Psychosociale arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergr., arbeidsbelem.

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de psychosociale arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, burn-out klachten en slachtofferschap op het werk. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd. Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Psychosociale arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergr., arbeidsbelem.

Kenmerken werknemers Perioden WerkdrukErg snel werken (%) WerkdrukHeel veel werk doen (%) WerkdrukExtra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktijden bepalen (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan klanten (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor leidinggevenden of collega's (%) Burn-out klachtenBurn-out klachten (%) Burn-out klachtenEmotioneel uitgeput (%) Burn-out klachtenLeeg voelen (%) Burn-out klachten’s Ochtends moe voelen (%) Burn-out klachtenVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-out klachtenUitgeput door werk (%)
Totaal personen 2019 35,4 45,6 30,2 60,7 61,6 56,8 67,7 51,8 27,0 8,9 13,3 15,1 8,4 3,1 23,6 13,2 7,3 0,8 7,9 10,1 17,0 16,1 31,0 20,6 13,9 15,5
Migratieachtergrond: Nederland 2019 35,5 45,7 29,8 62,8 63,7 57,8 70,0 53,5 27,5 8,2 13,2 14,9 8,4 2,7 24,8 13,1 7,7 0,6 7,5 9,3 15,3 14,8 29,8 18,6 12,8 13,7
Migratieachtergrond: westers 2019 36,2 49,0 33,1 58,4 59,8 56,2 65,6 50,4 27,3 12,9 15,5 19,4 8,3 4,6 19,8 14,4 5,5 1,4 8,0 12,7 22,1 20,6 34,9 25,7 18,1 19,8
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 34,4 42,1 30,6 48,0 48,6 50,5 53,9 41,5 23,1 10,4 12,6 12,9 9,0 4,8 18,7 13,1 5,9 1,8 10,9 13,5 24,4 21,4 36,0 29,5 18,1 23,8
Arbeidsduur: deeltijd 2019 34,9 42,6 28,6 52,8 54,1 49,8 59,6 45,8 24,1 9,1 14,5 14,4 12,0 3,4 28,2 12,1 9,7 0,7 9,0 9,0 16,4 15,5 29,5 19,8 14,1 14,8
Arbeidsduur: voltijd 2019 36,3 49,6 32,4 70,5 71,0 65,1 77,8 59,0 30,2 8,8 12,1 16,1 4,2 2,9 18,5 14,7 4,5 0,9 6,6 11,4 18,0 17,1 33,2 21,7 13,9 16,3
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2019 33,8 43,8 28,4 62,3 63,1 58,7 68,2 54,0 28,7 7,5 11,7 13,6 7,5 2,7 21,5 11,0 6,4 0,6 6,8 8,3 13,0 13,0 26,6 16,8 10,9 11,9
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2019 40,7 52,0 36,2 56,1 57,4 50,9 66,8 45,1 21,0 13,1 18,4 19,7 12,0 4,6 31,6 21,1 10,3 1,2 11,8 16,8 29,3 26,4 46,0 32,7 23,6 26,2
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2019 47,6 56,8 42,9 49,6 51,9 44,1 64,3 38,9 18,7 20,5 25,2 25,8 12,2 4,7 32,0 26,7 12,6 1,6 13,7 21,1 49,5 40,3 61,1 49,8 37,4 45,6
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens