 2023 maart 118,14 118,14 9,0 9,0
055200 Kleine gereedschappen… 2023 april 117,12 117,12 7,8 7,8
055200 Kleine gereedschappen… 2023 mei 117,45 117,45 8,5 8,5
055210 Kleine handgereedschappen 2022 juni 112,31 112,31 7,9 7,9
055210 Kleine handgereedschappen 2022 juli 115,26 115,26 8,8 8,8
055210 Kleine handgereedschappen 2022 augustus 115,26 115,26 8,8 8,8
055210 Kleine handgereedschappen 2022 september 116,84 116,84 8,6 8,6
055210 Kleine handgereedschappen 2022 oktober 121,43 121,43 11,7 11,7
055210 Kleine handgereedschappen 2022 november 123,22 123,22 11,4 11,4
055210 Kleine handgereedschappen 2022 december 123,81 123,81 11,1 11,1
055210 Kleine handgereedschappen 2023 januari 123,01 123,01 12,9 12,9
055210 Kleine handgereedschappen 2023 februari 125,96 125,96 9,8 9,8
055210 Kleine handgereedschappen 2023 maart 126,35 126,35 10,2 10,2
055210 Kleine handgereedschappen 2023 april 125,81 125,81 10,5 10,5
055210 Kleine handgereedschappen 2023 mei 125,44 125,44 10,5 10,5
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 juni 105,59 105,59 4,3 4,3
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 juli 105,87 105,87 4,0 4,0
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 augustus 108,39 108,39 4,9 4,9
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 september 110,56 110,56 6,9 6,9
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 oktober 111,68 111,68 8,5 8,5
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 november 111,38 111,38 9,2 9,2
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 december 111,13 111,13 7,7 7,7
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 januari 112,65 112,65 12,4 12,4
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 februari 113,76 113,76 8,3 8,3
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 maart 113,55 113,55 8,2 8,2
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 april 112,23 112,23 6,0 6,0
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 mei 113,00 113,00 7,2 7,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 325 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van het hoofdniveau van de HICP en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De uitkomsten van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Bij de tweede publicatie over dezelfde verslagmaand zijn de cijfers in de meeste gevallen definitief. Verschillen tussen de snelle raming en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de brongegevens die na de snelle raming beschikbaar zijn gekomen. Uitkomsten van de HICP worden bij de tweede publicatie uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In dat geval worden de cijfers een maand later definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De definitieve cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI en HICP worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.