Werkzame jongeren (15 tot 27 jaar); economisch zelfstandigheid, 2008-2013

Werkzame jongeren (15 tot 27 jaar); economisch zelfstandigheid, 2008-2013

Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Perioden Economische zelfstandigheid Jongeren economisch zelfstandig (x 1 000) Economische zelfstandigheid Jongeren niet economisch zelfstandig (x 1 000) Economische zelfstandigheid (%) Jongeren economisch zelfstandig (%) Economische zelfstandigheid (%) Jongeren niet economisch zelfstandig (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2013 570 926 38,1 61,9
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 12 uur per week Totaal 2013 14 529 2,6 97,4
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal 2013 18 162 9,9 90,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal 2013 163 150 52,0 48,0
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal 2013 375 85 81,5 18,5
Mannen Totaal Totaal 2013 306 446 40,7 59,3
Mannen Minder dan 12 uur per week Totaal 2013 6 248 2,5 97,5
Mannen 12 tot 20 uur per week Totaal 2013 6 70 7,7 92,3
Mannen 20 tot 35 uur per week Totaal 2013 47 70 40,1 59,9
Mannen Voltijd Totaal 2013 247 58 80,9 19,1
Vrouwen Totaal Totaal 2013 264 480 35,5 64,5
Vrouwen Minder dan 12 uur per week Totaal 2013 8 281 2,7 97,3
Vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal 2013 12 92 11,4 88,6
Vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal 2013 116 81 59,1 40,9
Vrouwen Voltijd Totaal 2013 128 27 82,8 17,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over de inkomenspositie van personen in de leeftijd 15 tot 27 jaar. Gepresenteerd worden cijfers over het economisch zelfstandig zijn. Daarbij worden personen onderscheiden naar arbeidsduur, geslacht, en andere persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2008 t/m 2012 zijn definitief.
De cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De reden van stopzetting is de herziening van de inkomensstatistiek. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Economische zelfstandigheid
Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is met het bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele netto inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70% van het wettelijke netto minimumloon, ofwel de netto bijstand van een alleenstaande. De drempelwaarde stijgt of daalt van jaar tot jaar overeenkomstig de ontwikkeling van het sociale minimum.
Jongeren economisch zelfstandig
Jongeren van 15 tot 27 jaar met betaald werk die economisch zelfstandig zijn.
Jongeren niet economisch zelfstandig
Jongeren van 15 tot 27 jaar met betaald werk die niet economisch zelfstandig zijn.
Economische zelfstandigheid (%)
Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is met het bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele netto inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70% van het wettelijke netto minimumloon, ofwel de netto bijstand van een alleenstaande. De drempelwaarde stijgt of daalt van jaar tot jaar overeenkomstig de ontwikkeling van het sociale minimum.
Jongeren economisch zelfstandig
Jongeren van 15 tot 27 jaar met betaald werk die economisch zelfstandig zijn.
Jongeren niet economisch zelfstandig
Jongeren van 15 tot 27 jaar met betaald werk die niet economisch zelfstandig zijn.