Caribisch NL; inkomend toerisme per vliegtuig


Deze tabel beschrijft het aantal toeristen dat Bonaire, St. Eustatius en Saba bezoekt. Het gaat daarbij alleen om toeristen die per vliegtuig naar het eiland komen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per: 16 april 2020
De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2019 en het jaar 2019 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Caribisch NL; inkomend toerisme per vliegtuig

Caribisch Nederland Perioden Inkomend toerisme per vliegtuig (x 1 000)
Bonaire 2019* 157,8
Sint-Eustatius 2019* 10,4
Saba 2019* 8,9
Bron: © CBS
Verklaring van tekens