Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
030000 Kleding en schoenen 2023 juli 100,51 100,51 5,3 5,3
030000 Kleding en schoenen 2023 augustus 108,16 108,16 10,7 10,7
030000 Kleding en schoenen 2023 september 117,49 117,49 5,2 5,2
030000 Kleding en schoenen 2023 oktober 123,12 123,12 2,2 2,2
030000 Kleding en schoenen 2023 november 120,19 120,19 2,4 2,4
030000 Kleding en schoenen 2023 december 118,70 118,70 -0,6 -0,6
030000 Kleding en schoenen 2024 januari 101,54 101,54 -3,7 -3,7
030000 Kleding en schoenen 2024 februari 110,41 110,41 -1,4 -1,4
030000 Kleding en schoenen 2024 maart 117,72 117,72 -0,3 -0,3
030000 Kleding en schoenen 2024 april 118,76 118,76 -0,9 -0,9
030000 Kleding en schoenen 2024 mei 119,11 119,11 -2,4 -2,4
030000 Kleding en schoenen 2024 juni 114,96 114,96 2,0 2,0
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 juli 101,43 101,43 5,4 5,4
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 augustus 111,21 111,21 11,9 11,9
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 september 120,16 120,16 5,8 5,8
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 oktober 126,07 126,07 1,9 1,9
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 november 123,47 123,47 2,0 2,0
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 december 122,54 122,54 -1,0 -1,0
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 januari 102,03 102,03 -5,1 -5,1
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 februari 113,79 113,79 -1,8 -1,8
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 maart 119,96 119,96 -1,2 -1,2
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 april 120,63 120,63 -2,5 -2,5
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 mei 121,44 121,44 -4,1 -4,1
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 juni 117,47 117,47 1,5 1,5
031100 Kledingstoffen 2023 juli
031100 Kledingstoffen 2023 augustus
031100 Kledingstoffen 2023 september
031100 Kledingstoffen 2023 oktober
031100 Kledingstoffen 2023 november
031100 Kledingstoffen 2023 december
031100 Kledingstoffen 2024 januari
031100 Kledingstoffen 2024 februari
031100 Kledingstoffen 2024 maart
031100 Kledingstoffen 2024 april
031100 Kledingstoffen 2024 mei
031100 Kledingstoffen 2024 juni
031200 Kleding 2023 juli 100,67 100,67 5,5 5,5
031200 Kleding 2023 augustus 110,40 110,40 11,8 11,8
031200 Kleding 2023 september 119,59 119,59 5,6 5,6
031200 Kleding 2023 oktober 125,56 125,56 1,9 1,9
031200 Kleding 2023 november 122,84 122,84 2,1 2,1
031200 Kleding 2023 december 121,83 121,83 -0,9 -0,9
031200 Kleding 2024 januari 101,20 101,20 -5,0 -5,0
031200 Kleding 2024 februari 113,02 113,02 -1,8 -1,8
031200 Kleding 2024 maart 119,69 119,69 -1,0 -1,0
031200 Kleding 2024 april 120,14 120,14 -2,3 -2,3
031200 Kleding 2024 mei 120,95 120,95 -3,9 -3,9
031200 Kleding 2024 juni 116,60 116,60 1,3 1,3
031210 Herenkleding 2023 juli 109,45 109,45 8,3 8,3
031210 Herenkleding 2023 augustus 117,44 117,44 12,2 12,2
031210 Herenkleding 2023 september 122,84 122,84 6,4 6,4
031210 Herenkleding 2023 oktober 129,48 129,48 2,4 2,4
031210 Herenkleding 2023 november 128,07 128,07 3,0 3,0
031210 Herenkleding 2023 december 127,84 127,84 0,0 0,0
031210 Herenkleding 2024 januari 109,84 109,84 -2,9 -2,9
031210 Herenkleding 2024 februari 118,40 118,40 -4,6 -4,6
031210 Herenkleding 2024 maart 124,33 124,33 -1,9 -1,9
031210 Herenkleding 2024 april 125,68 125,68 -2,8 -2,8
031210 Herenkleding 2024 mei 127,60 127,60 -3,6 -3,6
031210 Herenkleding 2024 juni 123,88 123,88 2,0 2,0
031220 Dameskleding 2023 juli 98,05 98,05 5,1 5,1
031220 Dameskleding 2023 augustus 108,44 108,44 12,8 12,8
031220 Dameskleding 2023 september 116,76 116,76 6,2 6,2
031220 Dameskleding 2023 oktober 122,50 122,50 1,8 1,8
031220 Dameskleding 2023 november 119,86 119,86 1,1 1,1
031220 Dameskleding 2023 december 118,64 118,64 -2,1 -2,1
031220 Dameskleding 2024 januari 97,39 97,39 -7,5 -7,5
031220 Dameskleding 2024 februari 110,34 110,34 -2,2 -2,2
031220 Dameskleding 2024 maart 116,91 116,91 -1,4 -1,4
