Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (Procentpunt) Impact op de jaarmutatie CPI (Procentpunt)
030000 Kleding en schoenen 2023 juli 5,4 5.081 0,24 0,06
030000 Kleding en schoenen 2023 augustus 10,7 5.081 0,47 0,36
030000 Kleding en schoenen 2023 september 5,2 5.081 0,25 0,25
030000 Kleding en schoenen 2023 oktober 2,2 5.081 0,11 0,14
030000 Kleding en schoenen 2023 november 2,4 5.081 0,12 0,04
030000 Kleding en schoenen 2023 december -0,6 5.081 -0,03 -0,10
030000 Kleding en schoenen 2024 januari -3,7 4.931 -0,16 -0,32
030000 Kleding en schoenen 2024 februari -1,4 4.931 -0,06 -0,21
030000 Kleding en schoenen 2024 maart -0,3 4.931 -0,01 -0,18
030000 Kleding en schoenen 2024 april -0,9 4.931 -0,04 -0,19
030000 Kleding en schoenen 2024 mei -2,4 4.931 -0,12 -0,28
030000 Kleding en schoenen 2024 juni* 2,0 4.931 0,10 -0,06
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 juli 5,5 4.294 0,22 0,06
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 augustus 11,9 4.294 0,44 0,35
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 september 5,8 4.294 0,23 0,24
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 oktober 1,9 4.294 0,08 0,10
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 november 2,1 4.294 0,09 0,02
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 december -1,0 4.294 -0,04 -0,10
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 januari -5,0 4.074 -0,17 -0,30
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 februari -1,8 4.074 -0,06 -0,18
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 maart -1,2 4.074 -0,05 -0,18
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 april -2,4 4.074 -0,10 -0,22
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 mei -4,0 4.074 -0,17 -0,30
031000 Kleding en kledingstoffen 2024 juni* 1,5 4.074 0,06 -0,06
031200 Kleding 2023 juli 5,5 4.056 0,20 0,06
031200 Kleding 2023 augustus 11,8 4.056 0,41 0,32
031200 Kleding 2023 september 5,6 4.056 0,22 0,22
031200 Kleding 2023 oktober 1,9 4.056 0,08 0,10
031200 Kleding 2023 november 2,1 4.056 0,09 0,02
031200 Kleding 2023 december -0,9 4.056 -0,04 -0,09
031200 Kleding 2024 januari -5,0 3.854 -0,16 -0,28
031200 Kleding 2024 februari -1,8 3.854 -0,06 -0,17
031200 Kleding 2024 maart -1,0 3.854 -0,04 -0,16
031200 Kleding 2024 april -2,3 3.854 -0,09 -0,21
031200 Kleding 2024 mei -3,9 3.854 -0,16 -0,28
031200 Kleding 2024 juni* 1,3 3.854 0,05 -0,07
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 juli 3,2 180 0,01 0,00
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 augustus 14,7 180 0,02 0,02
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 september 7,5 180 0,01 0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 oktober -1,2 180 0,00 0,00
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 november -0,6 180 0,00 0,00
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 december -4,8 180 -0,01 -0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 januari -10,1 172 -0,02 -0,02
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 februari -4,9 172 -0,01 -0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 maart -9,1 172 -0,02 -0,02
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 april -7,8 172 -0,01 -0,02
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 mei -10,8 172 -0,02 -0,02
031300 Ov. kledingartikelen en… 2024 juni* 4,2 172 0,01 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2023 juli 8,3 57 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2023 augustus 10,4 57 0,01 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2023 september 10,4 57 0,01 0,01
031400 Stomen en reparatie van kleding 2023 oktober 8,8 57 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2023 november 9,0 57 0,01 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2023 december 6,9 57 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2024 januari 7,9 48 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2024 februari 8,3 48 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2024 maart 7,8 48 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2024 april 8,4 48 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2024 mei 10,3 48 0,01 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2024 juni* 7,6 48 0,00 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutatie van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie van de CPI zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 151 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, is dit een voorlopig cijfer. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
De eenheid van de bijdrage aan de jaarmutatie en de impact op de jaarmutatie is aangepast naar 'procentpunt'. Voorheen werd hier ten onrechte 'procent' als eenheid vermeld.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.