Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nr, 1969-2016

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nr, 1969-2016

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Totaal consumptieve bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Aardappelen, groente en fruit (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Vlees- en vleesproducten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Vis (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Zuivel, eieren, oliën en vetten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Brood, broodproducten, gebak en banket (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Kruidenierswaren (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Dranken Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Dranken Alcoholvrije dranken (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Dranken Alcoholhoudende dranken (mln euro)
2012 459.631 289.756 287.196 130.044 31.778 6.329 6.211 948 4.794 5.495 8.001 5.514 1.991 3.523
2013 463.903 293.645 291.597 128.806 32.349 6.628 6.242 913 4.807 5.591 8.168 5.637 2.023 3.614
2014 468.668 296.682 295.021 127.548 32.689 6.739 6.166 931 4.988 5.574 8.291 5.652 2.011 3.641
2015 475.147 303.470 302.386 129.823 33.744 7.076 6.334 971 5.082 5.654 8.627 5.633 1.987 3.646
2016* 484.374 310.692 310.196 132.206 34.747 7.525 6.408 1.022 5.104 5.814 8.874 5.788 2.120 3.668
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de consumptieve bestedingen die onderverdeeld zijn in goederen- en dienstencategorieën.
De totale consumptieve bestedingen wordt in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie en collectieve consumptie.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Totaal consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Consumptie huishoudens inclusief IZWh
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Totaal
Binnenlands consumptie huishoudens
Alle consumptie die in Nederland plaatsvindt. Consumptie door Nederlandse huishoudens in het buitenland valt hier dus niet onder, consumptie door buitenlandse huishoudens in Nederland wel. Bij de invoer van goederen en diensten valt de binnenlandse consumptie door huishoudens onder de finale bestedingen.
Totaal
Consumptie goederen door huishoudens
Tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen, machines en dergelijke.
Totaal
Voedingsmiddelen
Aardappelen, groenten, fruit, vlees en vleeswaren, vis, zuivelproducten, brood, beschuit en broodproducten en overige voedingsmiddelen.
Totaal
Aardappelen, groente en fruit
Consumptieaardappelen, tomaten, sla, komkommers, koolsoorten, uien, witlof, grondnoten, paprika's, champignons, overige groenten, peulvruchten, noten, citrusfruit, appels, overig fruit, groenten- en fruitconserven, overige bewerkte groenten en fruit.
Vlees- en vleesproducten
Kalfsvlees, rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees, overig vlees, overige vleesproducten, vleeswaren en vleesconserven.
Vis
Verse vis, bewerkte vis.
Zuivel, eieren, oliën en vetten
Melk, kaas, eieren, margarine, boter, oliën en vet, overige zuivelproducten.
Brood, broodproducten, gebak en banket
Brood, broodproducten, koekjes, gebak en banket
Kruidenierswaren
Rijst en graanproducten, suiker, suikerwerk, chocoladeproducten, koffie, thee, soepen, sauzen, kant-en-klaarmaaltijden, diervoeding, gist- en zuurproducten, overige dierlijke producten, zetmeelproducten, deegmengsels, kindervoeding, zout, overige bakkerijgrondstoffen, niet elders genoemde voedingsmiddelen.
Dranken
Mineraalwater, frisdranken en dergelijke, vruchtensappen, chocolademelk, bier en malt, gedistilleerd, wijn en overige alcoholische dranken.
Totaal
Alcoholvrije dranken
Mineraalwater, frisdranken en dergelijke, vruchtensappen en chocolademelk
Alcoholhoudende dranken
Bier en malt, gedistilleerd, wijn en overige alcoholische dranken.