Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Nederland 1.500 3.200 5,1
Totaal woningen Appingedam 1.750 2.950
Totaal woningen Wijk 00 1.750 2.950
Totaal woningen Appingedam-Centrum 1.750 2.700
Totaal woningen Appingedam-West 1.850 3.350
Totaal woningen Appingedam-Oost 1.650 2.800
Totaal woningen Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2.050 4.250
Totaal woningen Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2.250 4.350
Totaal woningen Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2.950 4.300
Totaal woningen Bedum 1.950 3.200
Totaal woningen Wijk 00 1.950 3.200
Totaal woningen Bedum 1.850 3.150
Totaal woningen Verspreide huizen Bedum 2.050 3.500
Totaal woningen Zuidwolde 2.400 3.300
Totaal woningen Verspreide huizen Zuidwolde 3.100 5.050
Totaal woningen Onderdendam 2.250 3.050
Totaal woningen Verspreide huizen Onderdendam 2.350 4.600
Totaal woningen Noordwolde 2.300 3.200
Totaal woningen Verspreide huizen Noordwolde 2.550 3.950
Totaal woningen Bellingwedde 2.300 3.600
Totaal woningen Wijk 00 Bellingwolde 2.300 3.600
Totaal woningen Bellingwolde 2.250 3.500
Totaal woningen Vriescheloo 2.700 4.200
Totaal woningen Rhederweg-West 2.200 3.300
Totaal woningen Vriescheloo-Zuid 2.300 3.550
Totaal woningen Oudeschans 2.250 3.000
Totaal woningen Klein-Ulsda 2.400 4.250
Totaal woningen Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde 2.550 4.400
Totaal woningen Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo 2.300 4.250
Totaal woningen Verspreide huizen Westerwoldse A 3.200 .
Totaal woningen Wijk 01 Oost 2.400 4.000
Totaal woningen Veelerveen 2.300 3.900
Totaal woningen Rhederbrug-Oost 2.550 4.450
Totaal woningen Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug 2.750 4.000
Totaal woningen Verspreide huizen Veelerveen 2.400 4.050
Totaal woningen Wijk 02 Blijham 2.250 3.500
Totaal woningen Blijham 2.100 3.150
Totaal woningen Morige 2.450 4.150
Totaal woningen Wedde 2.250 3.350
Totaal woningen Wedderheide 2.700 4.300
Totaal woningen Wedderveer 3.050 4.500
Totaal woningen Verspreide huizen in de polder Blijham 3.400 5.300
Totaal woningen Verspreide huizen ten westen van Blijham 2.550 4.450
Totaal woningen Verspreide huizen Hoorn 2.450 4.450
Totaal woningen Verspreide huizen in de Weddermarke 2.400 4.100
Totaal woningen Ten Boer 2.050 3.400
Totaal woningen Wijk 00 West 2.000 3.400
Totaal woningen Ten Boer 1.900 3.200
Totaal woningen Garmerwolde 2.150 3.750
Totaal woningen Thesinge 2.400 3.750
Totaal woningen Sint-Annen 2.250 3.650
Totaal woningen Achter-Thesinge en Bovenrijge 2.550 4.650
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 2.400 4.250
Totaal woningen Wijk 01 Oost 2.250 3.550
Totaal woningen Ten Post 2.250 3.450
Totaal woningen Winneweer (gedeeltelijk) 2.300 4.100
Totaal woningen Woltersum 2.100 3.250
Totaal woningen Wittewierum 2.850 4.550
Totaal woningen Lellens 2.100 3.850
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 2.400 3.800
Totaal woningen Delfzijl 1.950 3.150
Totaal woningen Wijk 00 Stad 1.800 2.950
Totaal woningen Delfzijl-Centrum 1.750 2.050
Totaal woningen Farmsum 1.850 3.100
Totaal woningen Delfzijl-Noord 1.800 2.900
Totaal woningen Delfzijl-West 1.850 2.800
Totaal woningen Fivelzigt 1.850 3.700
Totaal woningen Tuikwerd 1.600 3.300
Totaal woningen Wijk 01 Land 2.450 4.100
Totaal woningen Meedhuizen 2.450 3.950
Totaal woningen Uitwierde 2.650 4.000
Totaal woningen Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) 2.450 4.550
Totaal woningen Industrieterrein . .
Totaal woningen Verspreide huizen in het noorden . .
Totaal woningen Wijk 02 2.250 3.550
Totaal woningen Woldendorp 2.250 3.600
Totaal woningen Termunten 2.250 3.700
Totaal woningen Termunterzijl 2.200 2.950
Totaal woningen Borgsweer 2.300 3.850
Totaal woningen Wagenborgen 2.200 3.450
Totaal woningen Verspreide huizen Wagenborgen 2.400 4.400
Totaal woningen Verspreide huizen Termunten 2.400 3.850
Totaal woningen Wijk 03 2.300 3.550
Totaal woningen Bierum 2.300 3.550
Totaal woningen Spijk 2.250 3.400
Totaal woningen Holwierde 2.250 3.550
Totaal woningen Godlinze 2.300 3.350
Totaal woningen Losdorp 2.200 3.900
Totaal woningen Krewerd 2.450 3.650
Totaal woningen Verspreide huizen Bierum 2.500 3.800
Totaal woningen Groningen 1.500 2.600 .
Totaal woningen Wijk 00 Binnenstad 1.550 2.550 .
Totaal woningen Stadscentrum 1.750 2.650
Totaal woningen Binnenstad-Zuid 1.550 2.550
Totaal woningen Binnenstad-Oost 1.400 2.500
Totaal woningen Binnenstad-West 1.500 2.450
Totaal woningen Binnenstad-Noord 1.600 2.500 .
Totaal woningen Wijk 01 Schilders- en Zeeheldenwijk 1.500 2.600 .
Totaal woningen Schildersbuurt 1.850 3.050
Totaal woningen Zeeheldenbuurt 1.500 2.400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2012.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 26 oktober 2016:
Een tweetal links zijn aangepast aan de nieuwe website van het CBS.

Wijzigingen per 21 juli 2016:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen en alle kruisjes door puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.