Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing


Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Dit is energie uit natuurlijke processen die constant worden aangevuld.

In deze tabel wordt het verbruik van hernieuwbare energie op drie manieren uitgedrukt:
1. Bruto eindverbruik
2. Vermeden verbruik van fossiele energie
3. Vermeden emissies van kooldioxide
Cijfers worden zowel in absolute zin gepresenteerd als ten opzichte van het totale verbruik of totale emissies in Nederland.

Het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totale bruto eindverbruik wordt gebruikt als doel voor het Europese en nationale beleid voor hernieuwbare energie. Afgesproken is dat het Nederlandse aandeel hernieuwbare energie, in termen van bruto eindverbruik, in 2020 gelijk moet zijn aan 14 procent.

Het vermijden van het verbruik van fossiele energie en het vermijden van emissies van kooldioxide zijn belangrijke achterliggende doelstellingen voor het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie.

De cijfers worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018 en nader voorlopig voor 2019.

Wijzigingen per 29 juni:
Nader voorlopige cijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzingen per 29 mei 2020:
Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 over vermeden primaire energie en vermeden uitstoot van CO2 zijn bijgesteld op grond van beschikbaar komen van geactualiseerde rendementcijfers en emissiefactoren. De uitkomsten over de vermeden primaire energie en daarmee vermeden CO2 zijn hierdoor hoger dan voorheen is gepubliceerd.

Wijzingen per 23 januari 2020:
De cijfers voor totaal biomassa en totaal energiebronnen over het jaar 2014 zijn gecorrigeerd. De optelling van de onderliggende energiebronnen van biomassa naar totaal biomassa was niet juist waardoor ook het totaal over alle energiebronnen fout was. Na correctie komen de totalen in 2014 voor het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie 1,4 PJ lager uit.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie op hoofdlijnen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni, uitgezonderd cijfers over koude en bodemwarmte zonder warmtepompen.
In december worden alle cijfers over het verbruik van hernieuwbare energie in het voorafgaande jaar gepubliceerd. Deze cijfers krijgen in december de status definitief, echter de cijfers over het aandeel in het totale energieverbruik van Nederland en over de vermeden CO2 kunnen door het beschikbaar komen van bijgestelde cijfers over totaal energieverbruik en totale emissie van CO2 nog worden gewijzigd.

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Bron/Techniek Energietoepassingen Perioden Bruto eindverbruik hernieuwbare energieBruto eindverbruik (TJ) Bruto eindverbruik hernieuwbare energieBruto eindverbruik relatief (% van totaal eindverbruik energie) Vermeden verbruik van fossiele energieVermeden verbruik (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energieVermeden verbruik relatief (% van totaal energieverbruik) Vermeden emissie van kooldioxide (CO2)Vermeden emissie (kton) Vermeden emissie van kooldioxide (CO2)Vermeden emissie relatief (% van totale CO2 emissie)
Totaal energiebronnen Totaal energietoepassingen 2018 156.100 7,38 218.670 7,03 14.745 9,18
Totaal energiebronnen Totaal energietoepassingen 2019 181.538 8,67 255.883 8,34 17.603 11,34
Totaal energiebronnen Elektriciteit 2018 66.640 3,15 144.056 4,63 10.306 6,42
Totaal energiebronnen Elektriciteit 2019 78.697 3,76 168.445 5,49 12.256 7,89
Totaal energiebronnen Warmte 2018 68.218 3,23 53.351 1,71 2.956 1,84
Totaal energiebronnen Warmte 2019 76.117 3,64 60.680 1,98 3.396 2,19
Totaal energiebronnen Vervoer 2018 21.242 1,00 21.262 0,68 1.482 0,92
Totaal energiebronnen Vervoer 2019 26.723 1,28 26.758 0,87 1.951 1,26
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2018 340 0,02 748 0,02 53 0,03
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2019 335 0,02 737 0,02 52 0,03
Waterkracht Elektriciteit 2018 340 0,02 748 0,02 53 0,03
