Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing


Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Dit is energie uit natuurlijke processen die constant worden aangevuld.

In deze tabel wordt het verbruik van hernieuwbare energie op drie manieren uitgedrukt:
1. Bruto eindverbruik
2. Vermeden verbruik van fossiele energie
3. Vermeden emissies van kooldioxide
Cijfers worden zowel in absolute zin gepresenteerd als ten opzichte van het totale verbruik of totale emissies in Nederland.

Het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totale bruto eindverbruik wordt gebruikt als doel voor het Europese en nationale beleid voor hernieuwbare energie. Afgesproken is dat het Nederlandse aandeel hernieuwbare energie, in termen van bruto eindverbruik, in 2020 gelijk moet zijn aan 14 procent.

Het vermijden van het verbruik van fossiele energie en het vermijden van emissies van kooldioxide zijn belangrijke achterliggende doelstellingen voor het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie.

De cijfers worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018.

Wijzingen per 23 januari 2020:
De cijfers voor totaal biomassa en totaal energiebronnen over het jaar 2014 zijn gecorrigeerd. De optelling van de onderliggende energiebronnen van biomassa naar totaal biomassa was niet juist waardoor ook het totaal over alle energiebronnen fout was. Na correctie komen de totalen in 2014 voor het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie 1,4 PJ lager uit.

Wijzingen per 19 december 2019:
De cijfers over bruto eindverbruik van hernieuwbare energie over 2018 zijn definitief geworden.

De cijfers van 2017 over bodemwarmte en buitenluchtwarmte zijn bijgesteld op grond van nagekomen gegevens en zijn hierdoor hoger (warmteproductie +0,2 PJ) dan voorheen is gepubliceerd. Het gaat vooral om een toename van energie van warmtepompen die gebruik maken van buitenlucht.

De gehele reeks 1990-2017 met uitkomsten over energieverbruik uit biomassa door huishoudens is gereviseerd naar aanleiding van de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland. De uitkomsten komen lager uit; in 2014-2016 circa 2 PJ lager en in de jaren daarvoor circa 1 PJ lager.

Vanaf 2011 zijn de uitkomsten over biogas gereviseerd door een verandering van de verdeelfactoren van het biogas naar verbruik voor elektriciteit, warmte en vervoer. Aan het verbruik voor vervoer wordt meer biogas toegewezen. Deze verandering komt voort uit een nieuwe interpretatie van de Richtlijn Hernieuwbare energie door de Europese Commissie.

Met ingang van verslagjaar 2018 wordt in de berekening van de productie van zonnestroom de sterkte van de instraling van de zon meegenomen. De sterkte van de instraling in 2018 was 14 procent hoger dan het langjarig gemiddelde waardoor de uitkomsten voor zonnestroom hoger uitkomen dan eerder gepubliceerd.

Tevens zijn de cijfers over biomassa 2015 aangepast omdat deze nu op dezelfde wijze uit het vernieuwde IT-systeem zijn overgenomen als 2016 en latere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie op hoofdlijnen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni, uitgezonderd cijfers over koude en bodemwarmte zonder warmtepompen.
In december worden alle cijfers over het verbruik van hernieuwbare energie in het voorafgaande jaar gepubliceerd. Deze cijfers krijgen in december de status definitief, echter de cijfers over het aandeel in het totale energieverbruik van Nederland en over de vermeden CO2 kunnen door het beschikbaar komen van bijgestelde cijfers over totaal energieverbruik en totale emissie van CO2 nog worden gewijzigd.

