Aanbod en gebruik; productgroepen, nr, 1995-2016

Aanbod en gebruik; productgroepen, nr, 1995-2016

Productgroepen en overige posten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Totaal gebruik aankoopprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Intermediair verbruik (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Huishoudens (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Overheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Verandering in voorraden (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Diensten (mln euro)
A-U Alle goederen en diensten 2016* 1.610.119 1.137.104 473.015 373.745 99.270 1.771.283 648.865 455.510 282.361 173.149 112.878 870 553.160 437.605 115.555
A Land-en bosbouwproducten 2016* 48.122 27.665 20.457 20.457 0 60.528 26.954 6.603 6.603 0 233 -97 26.835 26.835 0
01 Producten van de landbouw en de jacht 2016* 46.673 27.166 19.507 19.507 0 58.626 26.453 6.458 6.458 0 233 -97 25.579 25.579 0
011-013 Akker- en tuinbouwproducten 2016* 31.223 13.069 18.154 18.154 0 42.329 13.308 6.077 6.077 0 13 -10 22.941 22.941 0
014 Levende dieren en dierlijke.. 2016* 12.678 11.325 1.353 1.353 0 13.538 10.386 381 381 0 220 -87 2.638 2.638 0
016 Diensten in verband met de.. 2016* 2.772 2.772 0 0 0 2.759 2.759 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Producten van de bosbouw en diensten 2016* 506 171 335 335 0 576 148 9 9 0 0 0 419 419 0
03 Vis en andere visserijproducten.. 2016* 943 328 615 615 0 1.326 353 136 136 0 0 0 837 837 0
B-E Delfstoffen, industrieproducten.. 2016* 667.504 314.829 352.675 351.520 1.155 811.265 244.983 113.691 105.830 7.861 38.327 722 413.542 408.393 5.149
B Winning van delfstoffen 2016* 44.085 13.107 30.978 30.436 542 49.572 26.054 4.376 4.352 24 503 -501 19.140 16.281 2.859
05 Steenkool en bruinkool 2016* 1.887 0 1.887 1.887 0 2.033 1.446 1 1 0 0 0 586 586 0
06 Ruwe aardolie en aardgas 2016* 35.081 8.719 26.362 26.362 0 39.333 20.947 4.328 4.304 24 0 -460 14.518 14.518 0
07 Metaalertsen 2016* 1.166 0 1.166 1.166 0 1.176 798 0 0 0 0 -41 419 419 0
08 Andere delfstoffen 2016* 1.981 960 1.021 1.021 0 3.060 2.255 47 47 0 0 0 758 758 0
09 Ondersteunende diensten in verband.. 2016* 3.970 3.428 542 0 542 3.970 608 0 0 0 503 0 2.859 0 2.859
C Industrieproducten 2016* 592.691 274.707 317.984 317.398 586 728.684 201.024 99.434 94.112 5.322 37.727 1.221 389.278 387.096 2.182
10-12 Voedings- en genotmiddelen 2016* 100.557 68.274 32.283 32.283 0 132.651 35.989 37.380 37.380 0 0 149 59.133 59.133 0
10 Voedingsmiddelen 2016* 89.915 61.649 28.266 28.266 0 113.662 32.951 28.402 28.402 0 0 142 52.167 52.167 0
101-102 Vis- en vleesproducten 2016* 19.145 11.726 7.419 7.419 0 24.456 5.487 6.873 6.873 0 0 63 12.033 12.033 0
103 Groenten en fruit, verwerkt en.. 2016* 8.837 5.470 3.367 3.367 0 10.707 1.800 3.280 3.280 0 0 1 5.626 5.626 0
104 Plantaardige en dierlijke oliën.. 2016* 10.475 6.379 4.096 4.096 0 12.084 7.388 445 445 0 0 -98 4.349 4.349 0
105 Zuivelproducten 2016* 12.994 9.661 3.333 3.333 0 15.762 4.489 4.115 4.115 0 0 144 7.014 7.014 0
106-107 Graan- en zetmeelproducten 2016* 9.420 6.910 2.510 2.510 0 12.406 2.774 6.223 6.223 0 0 -22 3.431 3.431 0
108 Andere voedingsmiddelen 2016* 21.530 14.762 6.768 6.768 0 29.604 6.284 6.613 6.613 0 0 -26 16.733 16.733 0
109 Bereide diervoeders 2016* 7.514 6.741 773 773 0 8.643 4.729 853 853 0 0 80 2.981 2.981 0
