Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Nederland 1.450 3.250 4,5
Totaal woningen Achtkarspelen 1.850 3.200
Totaal woningen Stroobos 2.050 3.650
Totaal woningen Borne 1.800 3.700
Totaal woningen 't Wensink Zuid 1.750 3.550
Totaal woningen Utrecht 950 2.750 25,0
Totaal woningen Vechtzoom-zuid 300 2.150 71,0
Totaal woningen Amsterdam 1.000 2.350 6,0
Totaal woningen Grachtengordel-Zuid 1.350 2.650
Totaal woningen 's-Gravenhage 1.200 2.700 7,0
Totaal woningen Zeeheldenkwartier 1.500 2.750
Totaal woningen Rotterdam 950 2.650 15,0
Totaal woningen Katendrecht 750 2.550 17,0
Totaal woningen Zoetermeer 1.100 3.350 5,0
Totaal woningen Meerzicht-Oost 1.100 3.100
Appartement Nederland 950 2.250
Appartement Achtkarspelen 1.050 2.050
Appartement Stroobos . .
Appartement Borne 1.000 2.150
Appartement 't Wensink Zuid . .
Appartement Utrecht 650 2.200
Appartement Vechtzoom-zuid 250 2.100
Appartement Amsterdam 950 2.200
Appartement Grachtengordel-Zuid 1.200 2.400
Appartement 's-Gravenhage 1.150 2.300
Appartement Zeeheldenkwartier 1.100 2.250
Appartement Rotterdam 800 2.300
Appartement Katendrecht 800 2.350
Appartement Zoetermeer 900 2.500
Appartement Meerzicht-Oost 950 2.900
Tussenwoning Nederland 1.300 3.300
Tussenwoning Achtkarspelen 1.450 2.450
Tussenwoning Stroobos 1.400 2.950
Tussenwoning Borne 1.450 3.400
Tussenwoning 't Wensink Zuid 1.400 3.200
Tussenwoning Utrecht 1.200 3.100
Tussenwoning Vechtzoom-zuid 800 2.650
Tussenwoning Amsterdam 1.100 2.800
Tussenwoning Grachtengordel-Zuid 1.400 2.950
Tussenwoning 's-Gravenhage 1.250 3.400
Tussenwoning Zeeheldenkwartier 1.550 3.100
Tussenwoning Rotterdam 1.150 3.150
Tussenwoning Katendrecht 800 3.000
Tussenwoning Zoetermeer 1.150 3.750
Tussenwoning Meerzicht-Oost 1.450 3.700
Hoekwoning Nederland 1.550 3.500
Hoekwoning Achtkarspelen 1.700 2.750
Hoekwoning Stroobos 1.700 2.950
Hoekwoning Borne 1.750 3.650
Hoekwoning 't Wensink Zuid 1.650 3.500
Hoekwoning Utrecht 1.350 3.350
Hoekwoning Vechtzoom-zuid 1.150 3.200
Hoekwoning Amsterdam 1.400 3.250
Hoekwoning Grachtengordel-Zuid 1.300 2.000
Hoekwoning 's-Gravenhage 1.400 3.750
Hoekwoning Zeeheldenkwartier 1.650 3.550
Hoekwoning Rotterdam 1.400 3.500
Hoekwoning Katendrecht 900 3.200
Hoekwoning Zoetermeer 1.450 3.950
Hoekwoning Meerzicht-Oost 1.750 4.050
2-onder-1-kapwoning Nederland 1.900 3.950
2-onder-1-kapwoning Achtkarspelen 1.700 3.350
2-onder-1-kapwoning Stroobos 1.800 3.550
2-onder-1-kapwoning Borne 2.050 4.000
2-onder-1-kapwoning 't Wensink Zuid 2.200 3.900
2-onder-1-kapwoning Utrecht 1.550 4.150
2-onder-1-kapwoning Vechtzoom-zuid . 3.450
2-onder-1-kapwoning Amsterdam 1.700 3.800
2-onder-1-kapwoning Grachtengordel-Zuid . .
2-onder-1-kapwoning 's-Gravenhage 1.600 4.700
2-onder-1-kapwoning Zeeheldenkwartier . .
2-onder-1-kapwoning Rotterdam 2.000 4.250
2-onder-1-kapwoning Katendrecht . .
2-onder-1-kapwoning Zoetermeer 1.750 4.700
2-onder-1-kapwoning Meerzicht-Oost 2.050 3.850
Vrijstaande woning Nederland 2.400 4.600
Vrijstaande woning Achtkarspelen 2.150 3.750
Vrijstaande woning Stroobos 2.450 4.050
Vrijstaande woning Borne 2.650 4.800
Vrijstaande woning 't Wensink Zuid 2.750 4.350
Vrijstaande woning Utrecht 2.400 5.000
Vrijstaande woning Vechtzoom-zuid . .
Vrijstaande woning Amsterdam 2.500 4.750
Vrijstaande woning Grachtengordel-Zuid . .
Vrijstaande woning 's-Gravenhage 2.000 5.300
Vrijstaande woning Zeeheldenkwartier . .
Vrijstaande woning Rotterdam 2.750 5.150
Vrijstaande woning Katendrecht . .
Vrijstaande woning Zoetermeer 2.150 5.100
Vrijstaande woning Meerzicht-Oost 3.050 4.900
Eigen woning Nederland
Eigen woning Achtkarspelen
Eigen woning Stroobos
Eigen woning Borne
Eigen woning 't Wensink Zuid
Eigen woning Utrecht
Eigen woning Vechtzoom-zuid
Eigen woning Amsterdam
Eigen woning Grachtengordel-Zuid
Eigen woning 's-Gravenhage
Eigen woning Zeeheldenkwartier
Eigen woning Rotterdam
Eigen woning Katendrecht
Eigen woning Zoetermeer
Eigen woning Meerzicht-Oost
Huurwoning Nederland
Huurwoning Achtkarspelen
Huurwoning Stroobos
Huurwoning Borne
Huurwoning 't Wensink Zuid
Huurwoning Utrecht
Huurwoning Vechtzoom-zuid
Huurwoning Amsterdam
Huurwoning Grachtengordel-Zuid
Huurwoning 's-Gravenhage
Huurwoning Zeeheldenkwartier
Huurwoning Rotterdam
Huurwoning Katendrecht
Huurwoning Zoetermeer
Huurwoning Meerzicht-Oost
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2011.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 26 oktober 2016:
Een tweetal links zijn aangepast aan de nieuwe website van het CBS.

Wijzigingen per 21 juli 2016:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen en alle kruisjes door puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.