Geregistreerde diefstallen; regio indeling 2015 (2005-2014)

Geregistreerde diefstallen; regio indeling 2015 (2005-2014)

Gebruik van geweld Soort diefstal Perioden Regio's Geregistreerde diefstallen Totaal geregistreerde diefstallen (aantal) Geregistreerde diefstallen % van totaal geregistreerde diefstallen (%)
Alle diefstallen Alle diefstallen 2014* Nederland 587.045 100
Alle diefstallen Diefstal van fiets 2014* Nederland 110.895 19
Alle diefstallen Diefstal van bromfiets/snorfiets 2014* Nederland 16.710 3
Alle diefstallen Diefstal van motor/scooter 2014* Nederland 1.960 0
Alle diefstallen Diefstal van personenauto 2014* Nederland 12.055 2
Alle diefstallen Diefstal van vervoermiddel (overig) 2014* Nederland 5.360 1
Alle diefstallen Diefstal van vaartuig 2014* Nederland 980 0
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf personenauto 2014* Nederland 85.090 14
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) 2014* Nederland 15.830 3
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vaartuig 2014* Nederland 2.025 0
Alle diefstallen Diefstal van dier 2014* Nederland 250 0
Alle diefstallen Straatroof 2014* Nederland 5.460 1
Alle diefstallen Zakkenrollerij 2014* Nederland 34.055 6
Alle diefstallen Totaal diefstal uit woning/schuur/e.d. 2014* Nederland 93.115 16
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit woning 2014* Nederland 71.230 12
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d 2014* Nederland 21.890 4
Alle diefstallen Winkeldiefstal 2014* Nederland 42.220 7
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/e.d. 2014* Nederland 23.540 4
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit hotel/pension 2014* Nederland 885 0
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit school 2014* Nederland 3.345 1
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit sportcomplex 2014* Nederland 4.210 1
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit defensiecomplex 2014* Nederland 530 0
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) 2014* Nederland 6.965 1
Alle diefstallen Overval 2014* Nederland 1.320 0
Alle diefstallen Diefstal en inbraak (overig) 2014* Nederland 120.240 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1.000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2015.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.
De cijfers over de jaren 2005 tot en met 2011 zijn definitief.
De cijfers over 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2016). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde diefstallen
Diefstallen, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde diefstallen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde diefstallen.
% van totaal geregistreerde diefstallen
Percentage van totaal geregistreerde diefstallen.