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Bron/Techniek Energietoepassingen Perioden Bruto eindverbruik hernieuwbare energieBruto eindverbruik (TJ) Bruto eindverbruik hernieuwbare energieBruto eindverbruik relatief (% van totaal eindverbruik energie) Vermeden verbruik van fossiele energieVermeden verbruik (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energieVermeden verbruik relatief (% van totaal energieverbruik) Vermeden emissie van kooldioxide (CO2)Vermeden emissie (kton) Vermeden emissie van kooldioxide (CO2)Vermeden emissie relatief (% van totale CO2 emissie)
Totaal energiebronnen Totaal energietoepassingen 2017 136.815 6,46 197.281 6,22 13.534 8,21
Totaal energiebronnen Totaal energietoepassingen 2018 156.100 7,38 220.298 7,08 15.179 9,42
Totaal energiebronnen Elektriciteit 2017 60.011 2,83 133.164 4,20 9.829 5,96
Totaal energiebronnen Elektriciteit 2018 66.640 3,15 146.328 4,70 10.806 6,71
Totaal energiebronnen Warmte 2017 64.113 3,03 51.414 1,62 2.832 1,72
Totaal energiebronnen Warmte 2018 68.218 3,23 52.713 1,69 2.891 1,79
Totaal energiebronnen Vervoer 2017 12.691 0,60 12.703 0,40 874 0,53
Totaal energiebronnen Vervoer 2018 21.242 1,00 21.256 0,68 1.482 0,92
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2017 339 0,02 761 0,02 56 0,03
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2018 340 0,02 761 0,02 56 0,03
Waterkracht Elektriciteit 2017 339 0,02 761 0,02 56 0,03
Waterkracht Elektriciteit 2018 340 0,02 761 0,02 56 0,03
Waterkracht Warmte 2017
Waterkracht Warmte 2018
Waterkracht Vervoer 2017
Waterkracht Vervoer 2018
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2017 34.710 1,64 82.374 2,60 6.022 3,65
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2018 36.106 1,71 84.033 2,70 6.143 3,81
Totaal windenergie Elektriciteit 2017 34.710 1,64 82.374 2,60 6.022 3,65
Totaal windenergie Elektriciteit 2018 36.106 1,71 84.033 2,70 6.143 3,81
Totaal windenergie Warmte 2017
Totaal windenergie Warmte 2018
Totaal windenergie Vervoer 2017
Totaal windenergie Vervoer 2018
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2017 22.560 1,07 54.196 1,71 3.962 2,40
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2018 23.681 1,12 55.356 1,78 4.047 2,51
Windenergie op land Elektriciteit 2017 22.560 1,07 54.196 1,71 3.962 2,40
Windenergie op land Elektriciteit 2018 23.681 1,12 55.356 1,78 4.047 2,51
Windenergie op land Warmte 2017
Windenergie op land Warmte 2018
Windenergie op land Vervoer 2017
Windenergie op land Vervoer 2018
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2017 12.150 0,57 28.178 0,89 2.060 1,25
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2018 12.426 0,59 28.677 0,92 2.096 1,30
Windenergie op zee Elektriciteit 2017 12.150 0,57 28.178 0,89 2.060 1,25
Windenergie op zee Elektriciteit 2018 12.426 0,59 28.677 0,92 2.096 1,30
Windenergie op zee Warmte 2017
Windenergie op zee Warmte 2018
Windenergie op zee Vervoer 2017
Windenergie op zee Vervoer 2018
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2017 9.080 0,43 18.984 0,60 1.368 0,83
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2018 14.451 0,68 31.017 1,00 2.247 1,39
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2017 7.936 0,37 17.793 0,56 1.301 0,79
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2018 13.295 0,63 29.809 0,96 2.179 1,35
Totaal zonne-energie Warmte 2017 1.144 0,05 1.191 0,04 67 0,04
Totaal zonne-energie Warmte 2018 1.156 0,05 1.208 0,04 68 0,04
Totaal zonne-energie Vervoer 2017
Totaal zonne-energie Vervoer 2018
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2017 7.936 0,37 17.793 0,56 1.301 0,79
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2018 13.295 0,63 29.809 0,96 2.179 1,35
Zonnestroom Elektriciteit 2017 7.936 0,37 17.793 0,56 1.301 0,79
Zonnestroom Elektriciteit 2018 13.295 0,63 29.809 0,96 2.179 1,35
Zonnestroom Warmte 2017
Zonnestroom Warmte 2018
Zonnestroom Vervoer 2017
Zonnestroom Vervoer 2018
Totaal zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2017 1.144 0,05 1.191 0,04 67 0,04
Totaal zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2018 1.156 0,05 1.208 0,04 68 0,04
Totaal zonnewarmte Elektriciteit 2017
Totaal zonnewarmte Elektriciteit 2018
Totaal zonnewarmte Warmte 2017 1.144 0,05 1.191 0,04 67 0,04