11 Dranken 2016* 7.219 4.201 3.018 3.018 0 11.502 3.027 4.426 4.426 0 0 -15 4.064 4.064 0
12 Tabaksproducten 2016* 3.423 2.424 999 999 0 7.487 11 4.552 4.552 0 0 22 2.902 2.902 0
13-15 Textiel, kleding en lederproducten 2016* 20.804 3.454 17.350 17.350 0 33.505 2.760 14.430 14.430 0 284 33 15.998 15.998 0
16-18 Hout, papier en drukwerk 2016* 18.259 9.590 8.669 8.669 0 22.618 14.225 2.218 2.218 0 231 -16 5.960 5.960 0
16 Hout, houtwaren en kurkwaren, met.. 2016* 5.274 2.520 2.754 2.754 0 7.075 5.182 620 620 0 231 -21 1.063 1.063 0
17 Papier en papierwaren 2016* 11.848 5.962 5.886 5.886 0 14.406 7.935 1.581 1.581 0 0 5 4.885 4.885 0
18 Diensten in verband met drukken.. 2016* 1.137 1.108 29 29 0 1.137 1.108 17 17 0 0 0 12 12 0
19 Cokes en geraffineerde.. 2016* 40.361 18.864 21.497 21.497 0 51.432 14.534 8.102 8.102 0 0 453 28.343 28.343 0
20-21 Chemische en farmaceutische prod. 2016* 95.391 42.958 52.433 52.433 0 112.108 31.921 10.443 6.388 4.055 0 596 69.148 69.148 0
20 Chemische producten 2016* 73.332 38.977 34.355 34.355 0 82.467 27.860 4.350 4.350 0 0 62 50.195 50.195 0
21 Farmaceutische basisproducten en.. 2016* 22.059 3.981 18.078 18.078 0 29.641 4.061 6.093 2.038 4.055 0 534 18.953 18.953 0
22-23 Rubber, kunststof, bouwmaterialen 2016* 27.148 13.373 13.775 13.775 0 33.873 17.474 2.184 2.184 0 529 -124 13.810 13.810 0
22 Werken van rubber of kunststof 2016* 18.525 8.136 10.389 10.389 0 21.492 8.872 1.276 1.276 0 367 -13 10.990 10.990 0
23 Andere niet-metaalhoudende.. 2016* 8.623 5.237 3.386 3.386 0 12.381 8.602 908 908 0 162 -111 2.820 2.820 0
24-25 Basismetaal en metaalproducten 2016* 45.416 22.925 22.491 22.491 0 52.352 26.770 1.271 1.271 0 1.965 -20 22.366 22.366 0
24 Metalen in primaire vorm 2016* 22.258 6.524 15.734 15.734 0 25.135 10.380 0 0 0 0 33 14.722 14.722 0
25 Werken van metaal, andere dan.. 2016* 23.158 16.401 6.757 6.757 0 27.217 16.390 1.271 1.271 0 1.965 -53 7.644 7.644 0
26-27 Elektrische en elektronische prod. 2016* 107.377 32.342 75.035 75.035 0 126.834 20.739 8.336 7.075 1.261 7.724 338 89.697 89.697 0
26 Informaticaproducten, elektronische.. 2016* 87.784 27.906 59.878 59.878 0 102.367 13.346 5.890 4.669 1.221 7.147 295 75.689 75.689 0
27 Elektrische apparatuur 2016* 19.593 4.436 15.157 15.157 0 24.467 7.393 2.446 2.406 40 577 43 14.008 14.008 0
28 Machines, apparaten en werktuigen.. 2016* 51.196 23.199 27.997 27.997 0 59.419 10.889 221 221 0 9.052 0 39.257 39.257 0
29-30 Transportmiddelen 2016* 46.664 17.884 28.780 28.780 0 55.196 8.936 6.927 6.921 6 14.579 -412 25.166 25.166 0
29 Auto’s, aanhangwagens en opleggers 2016* 32.063 11.412 20.651 20.651 0 39.077 8.034 5.188 5.188 0 10.011 157 15.687 15.687 0
30 Andere transportmiddelen 2016* 14.601 6.472 8.129 8.129 0 16.119 902 1.739 1.733 6 4.568 -569 9.479 9.479 0
31-33 Overige industrie en reparatie 2016* 39.518 21.844 17.674 17.088 586 48.696 16.787 7.922 7.922 0 3.363 224 20.400 18.218 2.182
31-32 Meubel, andere industrieproducten 2016* 22.857 5.769 17.088 17.088 0 32.035 2.679 7.864 7.864 0 3.050 224 18.218 18.218 0
31 Meubelen 2016* 5.987 3.203 2.784 2.784 0 8.843 762 3.642 3.642 0 2.650 0 1.789 1.789 0
32 Andere industrieproducten 2016* 16.870 2.566 14.304 14.304 0 23.192 1.917 4.222 4.222 0 400 224 16.429 16.429 0
33 Reparatie en installatie van machines 2016* 16.661 16.075 586 0 586 16.661 14.108 58 58 0 313 0 2.182 0 2.182
D Elektriciteit, gas.. 2016* 13.625 12.678 947 947 0 15.421 9.870 4.623 4.613 10 97 0 831 831 0
35 Elektriciteit, gas, stoom.. 2016* 13.625 12.678 947 947 0 15.421 9.870 4.623 4.613 10 97 0 831 831 0
E Distributie van water en afvalbeheer 2016* 17.103 14.337 2.766 2.739 27 17.588 8.035 5.258 2.753 2.505 0 2 4.293 4.185 108
36 Natuurlijk water; behandeling en.. 2016* 1.577 1.566 11 11 0 1.856 696 1.157 1.157 0 0 0 3 3 0
37-39 Afvalbeheer 2016* 15.526 12.771 2.755 2.728 27 15.732 7.339 4.101 1.596 2.505 0 2 4.290 4.182 108
F Bouwwerken; bouwnijverheid 2016* 93.978 92.549 1.429 0 1.429 93.959 44.703 837 435 402 45.838 0 2.581 0 2.581
41 Burgerlijke en utiliteitsbouw.. 2016* 39.099 38.931 168 0 168 39.099 12.629 178 0 178 26.056 0 236 0 236
42 Weg- en waterbouw; weg- en.. 2016* 15.975 15.336 639 0 639 15.956 7.175 0 0 0 7.232 0 1.549 0 1.549
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 2016* 38.904 38.282 622 0 622 38.904 24.899 659 435 224 12.550 0 796 0 796
G-I Handel, vervoer, opslag en horeca 2016* 106.629 96.717 9.912 0 9.912 105.243 45.453 34.668 34.186 482 0 0 25.122 0 25.122
G Groot- en detailhandel.. 2016* 10.965 10.965 0 0 0 10.965 6.720 4.245 4.245 0 0 0 0 0 0
45 Groot- en detailhandel in en.. 2016* 10.965 10.965 0 0 0 10.965 6.720 4.245 4.245 0 0 0 0 0 0
46 Groothandel, met uitzondering van... 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Detailhandel, met uitzondering van.. 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Vervoer en opslag 2016* 68.614 59.574 9.040 0 9.040 67.228 34.763 7.343 6.932 411 0 0 25.122 0 25.122
49 Vervoer te land en vervoer via.. 2016* 23.320 21.116 2.204 0 2.204 21.957 11.902 4.547 4.136 411 0 0 5.508 0 5.508
50 Vervoer over water 2016* 8.251 6.852 1.399 0 1.399 8.242 2.285 243 243 0 0 0 5.714 0 5.714
51 Luchtvaart 2016* 10.968 9.632 1.336 0 1.336 10.968 2.718 1.733 1.733 0 0 0 6.517 0 6.517
52 Opslag en vervoerondersteunende.. 2016* 19.867 16.764 3.103 0 3.103 19.853 13.629 493 493 0 0 0 5.731 0 5.731
53 Post- en koeriersdiensten 2016* 6.208 5.210 998 0 998 6.208 4.229 327 327 0 0 0 1.652 0 1.652
I Horecadiensten 2016* 27.050 26.178 872 0 872 27.050 3.970 23.080 23.009 71 0 0 0 0 0
55 Verschaffen van accommodatie 2016* 5.684 5.256 428 0 428 5.684 947 4.737 4.666 71 0 0 0 0 0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016* 21.366 20.922 444 0 444 21.366 3.023 18.343 18.343 0 0 0 0 0 0
J Informatie en communicatie 2016* 70.539 62.489 8.050 1.514 6.536 72.709 38.154 12.324 12.324 0 9.701 7 12.523 2.293 10.230
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016* 18.825 16.863 1.962 1.514 448 20.995 11.502 4.965 4.965 0 1.481 7 3.040 2.293 747
58 Uitgeverijdiensten 2016* 14.421 12.977 1.444 1.283 161 16.286 8.961 3.195 3.195 0 1.481 7 2.642 2.020 622
59-60 Film, televisie en radio 2016* 4.404 3.886 518 231 287 4.709 2.541 1.770 1.770 0 0 0 398 273 125
61 Telecommunicatie 2016* 16.687 15.217 1.470 0 1.470 16.687 8.163 7.171 7.171 0 0 0 1.353 0 1.353
62-63 IT-diensten en informatiediensten 2016* 35.027 30.409 4.618 0 4.618 35.027 18.489 188 188 0 8.220 0 8.130 0 8.130
62 Computerprogrammering, advisering... 2016* 32.181 27.716 4.465 0 4.465 32.181 16.545 167 167 0 8.220 0 7.249 0 7.249
63 Diensten op het gebied van.. 2016* 2.846 2.693 153 0 153 2.846 1.944 21 21 0 0 0 881 0 881
K Financiële diensten en verzekeringen 2016* 71.660 67.324 4.336 0 4.336 74.125 52.380 16.526 16.526 0 480 0 4.739 0 4.739
