Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Rusland 2002 3.784 2.467 853 1.614
Totaal goederen Rusland 2003 4.618 2.789 1.029 1.760
Totaal goederen Rusland 2004 6.117 3.219 1.498 1.722
Totaal goederen Rusland 2005 8.342 4.276 2.142 2.134
Totaal goederen Rusland 2006 11.880 5.294 2.377 2.918
Totaal goederen Rusland 2007 11.559 6.552 2.918 3.635
Totaal goederen Rusland 2008 13.036 6.559 2.621 3.939
Totaal goederen Rusland 2009 9.628 4.419 1.957 2.462
Totaal goederen Rusland 2010 14.023 5.641 2.427 3.213
Totaal goederen Rusland 2011 16.959 6.405 2.415 3.989
Totaal goederen Rusland 2012 20.332 7.068 2.809 4.259
Totaal goederen Rusland 2013 20.618 6.828 2.742 4.086
Totaal goederen Rusland 2014 18.182 6.289 2.535 3.754
Totaal goederen Rusland 2015 13.941 4.198 1.526 2.672
Totaal goederen Rusland 2016 13.688 4.309 1.744 2.564
Totaal goederen Rusland 2017 15.247 5.392 2.096 3.296
Totaal goederen Rusland 2018 17.246 5.394 2.208 3.186
Totaal goederen Rusland 2019 15.637 6.448 2.463 3.985
Totaal goederen Rusland 2020 9.474 6.037 2.348 3.690
Totaal goederen Rusland 2021 18.526 6.596 2.473 4.123
Totaal goederen Rusland 2022 januari-augustus* 16.605 2.528 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 november 2022:
De voorlopige cijfers van de maand augustus 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.