Totaal zonnewarmte Warmte 2018 1.156 0,05 1.208 0,04 68 0,04
Totaal zonnewarmte Vervoer 2017
Totaal zonnewarmte Vervoer 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Totaal energietoepassingen 2017 820 0,04 883 0,03 50 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Totaal energietoepassingen 2018 826 0,04 890 0,03 50 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Elektriciteit 2017
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Elektriciteit 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Warmte 2017 820 0,04 883 0,03 50 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Warmte 2018 826 0,04 890 0,03 50 0,03
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Vervoer 2017
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6m2 Vervoer 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Totaal energietoepassingen 2017 204 0,01 220 0,01 12 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Totaal energietoepassingen 2018 220 0,01 237 0,01 13 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Elektriciteit 2017
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Elektriciteit 2018
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Warmte 2017 204 0,01 220 0,01 12 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Warmte 2018 220 0,01 237 0,01 13 0,01
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Vervoer 2017
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6m2 Vervoer 2018
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Totaal energietoepassingen 2017 120 0,01 88 0,00 5 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Totaal energietoepassingen 2018 110 0,01 81 0,00 5 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Elektriciteit 2017
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Elektriciteit 2018
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Warmte 2017 120 0,01 88 0,00 5 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Warmte 2018 110 0,01 81 0,00 5 0,00
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Vervoer 2017
Zonnewarmte, onafgedekte systemen Vervoer 2018
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2017 7.127 0,34 6.986 0,22 358 0,22
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2018 8.114 0,38 7.824 0,25 398 0,25
Totaal aardwarmte en bodemenergie Elektriciteit 2017
Totaal aardwarmte en bodemenergie Elektriciteit 2018
Totaal aardwarmte en bodemenergie Warmte 2017 7.127 0,34 6.986 0,22 358 0,22
Totaal aardwarmte en bodemenergie Warmte 2018 8.114 0,38 7.824 0,25 398 0,25
Totaal aardwarmte en bodemenergie Vervoer 2017
Totaal aardwarmte en bodemenergie Vervoer 2018
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2017 3.047 0,14 3.029 0,10 165 0,10
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2018 3.731 0,18 3.709 0,12 202 0,13
Aardwarmte Elektriciteit 2017
Aardwarmte Elektriciteit 2018
Aardwarmte Warmte 2017 3.047 0,14 3.029 0,10 165 0,10
Aardwarmte Warmte 2018 3.731 0,18 3.709 0,12 202 0,13
Aardwarmte Vervoer 2017
Aardwarmte Vervoer 2018
Totaal bodemenergie Totaal energietoepassingen 2017 4.081 0,19 3.956 0,12 193 0,12
Totaal bodemenergie Totaal energietoepassingen 2018 4.383 0,21 4.114 0,13 196 0,12
Totaal bodemenergie Elektriciteit 2017
Totaal bodemenergie Elektriciteit 2018
Totaal bodemenergie Warmte 2017 4.081 0,19 3.956 0,12 193 0,12
Totaal bodemenergie Warmte 2018 4.383 0,21 4.114 0,13 196 0,12
Totaal bodemenergie Vervoer 2017
Totaal bodemenergie Vervoer 2018
Bodemwarmte, totaal Totaal energietoepassingen 2017 4.081 0,19 2.814 0,09 108 0,07
Bodemwarmte, totaal Totaal energietoepassingen 2018 4.383 0,21 3.013 0,10 115 0,07
Bodemwarmte, totaal Elektriciteit 2017
Bodemwarmte, totaal Elektriciteit 2018
Bodemwarmte, totaal Warmte 2017 4.081 0,19 2.814 0,09 108 0,07
Bodemwarmte, totaal Warmte 2018 4.383 0,21 3.013 0,10 115 0,07
Bodemwarmte, totaal Vervoer 2017
Bodemwarmte, totaal Vervoer 2018
Bodemwarmte, warmtepompen Totaal energietoepassingen 2017 4.081 0,19 2.645 0,08 98 0,06
Bodemwarmte, warmtepompen Totaal energietoepassingen 2018 4.383 0,21 2.846 0,09 106 0,07
Bodemwarmte, warmtepompen Elektriciteit 2017
Bodemwarmte, warmtepompen Elektriciteit 2018
Bodemwarmte, warmtepompen Warmte 2017 4.081 0,19 2.645 0,08 98 0,06
Bodemwarmte, warmtepompen Warmte 2018 4.383 0,21 2.846 0,09 106 0,07
Bodemwarmte, warmtepompen Vervoer 2017
Bodemwarmte, warmtepompen Vervoer 2018
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Totaal energietoepassingen 2017 169 0,01 10 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Totaal energietoepassingen 2018 167 0,01 9 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Elektriciteit 2017
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Elektriciteit 2018
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Warmte 2017 169 0,01 10 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Warmte 2018 167 0,01 9 0,01
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Vervoer 2017
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Vervoer 2018
Bodemkoude Totaal energietoepassingen 2017 1.142 0,04 85 0,05
Bodemkoude Totaal energietoepassingen 2018 1.102 0,04 81 0,05
Bodemkoude Elektriciteit 2017
Bodemkoude Elektriciteit 2018
Bodemkoude Warmte 2017 1.142 0,04 85 0,05
Bodemkoude Warmte 2018 1.102 0,04 81 0,05
Bodemkoude Vervoer 2017
Bodemkoude Vervoer 2018
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2017 3.529 0,17 1.129 0,04 -17 -0,01
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2018 4.668 0,22 1.484 0,05 -23 -0,01
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2017
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2018
Buitenluchtwarmte Warmte 2017 3.529 0,17 1.129 0,04 -17 -0,01
Buitenluchtwarmte Warmte 2018 4.668 0,22 1.484 0,05 -23 -0,01
Buitenluchtwarmte Vervoer 2017
Buitenluchtwarmte Vervoer 2018
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2017 82.029 3,87 87.048 2,75 5.748 3,49
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2018 92.420 4,37 95.178 3,06 6.359 3,95
Totaal biomassa Elektriciteit 2017 17.025 0,80 32.236 1,02 2.451 1,49
Totaal biomassa Elektriciteit 2018 16.899 0,80 31.724 1,02 2.428 1,51
Totaal biomassa Warmte 2017 52.313 2,47 42.109 1,33 2.423 1,47
Totaal biomassa Warmte 2018 54.279 2,57 42.198 1,36 2.448 1,52
Totaal biomassa Vervoer 2017 12.691 0,60 12.703 0,40 874 0,53
Totaal biomassa Vervoer 2018 21.242 1,00 21.256 0,68 1.482 0,92
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2017 19.941 0,94 24.813 0,78 1.601 0,97
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2018 16.588 0,78 21.910 0,70 1.474 0,91
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2017 6.853 0,32 11.926 0,38 872 0,53
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2018 7.820 0,37 14.148 0,45 1.034 0,64
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2017 13.088 0,62 12.887 0,41 729 0,44
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2018 8.768 0,41 7.762 0,25 439 0,27
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2017
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2018
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2017 2.335 0,11 4.883 0,15 462 0,28
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2018 2.886 0,14 5.674 0,18 537 0,33
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2017 1.909 0,09 4.373 0,14 414 0,25
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2018 2.353 0,11 5.064 0,16 480 0,30
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2017 426 0,02 510 0,02 48 0,03
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2018 533 0,03 611 0,02 58 0,04
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2017
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2018
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2017 16.432 0,78 10.932 0,34 619 0,38
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2018 16.446 0,78 11.115 0,36 629 0,39
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2017
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2018
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2017 16.432 0,78 10.932 0,34 619 0,38
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2018 16.446 0,78 11.115 0,36 629 0,39
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2017
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2017 2.174 0,10 229 0,01 13 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2018 2.103 0,10 221 0,01 13 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2017
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2017 2.174 0,10 229 0,01 13 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2018 2.103 0,10 221 0,01 13 0,01
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2017
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2017 2.562 0,12 1.717 0,05 97 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2018 2.421 0,11 1.672 0,05 95 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2017
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2017 2.562 0,12 1.717 0,05 97 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2018 2.421 0,11 1.672 0,05 95 0,06
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2017
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2017 10.875 0,51 8.493 0,27 481 0,29
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2018 10.713 0,51 8.382 0,27 474 0,29
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2017
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2017 10.875 0,51 8.493 0,27 481 0,29
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2018 10.713 0,51 8.382 0,27 474 0,29
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2017
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2017 551 0,03 493 0,02 28 0,02
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2018 939 0,04 840 0,03 47 0,03
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2017
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2017 551 0,03 493 0,02 28 0,02
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2018 939 0,04 840 0,03 47 0,03
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2017
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2018
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2017 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2018 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2017
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2018
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2017 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2018 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2017
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2018
Totaal biomassaketels bedrijven Totaal energietoepassingen 2017 19.284 0,91 20.810 0,66 1.318 0,80
Totaal biomassaketels bedrijven Totaal energietoepassingen 2018 22.338 1,06 21.498 0,69 1.308 0,81
Totaal biomassaketels bedrijven Elektriciteit 2017 4.471 0,21 8.474 0,27 619 0,38
Totaal biomassaketels bedrijven Elektriciteit 2018 3.033 0,14 5.546 0,18 405 0,25
Totaal biomassaketels bedrijven Warmte 2017 14.812 0,70 12.336 0,39 698 0,42
Totaal biomassaketels bedrijven Warmte 2018 19.306 0,91 15.953 0,51 903 0,56
Totaal biomassaketels bedrijven Vervoer 2017
Totaal biomassaketels bedrijven Vervoer 2018
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Totaal energietoepassingen 2017 9.461 0,45 11.577 0,37 795 0,48
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Totaal energietoepassingen 2018 10.589 0,50 11.028 0,35 716 0,44
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Elektriciteit 2017 4.471 0,21 8.474 0,27 619 0,38
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Elektriciteit 2018 3.033 0,14 5.546 0,18 405 0,25
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Warmte 2017 4.990 0,24 3.102 0,10 176 0,11
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Warmte 2018 7.557 0,36 5.482 0,18 310 0,19
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Vervoer 2017
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit Vervoer 2018
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Totaal energietoepassingen 2017 9.823 0,46 9.233 0,29 523 0,32
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Totaal energietoepassingen 2018 11.749 0,56 10.471 0,34 593 0,37
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Elektriciteit 2017
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Elektriciteit 2018
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Warmte 2017 9.823 0,46 9.233 0,29 523 0,32
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Warmte 2018 11.749 0,56 10.471 0,34 593 0,37
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Vervoer 2017
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Vervoer 2018
Totaal biogas Totaal energietoepassingen 2017 10.554 0,50 12.127 0,38 814 0,49
Totaal biogas Totaal energietoepassingen 2018 11.295 0,53 12.113 0,39 806 0,50
Totaal biogas Elektriciteit 2017 3.792 0,18 7.462 0,24 545 0,33
Totaal biogas Elektriciteit 2018 3.693 0,17 6.967 0,22 509 0,32