64 Financiële diensten, met.. 2016* 47.458 43.499 3.959 0 3.959 47.458 41.604 2.593 2.593 0 38 0 3.223 0 3.223
65 Verzekeringen en pensioenfondsen.. 2016* 15.869 15.608 261 0 261 18.334 3.589 13.528 13.528 0 0 0 1.217 0 1.217
66 Ondersteunende financiële diensten.. 2016* 8.333 8.217 116 0 116 8.333 7.187 405 405 0 442 0 299 0 299
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 83.256 83.241 15 0 15 83.251 21.720 59.788 56.173 3.615 1.728 0 15 0 15
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 83.256 83.241 15 0 15 83.251 21.720 59.788 56.173 3.615 1.728 0 15 0 15
M-N Zakelijke diensten 2016* 254.946 179.904 75.042 0 75.042 257.150 159.069 15.217 14.479 738 16.192 0 66.672 0 66.672
M Specialistische zakelijke diensten 2016* 125.871 97.243 28.628 0 28.628 128.078 87.238 3.088 2.771 317 14.286 0 23.466 0 23.466
69-71 Management- en technisch advies 2016* 96.996 74.952 22.044 0 22.044 99.214 66.237 2.532 2.215 317 9.762 0 20.683 0 20.683
69-70 Juridisch- en managementadvies 2016* 83.094 61.856 21.238 0 21.238 85.326 60.914 2.464 2.147 317 3.228 0 18.720 0 18.720
69 Rechtskundige en boekhoudkundige.. 2016* 20.779 19.666 1.113 0 1.113 23.063 16.171 2.464 2.147 317 3.228 0 1.200 0 1.200
70 Diensten van hoofdkantoren; advies.. 2016* 62.315 42.190 20.125 0 20.125 62.263 44.743 0 0 0 0 0 17.520 0 17.520
71 Architecten en ingenieurs.. 2016* 13.902 13.096 806 0 806 13.888 5.323 68 68 0 6.534 0 1.963 0 1.963
72 Speur- en ontwikkelingswerk op.. 2016* 6.761 5.361 1.400 0 1.400 6.761 493 0 0 0 4.524 0 1.744 0 1.744
73-75 Reclame, design, overige diensten 2016* 22.114 16.930 5.184 0 5.184 22.103 20.508 556 556 0 0 0 1.039 0 1.039
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Dit aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Totaal aanbod basisprijzen
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Deze aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn uit binnenlandse productie.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Gebruik van goederen en diensten
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Totaal gebruik aankoopprijzen
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Intermediair verbruik
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid. De productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de overheidsconsumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Naast de consumptie van eigen productie bevat de consumptie door de overheid ook bij marktproducenten aangekochte goederen en diensten die door de overheid, direct of indirect, in het kader van sociaal beleid gratis aan gezinnen worden verstrekt ('sociale uitkeringen in natura'). Voorbeelden hiervan zijn de basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en de huurtoeslag.

De consumptie van eigen productie is op te splitsen in collectieve overheidsconsumptie en individualiseerbare overheidsconsumptie. De collectieve overheidsconsumptie betreft de uitgaven door de overheid voor collectief gebruikte diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving, bijvoorbeeld uitgaven voor defensie, milieubescherming of openbaar bestuur.
De individualiseerbare overheidsconsumptie betreft uitgaven die zijn toe te rekenen aan specifieke delen van de samenleving. Hierbij gaat het voornamelijk om uitgaven aan onderwijs.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.