031220 Dameskleding 2024 april 117,00 117,00 -3,1 -3,1
031220 Dameskleding 2024 mei 117,60 117,60 -5,5 -5,5
031220 Dameskleding 2024 juni 114,34 114,34 1,4 1,4
031230 Baby en kinderkleding 2023 juli 96,04 96,04 2,8 2,8
031230 Baby en kinderkleding 2023 augustus 106,05 106,05 8,6 8,6
031230 Baby en kinderkleding 2023 september 122,17 122,17 3,0 3,0
031230 Baby en kinderkleding 2023 oktober 127,88 127,88 1,4 1,4
031230 Baby en kinderkleding 2023 november 123,37 123,37 3,2 3,2
031230 Baby en kinderkleding 2023 december 121,96 121,96 1,1 1,1
031230 Baby en kinderkleding 2024 januari 100,09 100,09 -0,3 -0,3
031230 Baby en kinderkleding 2024 februari 112,63 112,63 3,2 3,2
031230 Baby en kinderkleding 2024 maart 120,39 120,39 1,4 1,4
031230 Baby en kinderkleding 2024 april 120,74 120,74 0,3 0,3
031230 Baby en kinderkleding 2024 mei 120,75 120,75 0,2 0,2
031230 Baby en kinderkleding 2024 juni 112,89 112,89 0,2 0,2
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 juli 111,75 111,75 3,2 3,2
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 augustus 125,31 125,31 14,6 14,6
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 september 131,36 131,36 7,5 7,5
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 oktober 137,69 137,69 -1,2 -1,2
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 november 137,06 137,06 -0,6 -0,6
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 december 137,92 137,92 -4,8 -4,8
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 januari 114,38 114,38 -10,1 -10,1
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 februari 127,57 127,57 -4,9 -4,9
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 maart 122,99 122,99 -9,1 -9,1
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 april 129,02 129,02 -7,8 -7,8
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 mei 129,60 129,60 -10,8 -10,8
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 juni 133,56 133,56 4,2 4,2
031310 Overige kledingartikelen 2023 juli 111,75 111,75 3,2 3,2
031310 Overige kledingartikelen 2023 augustus 125,31 125,31 14,6 14,6
031310 Overige kledingartikelen 2023 september 131,36 131,36 7,5 7,5
031310 Overige kledingartikelen 2023 oktober 137,69 137,69 -1,2 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 325 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Cijfers van de HICP worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De HICP van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van het hoofdniveau van de HICP en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De uitkomsten van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Bij de tweede publicatie over dezelfde verslagmaand zijn de cijfers in de meeste gevallen definitief. Verschillen tussen de snelle raming en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de brongegevens die na de snelle raming beschikbaar zijn gekomen. Uitkomsten van de HICP worden bij de tweede publicatie uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In dat geval worden de cijfers een maand later definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Vanaf verslagmaand januari 2024 wordt een prijsontwikkeling gepubliceerd voor bestedingscategorie 063000 Diensten van ziekenhuizen. Deze nieuwe indexreeks heeft december 2023 als basismaand. Dat betekent dat het indexniveau van 100 overeenkomt met het prijsniveau zoals dat is gemeten op december 2023. Eerder is tussen 2000 en 2009 ook een index gepubliceerd voor dezelfde bestedingscategorie. Die indexreeks had als basisjaar 2005=100, en is na december 2009 gestopt. De huidige reeks begint vanaf december 2023 opnieuw op 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De definitieve cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI en HICP worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie van de HICP t.o.v. dezelfde periode van een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie van de HICP constante belastingen t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.