Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden CPI afgeleid (2015 = 100) Maandmutatie CPI afgeleid (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 juni 114,80 2,6 10,0
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 juli 117,46 2,3 12,3
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 augustus 118,97 1,3 11,8
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 september 118,78 -0,2 12,3
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 oktober 122,88 3,5 16,8
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 november 121,41 -1,2 11,9
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2022 december 119,29 -1,7 9,6
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 januari 122,30 2,5 14,7
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 februari 125,49 2,6 12,7
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 maart 125,53 0,0 14,6
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 april* 125,90 0,3 14,6
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 mei*
055200 Kleine gereedschappen… 2022 juni 107,97 -0,4 5,8
055200 Kleine gereedschappen… 2022 juli 109,27 1,2 5,9
055200 Kleine gereedschappen… 2022 augustus 110,82 1,4 6,4
055200 Kleine gereedschappen… 2022 september 112,77 1,8 7,6
055200 Kleine gereedschappen… 2022 oktober 115,21 2,2 9,8
055200 Kleine gereedschappen… 2022 november 115,71 0,4 10,1
055200 Kleine gereedschappen… 2022 december 115,77 0,1 9,1
055200 Kleine gereedschappen… 2023 januari 116,40 0,5 12,6
055200 Kleine gereedschappen… 2023 februari 118,21 1,6 8,9
055200 Kleine gereedschappen… 2023 maart 118,24 0,0 9,0
055200 Kleine gereedschappen… 2023 april* 117,22 -0,9 7,8
055200 Kleine gereedschappen… 2023 mei*
055210 Kleine handgereedschappen 2022 juni 112,29 -1,1 8,0
055210 Kleine handgereedschappen 2022 juli 115,23 2,6 8,8
055210 Kleine handgereedschappen 2022 augustus 115,24 0,0 8,8
055210 Kleine handgereedschappen 2022 september 116,81 1,4 8,7
055210 Kleine handgereedschappen 2022 oktober 121,41 3,9 11,7
055210 Kleine handgereedschappen 2022 november 123,19 1,5 11,4
055210 Kleine handgereedschappen 2022 december 123,78 0,5 11,1
055210 Kleine handgereedschappen 2023 januari 122,98 -0,6 13,0
055210 Kleine handgereedschappen 2023 februari 125,93 2,4 9,8
055210 Kleine handgereedschappen 2023 maart 126,33 0,3 10,2
055210 Kleine handgereedschappen 2023 april* 125,78 -0,4 10,5
055210 Kleine handgereedschappen 2023 mei*
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 juni 105,78 0,1 4,3
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 juli 106,06 0,3 4,0
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 augustus 108,59 2,4 4,8
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 september 110,77 2,0 6,9
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 oktober 111,88 1,0 8,5
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 november 111,59 -0,3 9,2
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2022 december 111,33 -0,2 7,7
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 januari 112,86 1,4 12,4
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 februari 113,97 1,0 8,3
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 maart 113,76 -0,2 8,2
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 april* 112,44 -1,2 6,0
055220 Toebehoren voor klein gereedschap 2023 mei*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de CPI zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 337 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van de jaarmutaties van het hoofdniveau van de CPI en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Deze cijfers zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De jaarmutaties van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van alle indexcijfers en mutaties over de verslagmaand. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve indexcijfers komen door nagekomen brongegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.

Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting

Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De indexcijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

CPI afgeleid
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Maandmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. de voorgaande maand.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.