Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nr, 1969-2016


Deze tabel bevat gedetailleerde cijfers over de consumptieve bestedingen, onderverdeeld zijn naar verbruiksfuncties. Deze indeling is gebaseerd op het doel waarvoor transacties worden gedaan. Zo is bijvoorbeeld voor het verbruiksdoel mobiele telefonie naast de aankoop van een mobiele telefoon ook de aankoop van een mobiel abonnement en van accessoires voor de telefoon inbegrepen.
De totale consumptieve bestedingen worden in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie en collectieve consumptie.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nr, 1969-2016

Perioden Waarde in werkelijke prijzenTotaal consumptieve bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenWerkelijke individuele consumptieTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenCollectieve consumptie door de overheid (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarTotaal consumptieve bestedingen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarWerkelijke individuele consumptieTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarCollectieve consumptie door de overheid (%)
2011 456.097 400.598 288.939 111.659 55.499 0,0 0,5 0,2 1,3 -3,2
2012 459.631 404.179 289.756 114.423 55.452 -1,2 -1,1 -1,2 -0,9 -2,2
2013 463.903 407.163 293.645 113.518 56.740 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 1,7
2014 468.668 411.616 296.682 114.934 57.052 0,3 0,3 0,3 0,4 -0,1
2015 475.147 418.498 303.470 115.028 56.649 1,2 1,6 2,0 0,4 -1,3
2016* 484.374 426.553 310.692 115.861 57.821 1,4 1,5 1,6 1,2 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens