Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Kenmerken personen Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder bevolking (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Zware rokers onder bevolking (%)
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2016 27,3 7,4
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2017 26,0 7,0
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2016 24,0 5,4
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2017 21,1 5,5
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2016 21,2 5,2
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2017 20,7 3,8
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2016 12,3 2,5
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2017 10,5 2,2
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2016 5,8 0,3
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2017 5,3 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 11 maart 2021
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. In 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret. Vanaf 2020 is deze tekst gewijzigd in: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret of een apparaat waarin tabak wordt verhit (heatstick, heat-not-burn), zoals de IQOS.
Dagelijkse rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Zware rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat per dag 20 of meer sigaretten rookt. Personen die enkel sigaar en/of pijp roken zijn geen zware rokers.