Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering' (zie paragraaf 3).

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Financieringsbronnen zorg Perioden Totaal zorguitgaven, incl. welzijn (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgTotaal aanbied.geneesk., langdurige zorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgZiekenhuizen en specialistenpraktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgGeestelijke gezondheidszorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgHuisartsenpraktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgTandartsenpraktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgParamedische praktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOuderenzorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgGehandicaptenzorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOv. aanbieders geneesk., langdurige zorgTotaal ov.aanbied. geneesk.,langdur.zorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOv. aanbieders geneesk., langdurige zorgGGD-en (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOv. aanbieders geneesk., langdurige zorgArbo en re-integratie (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOv. aanbieders geneesk., langdurige zorgGeneesmiddelen (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOv. aanbieders geneesk., langdurige zorgTherapeutische middelen (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOv. aanbieders geneesk., langdurige zorgOndersteunende diensten (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorgOv. aanbieders geneesk., langdurige zorgOverige geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK)Totaal welzijn, jeugdzorg, kinderopvang (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK)Kinderopvang (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK)Jeugdzorg (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK)Overige aanbieders WJK (mln euro) Beleids- en beheerorganisaties (mln euro)
Totaal financieringsbronnen 2015 94.494 81.821 26.427 6.593 2.819 2.736 2.363 16.939 9.355 14.589 766 950 5.369 3.179 2.025 2.299 9.355 3.969 1.808 3.577 3.318
Totaal financieringsbronnen 2016 96.711 83.786 27.152 6.617 2.945 2.877 2.531 17.242 9.753 14.669 769 993 5.499 3.063 2.053 2.292 9.664 4.081 1.685 3.897 3.261
Overheid 2015 17.065 10.852 2.090 2.804 52 0 0 2.384 1.850 1.672 631 121 0 0 704 216 5.043 312 1.765 2.966 1.169
Overheid 2016 17.537 11.123 2.079 2.863 52 0 0 2.351 2.073 1.705 631 127 0 0 728 219 5.222 323 1.645 3.253 1.192
Zorgverzekeringswet/ziekenfondswet 2015 40.573 39.297 21.604 2.249 2.686 680 1.134 3.899 201 6.843 86 0 3.463 1.244 1.012 1.038 74 0 0 74 1.203
Zorgverzekeringswet/ziekenfondswet 2016 41.705 40.476 22.278 2.315 2.813 694 1.184 4.106 214 6.871 90 0 3.556 1.158 1.024 1.043 86 0 0 86 1.143
WLZ/AWBZ 2015 17.697 17.307 457 849 0 31 0 9.275 6.687 8 0 0 0 0 0 8 131 0 43 88 259
WLZ/AWBZ 2016 18.025 17.632 529 777 0 43 0 9.332 6.944 8 0 0 0 0 0 8 134 0 40 94 259
Particuliere zorgverzekering 2015 4.224 3.688 185 170 0 1.525 1.058 0 0 750 0 0 58 304 0 388 0 0 0 0 536
Particuliere zorgverzekering 2016 4.466 3.950 195 185 0 1.641 1.176 0 0 753 0 0 53 305 0 395 0 0 0 0 516
Eigen betalingen 2015 13.429 9.252 2.043 520 68 487 171 1.376 618 3.969 23 12 1.822 1.461 24 628 4.026 3.657 0 369 151
Eigen betalingen 2016 13.444 9.152 2.023 477 66 488 171 1.448 522 3.956 23 12 1.863 1.429 23 605 4.142 3.758 0 384 151
Overige financieringsbronnen 2015 1.506 1.425 48 0 13 12 0 5 0 1.347 26 817 27 170 286 21 81 0 0 81 0
Overige financieringsbronnen 2016 1.535 1.454 48 0 13 12 0 5 0 1.376 26 854 27 170 278 22 81 0 0 81 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens