Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 6,1 2,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 12,3 3,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 7,3 3,2
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 4,5 2,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 4,2 1,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 3,9 1,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 2,6 0,4
Mannen Totaal leeftijd 2021 1,8 1,0
Mannen 15 tot 25 jaar 2021 3,5 2,2
Mannen 25 tot 35 jaar 2021 2,4 1,3
Mannen 35 tot 45 jaar 2021 1,6 0,8
Mannen 45 tot 55 jaar 2021 1,0 0,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2021 1,2 0,7
Mannen 65 tot 75 jaar 2021 0,7 0,2
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 10,6 3,4
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 20,9 5,6
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 12,2 5,3
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 7,6 3,2
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 7,5 2,0
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 7,1 1,4
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 5,9 0,6
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap
op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2021
Er is een verbetering doorgevoerd in de naamgeving van één onderwerp. Dit wordt voortaan aangeduid als ‘Psychische vermoeidheid door het werk’. Tot 2021 werd dit nog aangeduid als ‘Burn-out klachten’.

Wijzigingen per 20 april 2018
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap op het werk
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.