Waterkracht Elektriciteit 2019 335 0,02 737 0,02 52 0,03
Waterkracht Warmte 2018
Waterkracht Warmte 2019
Waterkracht Vervoer 2018
Waterkracht Vervoer 2019
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2018 36.106 1,71 82.553 2,65 5.836 3,63
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2019 38.785 1,85 86.793 2,83 6.136 3,95
Totaal windenergie Elektriciteit 2018 36.106 1,71 82.553 2,65 5.836 3,63
Totaal windenergie Elektriciteit 2019 38.785 1,85 86.793 2,83 6.136 3,95
Totaal windenergie Warmte 2018
Totaal windenergie Warmte 2019
Totaal windenergie Vervoer 2018
Totaal windenergie Vervoer 2019
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2018 23.681 1,12 54.381 1,75 3.845 2,39
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2019 26.743 1,28 58.387 1,90 4.128 2,66
Windenergie op land Elektriciteit 2018 23.681 1,12 54.381 1,75 3.845 2,39
Windenergie op land Elektriciteit 2019 26.743 1,28 58.387 1,90 4.128 2,66
Windenergie op land Warmte 2018
Windenergie op land Warmte 2019
Windenergie op land Vervoer 2018
Windenergie op land Vervoer 2019
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2018 12.426 0,59 28.172 0,91 1.992 1,24
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2019 12.042 0,58 28.407 0,93 2.008 1,29
Windenergie op zee Elektriciteit 2018 12.426 0,59 28.172 0,91 1.992 1,24
Windenergie op zee Elektriciteit 2019 12.042 0,58 28.407 0,93 2.008 1,29
Windenergie op zee Warmte 2018
Windenergie op zee Warmte 2019
Windenergie op zee Vervoer 2018
Windenergie op zee Vervoer 2019
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2018 14.451 0,68 30.492 0,98 2.139 1,33
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2019 19.789 0,95 42.230 1,38 2.968 1,91
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2018 13.295 0,63 29.284 0,94 2.070 1,29
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2019 18.613 0,89 40.999 1,34 2.899 1,87
Totaal zonne-energie Warmte 2018 1.156 0,05 1.208 0,04 68 0,04
Totaal zonne-energie Warmte 2019 1.176 0,06 1.231 0,04 70 0,04
Totaal zonne-energie Vervoer 2018
Totaal zonne-energie Vervoer 2019
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2018 13.295 0,63 29.284 0,94 2.070 1,29
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2019 18.613 0,89 40.999 1,34 2.899 1,87
Zonnestroom Elektriciteit 2018 13.295 0,63 29.284 0,94 2.070 1,29
Zonnestroom Elektriciteit 2019 18.613 0,89 40.999 1,34 2.899 1,87
Zonnestroom Warmte 2018
Zonnestroom Warmte 2019
Zonnestroom Vervoer 2018
Zonnestroom Vervoer 2019
Totaal zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2018 1.156 0,05 1.208 0,04 68 0,04
Totaal zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2019 1.176 0,06 1.231 0,04 70 0,04
Totaal zonnewarmte Elektriciteit 2018
Totaal zonnewarmte Elektriciteit 2019
Totaal zonnewarmte Warmte 2018 1.156 0,05 1.208 0,04 68 0,04
Totaal zonnewarmte Warmte 2019 1.176 0,06 1.231 0,04 70 0,04
Totaal zonnewarmte Vervoer 2018
Totaal zonnewarmte Vervoer 2019
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Totaal energietoepassingen 2018 826 0,04 890 0,03 50 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Totaal energietoepassingen 2019 797 0,04 858 0,03 49 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Elektriciteit 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Elektriciteit 2019
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Warmte 2018 826 0,04 890 0,03 50 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Warmte 2019 797 0,04 858 0,03 49 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Vervoer 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Vervoer 2019
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Totaal energietoepassingen 2018 220 0,01 237 0,01 13 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Totaal energietoepassingen 2019 276 0,01 297 0,01 17 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Elektriciteit 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Elektriciteit 2019
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Warmte 2018 220 0,01 237 0,01 13 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Warmte 2019 276 0,01 297 0,01 17 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Vervoer 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Vervoer 2019
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Totaal energietoepassingen 2018 110 0,01 81 0,00 5 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Totaal energietoepassingen 2019 104 0,00 76 0,00 4 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Elektriciteit 2018
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Elektriciteit 2019
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Warmte 2018 110 0,01 81 0,00 5 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Warmte 2019 104 0,00 76 0,00 4 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Vervoer 2018
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Vervoer 2019
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2018 8.114 0,38 7.907 0,25 414 0,26
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2019 10.278 0,49 9.965 0,32 524 0,34
Totaal aardwarmte en bodemenergie Elektriciteit 2018
Totaal aardwarmte en bodemenergie Elektriciteit 2019
Totaal aardwarmte en bodemenergie Warmte 2018 8.114 0,38 7.907 0,25 414 0,26
Totaal aardwarmte en bodemenergie Warmte 2019 10.278 0,49 9.965 0,32 524 0,34
Totaal aardwarmte en bodemenergie Vervoer 2018
Totaal aardwarmte en bodemenergie Vervoer 2019
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2018 3.731 0,18 3.734 0,12 206 0,13
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2019 5.564 0,27 5.569 0,18 307 0,20
Aardwarmte Elektriciteit 2018
Aardwarmte Elektriciteit 2019
Aardwarmte Warmte 2018 3.731 0,18 3.734 0,12 206 0,13
Aardwarmte Warmte 2019 5.564 0,27 5.569 0,18 307 0,20
Aardwarmte Vervoer 2018
Aardwarmte Vervoer 2019
Totaal bodemenergie Totaal energietoepassingen 2018 4.383 0,21 4.173 0,13 208 0,13
Totaal bodemenergie Totaal energietoepassingen 2019 4.714 0,23 4.396 0,14 217 0,14
Totaal bodemenergie Elektriciteit 2018
Totaal bodemenergie Elektriciteit 2019
Totaal bodemenergie Warmte 2018 4.383 0,21 4.173 0,13 208 0,13
Totaal bodemenergie Warmte 2019 4.714 0,23 4.396 0,14 217 0,14
Totaal bodemenergie Vervoer 2018
Totaal bodemenergie Vervoer 2019
Bodemwarmte, totaal Totaal energietoepassingen 2018 4.383 0,21 3.072 0,10 128 0,08
Bodemwarmte, totaal Totaal energietoepassingen 2019 4.714 0,23 3.294 0,11 137 0,09
Bodemwarmte, totaal Elektriciteit 2018
Bodemwarmte, totaal Elektriciteit 2019
Bodemwarmte, totaal Warmte 2018 4.383 0,21 3.072 0,10 128 0,08
Bodemwarmte, totaal Warmte 2019 4.714 0,23 3.294 0,11 137 0,09
Bodemwarmte, totaal Vervoer 2018
Bodemwarmte, totaal Vervoer 2019
Bodemwarmte, warmtepompen Totaal energietoepassingen 2018 4.383 0,21 2.905 0,09 118 0,07
Bodemwarmte, warmtepompen Totaal energietoepassingen 2019 4.714 0,23 3.127 0,10 127 0,08
Bodemwarmte, warmtepompen Elektriciteit 2018
Bodemwarmte, warmtepompen Elektriciteit 2019
Bodemwarmte, warmtepompen Warmte 2018 4.383 0,21 2.905 0,09 118 0,07
Bodemwarmte, warmtepompen Warmte 2019 4.714 0,23 3.127 0,10 127 0,08
Bodemwarmte, warmtepompen Vervoer 2018
Bodemwarmte, warmtepompen Vervoer 2019
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Totaal energietoepassingen 2018 167 0,01 9 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Totaal energietoepassingen 2019 167 0,01 9 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Elektriciteit 2018
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Elektriciteit 2019
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Warmte 2018 167 0,01 9 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Warmte 2019 167 0,01 9 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Vervoer 2018
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Vervoer 2019
Bodemkoude Totaal energietoepassingen 2018 1.102 0,04 81 0,05
Bodemkoude Totaal energietoepassingen 2019 1.102 0,04 81 0,05
