Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 januari-september* 492.570 527.953 257.740 270.213
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari-september* 223.390 355.266 207.085 148.181
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-september* 269.179 172.687 50.655 122.031
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2022 januari-september* 300.914 410.437 229.988 180.449
Totaal goederen Afrika 2022 januari-september* 16.389 16.049 2.855 13.194
Totaal goederen Amerika 2022 januari-september* 61.843 41.178 9.893 31.285
Totaal goederen Azië 2022 januari-september* 107.970 50.254 13.589 36.665
Totaal goederen Oceanië 2022 januari-september* 3.427 3.466 1.117 2.349
Totaal goederen Overige 2022 januari-september* 2.027 6.569 298 6.271
Totaal goederen Algerije 2022 januari-september* 2.116 308 113 195
Totaal goederen Argentinië 2022 januari-september* 1.875 970 274 697
Totaal goederen Australië 2022 januari-september* 2.247 2.461 978 1.483
Totaal goederen België 2022 januari-september* 50.400 59.235 30.107 29.129
Totaal goederen Brazilië 2022 januari-september* 5.965 2.630 678 1.951
Totaal goederen Bulgarije 2022 januari-september* 1.003 1.432 1.090 342
Totaal goederen Canada 2022 januari-september* 2.401 3.839 833 3.007
Totaal goederen China 2022 januari-september* 47.435 10.571 2.415 8.157
Totaal goederen Cyprus 2022 januari-september* 93 473 279 194
Totaal goederen Denemarken 2022 januari-september* 5.158 6.889 3.677 3.212
Totaal goederen Duitsland 2022 januari-september* 75.747 130.470 79.809 50.661
Totaal goederen Estland 2022 januari-september* 609 747 427 320
Totaal goederen Finland 2022 januari-september* 3.450 4.670 3.071 1.599
Totaal goederen Frankrijk 2022 januari-september* 17.772 42.548 26.392 16.156
Totaal goederen Griekenland 2022 januari-september* 788 2.332 1.360 972
Totaal goederen Hongarije 2022 januari-september* 3.254 3.559 2.298 1.261
Totaal goederen Hongkong 2022 januari-september* 4.484 1.433 556 877
Totaal goederen Ierland 2022 januari-september* 7.728 5.191 3.277 1.914
Totaal goederen India 2022 januari-september* 4.819 2.346 754 1.592
Totaal goederen Indonesië 2022 januari-september* 3.026 707 207 501
Totaal goederen Iran 2022 januari-september* 34 232 114 119
Totaal goederen Israël 2022 januari-september* 1.139 1.822 853 968
Totaal goederen Italië 2022 januari-september* 11.796 21.727 13.506 8.221
Totaal goederen Japan 2022 januari-september* 6.659 3.843 1.396 2.447
Totaal goederen Koeweit 2022 januari-september* 190 439 152 287
Totaal goederen Kroatië 2022 januari-september* 194 855 526 329
Totaal goederen Letland 2022 januari-september* 614 720 479 241
Totaal goederen Litouwen 2022 januari-september* 1.643 1.467 816 651
Totaal goederen Luxemburg 2022 januari-september* 1.123 1.516 839 677
Totaal goederen Maleisië 2022 januari-september* 4.608 792 383 409
Totaal goederen Malta 2022 januari-september* 116 390 238 152
Totaal goederen Nigeria 2022 januari-september* 3.355 4.614 255 4.359
Totaal goederen Noorwegen 2022 januari-september* 19.055 4.665 2.010 2.655
Totaal goederen Oostenrijk 2022 januari-september* 2.808 6.415 4.123 2.292
Totaal goederen Polen 2022 januari-september* 9.947 14.082 8.407 5.675
Totaal goederen Portugal 2022 januari-september* 2.429 3.216 1.815 1.402
Totaal goederen Roemenië 2022 januari-september* 1.729 2.837 1.848 989
Totaal goederen Rusland 2022 januari-september* 17.628 2.799 1.289 1.510
Totaal goederen Saoedi-Arabië 2022 januari-september* 3.514 2.698 846 1.852
Totaal goederen Singapore 2022 januari-september* 3.550 2.415 1.114 1.301
Totaal goederen Slovenië 2022 januari-september* 590 958 620 338
Totaal goederen Slowakije 2022 januari-september* 1.151 1.502 935 567
Totaal goederen Spanje 2022 januari-september* 9.459 15.776 9.452 6.324
Totaal goederen Taiwan 2022 januari-september* 5.165 7.632 701 6.932
Totaal goederen Thailand 2022 januari-september* 2.961 907 281 626
Totaal goederen Tsjechië 2022 januari-september* 6.009 6.597 4.474 2.123
Totaal goederen Turkije 2022 januari-september* 4.213 5.458 2.050 3.407
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2022 januari-september* 30.475 32.486 13.099 19.386
Totaal goederen Verenigde Staten 2022 januari-september* 41.643 25.134 6.528 18.606
Totaal goederen Zuid-Afrika 2022 januari-september* 1.880 2.137 684 1.453
Totaal goederen Zuid-Korea 2022 januari-september* 4.932 6.683 889 5.794
Totaal goederen Zweden 2022 januari-september* 6.920 10.975 5.942 5.033
Totaal goederen Zwitserland 2022 januari-september* 3.108 6.154 3.168 2.986
Totaal goederen Overige Europa 2022 januari-september* 3.044 3.609 1.286 2.323
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2022 januari-september* . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2022 januari-september* . . . .