Totaal biogas Warmte 2017 6.533 0,31 4.423 0,14 250 0,15
Totaal biogas Warmte 2018 7.294 0,34 4.824 0,15 273 0,17
Totaal biogas Vervoer 2017 230 0,01 243 0,01 18 0,01
Totaal biogas Vervoer 2018 308 0,01 322 0,01 24 0,01
Biogas uit stortplaatsen Totaal energietoepassingen 2017 350 0,02 494 0,02 33 0,02
Biogas uit stortplaatsen Totaal energietoepassingen 2018 279 0,01 379 0,01 25 0,02
Biogas uit stortplaatsen Elektriciteit 2017 131 0,01 269 0,01 20 0,01
Biogas uit stortplaatsen Elektriciteit 2018 103 0,00 199 0,01 15 0,01
Biogas uit stortplaatsen Warmte 2017 208 0,01 213 0,01 12 0,01
Biogas uit stortplaatsen Warmte 2018 165 0,01 167 0,01 9 0,01
Biogas uit stortplaatsen Vervoer 2017 12 0,00 12 0,00 1 0,00
Biogas uit stortplaatsen Vervoer 2018 12 0,00 12 0,00 1 0,00
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Totaal energietoepassingen 2017 1.991 0,09 1.769 0,06 125 0,08
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Totaal energietoepassingen 2018 2.073 0,10 1.921 0,06 133 0,08
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Elektriciteit 2017 706 0,03 1.510 0,05 110 0,07
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Elektriciteit 2018 714 0,03 1.492 0,05 109 0,07
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Warmte 2017 1.285 0,06 259 0,01 15 0,01
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Warmte 2018 1.353 0,06 422 0,01 24 0,01
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Vervoer 2017
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties Vervoer 2018 7 0,00 7 0,00 1 0,00
Biogas, co-vergisting van mest Totaal energietoepassingen 2017 4.084 0,19 5.338 0,17 364 0,22
Biogas, co-vergisting van mest Totaal energietoepassingen 2018 4.474 0,21 5.087 0,16 348 0,22
Biogas, co-vergisting van mest Elektriciteit 2017 1.832 0,09 3.768 0,12 275 0,17
Biogas, co-vergisting van mest Elektriciteit 2018 1.871 0,09 3.568 0,11 261 0,16
Biogas, co-vergisting van mest Warmte 2017 2.252 0,11 1.570 0,05 89 0,05
Biogas, co-vergisting van mest Warmte 2018 2.544 0,12 1.461 0,05 83 0,05
Biogas, co-vergisting van mest Vervoer 2017
Biogas, co-vergisting van mest Vervoer 2018 58 0,00 58 0,00 4 0,00
Overig biogas Totaal energietoepassingen 2017 4.130 0,20 4.526 0,14 292 0,18
Overig biogas Totaal energietoepassingen 2018 4.469 0,21 4.726 0,15 300 0,19
Overig biogas Elektriciteit 2017 1.123 0,05 1.914 0,06 140 0,08
Overig biogas Elektriciteit 2018 1.005 0,05 1.707 0,05 125 0,08
Overig biogas Warmte 2017 2.788 0,13 2.381 0,08 135 0,08
Overig biogas Warmte 2018 3.232 0,15 2.774 0,09 157 0,10
Overig biogas Vervoer 2017 218 0,01 230 0,01 17 0,01
Overig biogas Vervoer 2018 231 0,01 244 0,01 18 0,01
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Totaal energietoepassingen 2017 13.483 0,64 13.483 0,43 935 0,57
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Totaal energietoepassingen 2018 22.868 1,08 22.868 0,73 1.604 1,00
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Elektriciteit 2017
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Elektriciteit 2018
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Warmte 2017 1.022 0,05 1.022 0,03 78 0,05
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Warmte 2018 1.933 0,09 1.933 0,06 146 0,09
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Vervoer 2017 12.461 0,59 12.461 0,39 856 0,52
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal Vervoer 2018 20.935 0,99 20.935 0,67 1.458 0,90
Biobenzine Totaal energietoepassingen 2017 5.399 0,25 5.399 0,17 314 0,19
Biobenzine Totaal energietoepassingen 2018 7.146 0,34 7.146 0,23 415 0,26
Biobenzine Elektriciteit 2017
Biobenzine Elektriciteit 2018
Biobenzine Warmte 2017
Biobenzine Warmte 2018
Biobenzine Vervoer 2017 5.399 0,25 5.399 0,17 314 0,19
Biobenzine Vervoer 2018 7.146 0,34 7.146 0,23 415 0,26
Biodiesel Totaal energietoepassingen 2017 8.084 0,38 8.084 0,26 620 0,38
Biodiesel Totaal energietoepassingen 2018 15.722 0,74 15.722 0,51 1.189 0,74
Biodiesel Elektriciteit 2017
Biodiesel Elektriciteit 2018
Biodiesel Warmte 2017 1.022 0,05 1.022 0,03 78 0,05
Biodiesel Warmte 2018 1.933 0,09 1.933 0,06 146 0,09
Biodiesel Vervoer 2017 7.062 0,33 7.062 0,22 542 0,33
Biodiesel Vervoer 2018 13.788 0,65 13.788 0,44 1.043 0,65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens