Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (Procentpunt) Impact op de jaarmutatie CPI (Procentpunt)
030000 Kleding en schoenen 2021 juni 2,8 4.989 0,14 0,04
030000 Kleding en schoenen 2021 juli 0,8 4.989 0,04 -0,02
030000 Kleding en schoenen 2021 augustus 1,3 4.989 0,07 -0,04
030000 Kleding en schoenen 2021 september 0,2 4.989 0,01 -0,14
030000 Kleding en schoenen 2021 oktober 2,1 4.989 0,11 -0,08
030000 Kleding en schoenen 2021 november 4,7 4.989 0,24 -0,03
030000 Kleding en schoenen 2021 december 5,3 4.989 0,26 -0,02
030000 Kleding en schoenen 2022 januari 3,5 5.101 0,14 -0,16
030000 Kleding en schoenen 2022 februari 2,5 5.101 0,11 -0,19
030000 Kleding en schoenen 2022 maart 2,8 5.101 0,14 -0,38
030000 Kleding en schoenen 2022 april 3,2 5.101 0,16 -0,35
030000 Kleding en schoenen 2022 mei* 3,8 5.101 0,19 -0,27
031000 Kleding en kledingstoffen 2021 juni 3,5 4.210 0,14 0,06
031000 Kleding en kledingstoffen 2021 juli 1,5 4.210 0,06 0,01
031000 Kleding en kledingstoffen 2021 augustus 2,0 4.210 0,08 -0,01
031000 Kleding en kledingstoffen 2021 september 0,7 4.210 0,03 -0,09
031000 Kleding en kledingstoffen 2021 oktober 2,8 4.210 0,12 -0,03
031000 Kleding en kledingstoffen 2021 november 5,0 4.210 0,22 -0,01
031000 Kleding en kledingstoffen 2021 december 5,6 4.210 0,23 -0,01
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 januari 4,2 4.302 0,15 -0,10
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 februari 2,7 4.302 0,10 -0,15
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 maart 2,4 4.302 0,10 -0,33
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 april 3,1 4.302 0,13 -0,29
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 mei* 3,6 4.302 0,15 -0,23
031200 Kleding 2021 juni 3,9 4.004 0,15 0,08
031200 Kleding 2021 juli 1,6 4.004 0,06 0,01
031200 Kleding 2021 augustus 2,4 4.004 0,09 0,00
031200 Kleding 2021 september 0,9 4.004 0,04 -0,08
031200 Kleding 2021 oktober 3,0 4.004 0,13 -0,02
031200 Kleding 2021 november 5,2 4.004 0,22 0,00
031200 Kleding 2021 december 5,4 4.004 0,22 -0,01
031200 Kleding 2022 januari 3,9 4.072 0,13 -0,11
031200 Kleding 2022 februari 2,4 4.072 0,09 -0,16
031200 Kleding 2022 maart 2,0 4.072 0,08 -0,33
031200 Kleding 2022 april 2,7 4.072 0,11 -0,29
031200 Kleding 2022 mei* 3,3 4.072 0,13 -0,23
031300 Ov. kledingartikelen en… 2021 juni -5,6 156 -0,01 -0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2021 juli -2,0 156 0,00 0,00
031300 Ov. kledingartikelen en… 2021 augustus -5,5 156 -0,01 -0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2021 september -4,3 156 -0,01 -0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2021 oktober -2,4 156 0,00 -0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2021 november 0,3 156 0,00 -0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2021 december 11,1 156 0,02 0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 januari 13,5 174 0,02 0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 februari 12,0 174 0,02 0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 maart 14,8 174 0,02 0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 april 13,1 174 0,02 0,00
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 mei* 12,4 174 0,02 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 juni 0,7 49 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 juli 0,8 49 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 augustus 0,8 49 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 september 0,8 49 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 oktober 1,2 49 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 november 1,2 49 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 december 1,2 49 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2022 januari 1,9 56 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2022 februari 1,9 56 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2022 maart 1,9 56 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2022 april 2,6 56 0,00 0,00
031400 Stomen en reparatie van kleding 2022 mei* 2,6 56 0,00 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutatie van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie van de CPI zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 153 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, is dit een voorlopig cijfer. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
De eenheid van de bijdrage aan de jaarmutatie en de impact op de jaarmutatie is aangepast naar 'procentpunt'. Voorheen werd hier ten onrechte 'procent' als eenheid vermeld.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.