Totaal goederen Overige Noord-Afrika 2022 januari-september* 2.761 3.002 767 2.235
Totaal goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-september* 4.309 2.419 528 1.891
Totaal goederen Overige West-Afrika 2022 januari-september* 1.967 3.570 508 3.061
Totaal goederen Overige Noord-Amerika 2022 januari-september* 1 6 3 3
Totaal goederen Overige Midden- en Zuid-Amerika 2022 januari-september* 9.958 8.599 1.577 7.021
Totaal goederen Overige Azië 2022 januari-september* 10.616 3.540 1.283 2.257
Totaal goederen Overige Nabije en Midden-Oosten 2022 januari-september* 4.839 4.191 1.646 2.545
Totaal goederen Overige Arabische Golf Staten 2022 januari-september* . . . .
Totaal goederen Andere landen Nabije en Midden-Oosten 2022 januari-september* . . . .
Totaal goederen Oceanië en overige Australië 2022 januari-september* 1.179 1.005 139 865
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen binnen EU 2022 januari-september* 861 8.685 1.279 7.406
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen buiten EU 2022 januari-september* 2.027 6.569 298 6.271
0 Voeding en levende dieren Totaal landen(groepen) 2022 januari-september* 40.840 60.821 22.185 38.636
0 Voeding en levende dieren EU (exclusief Nederland) 2022 januari-september* 25.253 42.734 18.903 23.831
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2022 januari-september* 15.587 18.087 3.282 14.805
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2022 januari-september* 27.859 49.575 20.724 28.851
0 Voeding en levende dieren Afrika 2022 januari-september* 3.252 1.846 187 1.659
0 Voeding en levende dieren Amerika 2022 januari-september* 5.887 2.450 588 1.862
0 Voeding en levende dieren Azië 2022 januari-september* 3.463 6.517 636 5.881
0 Voeding en levende dieren Oceanië 2022 januari-september* 357 431 50 381
0 Voeding en levende dieren Overige 2022 januari-september* 21 2 1 1
0 Voeding en levende dieren Algerije 2022 januari-september* 28 90 6 84
0 Voeding en levende dieren Argentinië 2022 januari-september* 509 14 4 11
0 Voeding en levende dieren Australië 2022 januari-september* 105 353 40 313
0 Voeding en levende dieren België 2022 januari-september* 6.045 7.594 3.203 4.391
0 Voeding en levende dieren Brazilië 2022 januari-september* 1.804 136 13 123
0 Voeding en levende dieren Bulgarije 2022 januari-september* 71 161 87 74
0 Voeding en levende dieren Canada 2022 januari-september* 151 140 30 111
0 Voeding en levende dieren China 2022 januari-september* 885 2.390 68 2.323
0 Voeding en levende dieren Cyprus 2022 januari-september* 4 113 55 58
0 Voeding en levende dieren Denemarken 2022 januari-september* 584 1.281 624 657
0 Voeding en levende dieren Duitsland 2022 januari-september* 8.036 14.727 6.281 8.445
0 Voeding en levende dieren Estland 2022 januari-september* 32 82 49 34
0 Voeding en levende dieren Finland 2022 januari-september* 54 468 225 243
0 Voeding en levende dieren Frankrijk 2022 januari-september* 2.816 5.425 2.387 3.038
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 december 2022:
De voorlopige cijfers van januari tot en met juni 2022 zijn gereviseerd. Door voortschrijdende inzichten zijn voor deze cijfers de handelsstromen herzien, zodat er methodologische aansluiting is op de maanden juli tot en met september 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.