Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg en over de financiering daarvan vanaf 1972. De uitgaven zijn in werkelijke prijzen en in prijzen van 2010.

In 1998 is CBS overgegaan van de beschrijving van Kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het héle terrein van zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. In deze tabel zijn de cijfers die het hele terrein van zorg, inclusief welzijn, bestrijken teruggelegd tot 1972.

Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 twee keer opgenomen: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig; de cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de cijfers over 2016-2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden bijgestelde cijfers over 2017-2019 en voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd.

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Perioden Zorguitgaven, in werkelijke prijzenTotaal zorg en welzijn (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzenGeneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzenWelzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzenBeleid en beheer (mln euro) FinancieringsbronnenTotaal Financieringsbronnen (mln euro) FinancieringsbronnenOverheid (mln euro) FinancieringsbronnenZiekenfondswet / Zorgverzekeringswet (mln euro) FinancieringsbronnenAWBZ/WLZ (mln euro) FinancieringsbronnenOverige financieringsbronnen (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 (mln euro) Uitgaven per hoofd van de bevolking (euro) Uitgaven als percentage van het bbp (%) Indexen van de zorgTotaal zorguitgaven (2010 = 100) Indexen van de zorgUitgaven geneeskundige, langdurige zorg (2010 = 100) Indexen van de zorgUitgaven welzijn, jeugdzorg,kinderopvang (2010 = 100) Indexen van de zorgUitgaven aan zorg, hoeveelheidsindex (2010 = 100) Indexen van de zorgBevolking in Nederland (2010 = 100) Indexen van de zorgUitgaven per hoofd van de bevolking (2010 = 100)
1972 6.450 5.638 588 223 6.450 1.615 2.081 1.003 1.751 29.194 484 8,7 8 8 7 34 80 9
1975 10.592 9.347 889 356 10.592 2.758 3.355 1.853 2.626 32.390 775 9,9 12 13 10 38 82 15
1980 17.310 15.237 1.483 590 17.310 4.065 5.525 3.485 4.235 36.970 1.223 10,6 20 21 17 43 85 24
1985 21.771 19.041 1.869 861 21.771 4.916 6.956 4.447 5.453 39.584 1.502 10,8 25 26 21 46 87 29
1990 26.658 23.123 2.460 1.075 26.658 5.018 7.241 6.940 7.459 44.555 1.783 10,9 31 32 28 52 90 35
1995 35.148 30.047 3.640 1.461 35.148 6.706 7.570 12.030 8.842 50.866 2.274 10,8 41 41 42 59 93 44
2000 45.361 38.583 4.477 2.301 45.361 6.604 12.816 13.202 12.740 57.347 2.848 10,0 53 53 51 67 96 55
2005 65.424 56.571 5.592 3.261 65.424 8.934 17.533 20.169 18.788 70.402 4.009 11,9 76 77 64 82 98 78
2010 85.790 73.402 8.705 3.683 85.790 15.393 34.481 22.522 13.394 85.790 5.163 13,4 100 100 100 100 100 100
2016 94.842 82.021 8.920 3.902 94.842 17.935 41.732 18.145 17.030 . 5.569 13,4 111 112 102 . 102 108
2017 96.967 83.926 9.147 3.894 96.967 18.480 42.893 18.617 16.977 . 5.660 13,1 113 114 105 . 103 110
2018 100.931 87.259 9.667 4.005 100.931 19.520 44.470 19.530 17.412 . 5.857 13,0 118 119 111 . 104 113
2019* 106.152 91.650 10.332 4.170 106.152 20.811 46.480 21.292 17.568 . 6.120 13,1 124 125 119 . 104 119
Bron: CBS.
Verklaring van tekens