Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2014 64,8 65,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 65,0 65,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2016 65,0 65,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 65,0 65,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2018 65,1 65,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 65,2 65,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2020 65,4 66,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 65,3 66,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2022 65,6 66,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 65,7 66,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2014 64,7 65,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 64,9 65,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2016 64,9 65,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 64,9 65,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2018 65,0 65,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 65,1 65,6
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2020 65,3 66,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 65,2 66,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2022 65,5 66,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 65,7 66,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2014 64,9 65,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 65,0 65,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2016 65,0 65,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 65,1 65,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2018 65,2 65,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 65,2 65,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2020 65,4 66,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 65,3 66,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2022 65,7 66,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 65,8 66,4
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.