Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2017 9.017
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 1e kwartaal 9.051
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 2e kwartaal 9.101
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 3e kwartaal 9.163
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 111 Basisonderwijs 2017 470
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 111 Basisonderwijs 2018 1e kwartaal 478
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 111 Basisonderwijs 2018 2e kwartaal 488
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 111 Basisonderwijs 2018 3e kwartaal 455
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 121 Vmbo-b/k, mbo1 2017 800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 121 Vmbo-b/k, mbo1 2018 1e kwartaal 780
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 121 Vmbo-b/k, mbo1 2018 2e kwartaal 783
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 121 Vmbo-b/k, mbo1 2018 3e kwartaal 790
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 2017 644
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 2018 1e kwartaal 665
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 2018 2e kwartaal 663
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 2018 3e kwartaal 644
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 211 Mbo2 en mbo3 2017 1.405
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 211 Mbo2 en mbo3 2018 1e kwartaal 1.329
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 211 Mbo2 en mbo3 2018 2e kwartaal 1.303
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 211 Mbo2 en mbo3 2018 3e kwartaal 1.322
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 212 Mbo4 2017 1.454
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 212 Mbo4 2018 1e kwartaal 1.477
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 212 Mbo4 2018 2e kwartaal 1.470
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 212 Mbo4 2018 3e kwartaal 1.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 213 Havo, vwo 2017 825
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 213 Havo, vwo 2018 1e kwartaal 835
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 213 Havo, vwo 2018 2e kwartaal 863
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 213 Havo, vwo 2018 3e kwartaal 876
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 311 Hbo-, wo-bachelor 2017 2.047
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 311 Hbo-, wo-bachelor 2018 1e kwartaal 2.104
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 311 Hbo-, wo-bachelor 2018 2e kwartaal 2.119
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 311 Hbo-, wo-bachelor 2018 3e kwartaal 2.167
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 321 Hbo-, wo-master, doctor 2017 1.260
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 321 Hbo-, wo-master, doctor 2018 1e kwartaal 1.268
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 321 Hbo-, wo-master, doctor 2018 2e kwartaal 1.302
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 321 Hbo-, wo-master, doctor 2018 3e kwartaal 1.299
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de relatie tussen het hoogst behaalde onderwijsniveau en arbeidsdeelname in Nederland . De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.