Bodemkoude Elektriciteit 2018
Bodemkoude Elektriciteit 2019
Bodemkoude Warmte 2018 1.102 0,04 81 0,05
Bodemkoude Warmte 2019 1.102 0,04 81 0,05
Bodemkoude Vervoer 2018
Bodemkoude Vervoer 2019
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2018 4.668 0,22 1.598 0,05 1 0,00
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2019 6.095 0,29 2.076 0,07 0 0,00
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2018
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2019
Buitenluchtwarmte Warmte 2018 4.668 0,22 1.598 0,05 1 0,00
Buitenluchtwarmte Warmte 2019 6.095 0,29 2.076 0,07 0 0,00
Buitenluchtwarmte Vervoer 2018
Buitenluchtwarmte Vervoer 2019
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2018 92.420 4,37 95.372 3,07 6.302 3,92
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2019 106.256 5,08 114.081 3,72 7.922 5,10
Totaal biomassa Elektriciteit 2018 16.899 0,80 31.472 1,01 2.346 1,46
Totaal biomassa Elektriciteit 2019 20.965 1,00 39.916 1,30 3.169 2,04
Totaal biomassa Warmte 2018 54.279 2,57 42.638 1,37 2.474 1,54
Totaal biomassa Warmte 2019 58.568 2,80 47.408 1,54 2.802 1,81
Totaal biomassa Vervoer 2018 21.242 1,00 21.262 0,68 1.482 0,92
Totaal biomassa Vervoer 2019 26.723 1,28 26.758 0,87 1.951 1,26
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2018 16.588 0,78 21.660 0,70 1.422 0,89
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2019 15.687 0,75 19.266 0,63 1.257 0,81
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2018 7.820 0,37 13.898 0,45 983 0,61
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2019 6.910 0,33 11.838 0,39 837 0,54
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2018 8.768 0,41 7.762 0,25 439 0,27
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2019 8.777 0,42 7.428 0,24 420 0,27
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2018
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2019
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2018 2.886 0,14 5.674 0,18 537 0,33
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2019 8.261 0,39 16.225 0,53 1.536 0,99
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2018 2.353 0,11 5.054 0,16 479 0,30
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2019 6.741 0,32 14.450 0,47 1.368 0,88
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2018 533 0,03 620 0,02 59 0,04
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2019 1.520 0,07 1.774 0,06 168 0,11
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2018
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2019
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2018 16.446 0,78 11.115 0,36 629 0,39
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2019 16.278 0,78 11.168 0,36 632 0,41
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2018
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2019
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2018 16.446 0,78 11.115 0,36 629 0,39
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2019 16.278 0,78 11.168 0,36 632 0,41
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2018
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2019
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2018 2.103 0,10 221 0,01 13 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2019 2.008 0,10 211 0,01 12 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2019
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2018 2.103 0,10 221 0,01 13 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2019 2.008 0,10 211 0,01 12 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2019
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2018 2.421 0,11 1.672 0,05 95 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2019 2.266 0,11 1.613 0,05 91 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2019
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2018 2.421 0,11 1.672 0,05 95 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2019 2.266 0,11 1.613 0,05 91 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2019
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2018 10.713 0,51 8.382 0,27 474 0,30
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2019 10.421 0,50 8.168 0,27 462 0,30
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2019
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2018 10.713 0,51 8.382 0,27 474 0,30
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2019 10.421 0,50 8.168 0,27 462 0,30
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2019
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2018 939 0,04 840 0,03 48 0,03
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2019 1.313 0,06 1.175 0,04 67 0,04
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2019
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2018 939 0,04 840 0,03 48 0,03
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2019 1.313 0,06 1.175 0,04 67 0,04
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2019
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2018 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2019 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2019
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2018 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2019 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2019
Totaal biomassaketels bedrijven Totaal energietoepassingen 2018 22.338 1,06 21.401 0,69 1.288 0,80
Totaal biomassaketels bedrijven Totaal energietoepassingen 2019 25.181 1,20 25.238 0,82 1.518 0,98
Totaal biomassaketels bedrijven Elektriciteit 2018 3.033 0,14 5.448 0,18 385 0,24
Totaal biomassaketels bedrijven Elektriciteit 2019 3.426 0,16 6.320 0,21 447 0,29
Totaal biomassaketels bedrijven Warmte 2018 19.306 0,91 15.953 0,51 903 0,56
Totaal biomassaketels bedrijven Warmte 2019 21.755 1,04 18.918 0,62 1.071 0,69
Totaal biomassaketels bedrijven Vervoer 2018
Totaal biomassaketels bedrijven Vervoer 2019
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Totaal energietoepassingen 2018 10.589 0,50 10.930 0,35 695 0,43
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Totaal energietoepassingen 2019 12.733 0,61 13.490 0,44 853 0,55
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Elektriciteit 2018 3.033 0,14 5.448 0,18 385 0,24
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Elektriciteit 2019 3.426 0,16 6.320 0,21 447 0,29
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Warmte 2018 7.557 0,36 5.482 0,18 310 0,19
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Warmte 2019 9.307 0,44 7.170 0,23 406 0,26
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Vervoer 2018
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Vervoer 2019
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Totaal energietoepassingen 2018 11.749 0,56 10.471 0,34 593 0,37
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Totaal energietoepassingen 2019 12.448 0,59 11.748 0,38 665 0,43
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Elektriciteit 2018
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Elektriciteit 2019
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Warmte 2018 11.749 0,56 10.471 0,34 593 0,37
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Warmte 2019 12.448 0,59 11.748 0,38 665 0,43
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Vervoer 2018
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Vervoer 2019
Totaal biogas Totaal energietoepassingen 2018 11.295 0,53 12.653 0,41 822 0,51
Totaal biogas Totaal energietoepassingen 2019 12.412 0,59 13.748 0,45 896 0,58
Totaal biogas Elektriciteit 2018 3.693 0,17 7.071 0,23 500 0,31
Totaal biogas Elektriciteit 2019 3.888 0,19 7.308 0,24 517 0,33
Totaal biogas Warmte 2018 7.294 0,34 5.255 0,17 297 0,19
Totaal biogas Warmte 2019 7.734 0,37 5.615 0,18 318 0,20
Totaal biogas Vervoer 2018 308 0,01 327 0,01 24 0,02
Totaal biogas Vervoer 2019 790 0,04 825 0,03 61 0,04
Biogas uit stortplaatsen Totaal energietoepassingen 2018 279 0,01 376 0,01 24 0,02
