Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Lengte en gewicht Opgegeven lengte, 18 jaar of ouder (aantal) Lengte en gewicht Opgegeven gewicht, 18 jaar of ouder (aantal)
Totaal personen Waarde 2021 174,3 78,1
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2021 174,0 77,7
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2021 174,5 78,5
Geslacht: Mannen Waarde 2021 181,1 84,4
Geslacht: Mannen Ondergrens 95%-interval 2021 180,8 83,9
Geslacht: Mannen Bovengrens 95%-interval 2021 181,4 84,9
Geslacht: Vrouwen Waarde 2021 167,5 72,0
Geslacht: Vrouwen Ondergrens 95%-interval 2021 167,3 71,4
Geslacht: Vrouwen Bovengrens 95%-interval 2021 167,8 72,5
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 175,9 75,0
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 175,2 74,0
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 176,6 76,1
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 175,5 78,2
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 174,8 77,1
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 176,2 79,3
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 175,3 79,9
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 174,6 78,9
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 176,0 81,0
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 175,8 81,3
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 174,9 79,9
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 176,6 82,7
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 174,4 80,7
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 173,8 79,8
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 175,0 81,6
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 172,1 78,6
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 171,6 77,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 172,7 79,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 168,9 73,8
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 168,2 72,7
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 169,7 75,0
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 174,3 78,1
Leeftijd: 18 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 174,0 77,7
Leeftijd: 18 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 174,5 78,5
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2021 177,3 77,1
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 176,2 75,2
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 178,5 78,9
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2021 175,5 81,7
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 174,5 80,1
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 176,5 83,3
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2021 168,0 74,1
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 167,2 72,7
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 168,9 75,6
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2021 . .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2021 . .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2021 . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2021 177,1 74,3
Positie: kind >=18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 176,1 72,9
Positie: kind >=18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 178,2 75,8
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2021 168,3 77,1
Positie: ouder in eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 167,1 74,2
Positie: ouder in eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 169,6 80,0
Positie: partner in paar met kind Waarde 2021 175,4 80,1
Positie: partner in paar met kind Ondergrens 95%-interval 2021 174,9 79,3
Positie: partner in paar met kind Bovengrens 95%-interval 2021 175,9 80,8
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2021 176,0 77,0
Positie: partner paar <40, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 175,0 75,5
Positie: partner paar <40, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 176,9 78,4
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2021 174,6 80,2
Positie: partner paar 40-65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 174,0 79,1
Positie: partner paar 40-65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 175,3 81,2
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2021 172,2 77,7
Positie: partner paar >=65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 171,7 76,9
Positie: partner paar >=65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 172,7 78,5
Positie: overig lid Waarde 2021 175,0 75,5
Positie: overig lid Ondergrens 95%-interval 2021 173,6 73,5
Positie: overig lid Bovengrens 95%-interval 2021 176,4 77,6
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2021 175,3 78,8
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2021 175,0 78,3
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2021 175,6 79,2
Migratieachtergrond: westers Waarde 2021 172,3 76,7
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2021 171,5 75,3
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2021 173,0 78,0
Migratieachtergrond: 1e gen westers Waarde 2021 171,1 75,2
Migratieachtergrond: 1e gen westers Ondergrens 95%-interval 2021 169,9 73,4
Migratieachtergrond: 1e gen westers Bovengrens 95%-interval 2021 172,2 77,0
Migratieachtergrond: 2e gen westers Waarde 2021 173,4 77,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is de opvolger van Leefstijl, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Lengte en gewicht
De vragen over lengte en lichaamsgewicht worden aan alle personen gesteld. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.

Opgegeven lengte, 18 jaar of ouder
Het gemiddelde van de eigen opgave van de lengte van de respondenten van 18 jaar of ouder in cm zonder schoenen.
Opgegeven gewicht, 18 jaar of ouder
Het gemiddelde van de eigen opgave van het lichaamsgewicht van de respondenten van 18 jaar of ouder in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.