Biogas uit stortplaatsen Totaal energietoepassingen 2019 280 0,01 376 0,01 24 0,02
Biogas uit stortplaatsen Elektriciteit 2018 103 0,00 196 0,01 14 0,01
Biogas uit stortplaatsen Elektriciteit 2019 104 0,00 198 0,01 14 0,01
Biogas uit stortplaatsen Warmte 2018 165 0,01 168 0,01 9 0,01
Biogas uit stortplaatsen Warmte 2019 154 0,01 155 0,01 9 0,01
Biogas uit stortplaatsen Vervoer 2018 12 0,00 12 0,00 1 0,00
Biogas uit stortplaatsen Vervoer 2019 22 0,00 23 0,00 2 0,00
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Totaal energietoepassingen 2018 2.073 0,10 1.963 0,06 132 0,08
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Totaal energietoepassingen 2019 2.207 0,11 2.115 0,07 142 0,09
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Elektriciteit 2018 714 0,03 1.489 0,05 105 0,07
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Elektriciteit 2019 753 0,04 1.566 0,05 111 0,07
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Warmte 2018 1.353 0,06 467 0,01 26 0,02
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Warmte 2019 1.432 0,07 525 0,02 30 0,02
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Vervoer 2018 7 0,00 7 0,00 1 0,00
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Vervoer 2019 22 0,00 23 0,00 2 0,00
Biogas, co-vergisting van mest Totaal energietoepassingen 2018 4.474 0,21 5.604 0,18 371 0,23
Biogas, co-vergisting van mest Totaal energietoepassingen 2019 4.998 0,24 6.028 0,20 397 0,26
Biogas, co-vergisting van mest Elektriciteit 2018 1.871 0,09 3.704 0,12 262 0,16
Biogas, co-vergisting van mest Elektriciteit 2019 1.880 0,09 3.599 0,12 254 0,16
Biogas, co-vergisting van mest Warmte 2018 2.544 0,12 1.838 0,06 104 0,06
Biogas, co-vergisting van mest Warmte 2019 2.838 0,14 2.136 0,07 121 0,08
Biogas, co-vergisting van mest Vervoer 2018 58 0,00 62 0,00 5 0,00
Biogas, co-vergisting van mest Vervoer 2019 281 0,01 293 0,01 22 0,01
Overig biogas Totaal energietoepassingen 2018 4.469 0,21 4.710 0,15 295 0,18
Overig biogas Totaal energietoepassingen 2019 4.926 0,24 5.229 0,17 332 0,21
Overig biogas Elektriciteit 2018 1.005 0,05 1.681 0,05 119 0,07
Overig biogas Elektriciteit 2019 1.151 0,05 1.945 0,06 138 0,09
Overig biogas Warmte 2018 3.232 0,15 2.782 0,09 157 0,10
Overig biogas Warmte 2019 3.311 0,16 2.799 0,09 158 0,10
Overig biogas Vervoer 2018 231 0,01 246 0,01 18 0,01
Overig biogas Vervoer 2019 465 0,02 485 0,02 36 0,02
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Totaal energietoepassingen 2018 22.868 1,08 22.868 0,73 1.604 1,00
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Totaal energietoepassingen 2019 28.437 1,36 28.437 0,93 2.083 1,34
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Elektriciteit 2018
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Elektriciteit 2019
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Warmte 2018 1.933 0,09 1.933 0,06 146 0,09
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Warmte 2019 2.504 0,12 2.504 0,08 193 0,12
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Vervoer 2018 20.935 0,99 20.935 0,67 1.458 0,91
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Vervoer 2019 25.933 1,24 25.933 0,84 1.890 1,22
Biobenzine Totaal energietoepassingen 2018 7.146 0,34 7.146 0,23 415 0,26
Biobenzine Totaal energietoepassingen 2019 8.321 0,40 8.321 0,27 530 0,34
Biobenzine Elektriciteit 2018
Biobenzine Elektriciteit 2019
Biobenzine Warmte 2018
Biobenzine Warmte 2019
Biobenzine Vervoer 2018 7.146 0,34 7.146 0,23 415 0,26
Biobenzine Vervoer 2019 8.321 0,40 8.321 0,27 530 0,34
Biodiesel Totaal energietoepassingen 2018 15.722 0,74 15.722 0,51 1.189 0,74
Biodiesel Totaal energietoepassingen 2019 20.116 0,96 20.116 0,66 1.553 1,00
Biodiesel Elektriciteit 2018
Biodiesel Elektriciteit 2019
Biodiesel Warmte 2018 1.933 0,09 1.933 0,06 146 0,09
Biodiesel Warmte 2019 2.504 0,12 2.504 0,08 193 0,12
Biodiesel Vervoer 2018 13.788 0,65 13.788 0,44 1.043 0,65
Biodiesel Vervoer 2019 17.612 0,84 17.612 0,57 1.360 0,88
Bron: CBS.
Verklaring van tekens