Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Ex-rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Nooit-rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder bevolking (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Zware rokers onder bevolking (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Zware rokers onder rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Sigarettenrokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Sigaretten per dag per roker (aantal) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Rookjaren huidige sigarettenrokers (aantal) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Stoppoging in afgelopen 12 maanden (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Ex-sigarettenrokers Rookjaren ex-sigarettenrokers (aantal) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Ex-sigarettenrokers Stopjaren ex-sigarettenrokers (aantal)
Totaal personen Waarde 2014 24,2 29,8 46,1 18,4 76,1 4,1 17,0 22,3 10,7 25,3 33,7 19,4 19,2
Totaal personen Waarde 2015 24,6 28,8 46,6 18,2 74,0 3,8 15,3 22,6 10,4 25,6 33,1 19,3 19,8
Totaal personen Waarde 2016 22,7 29,8 47,5 17,3 76,3 3,7 16,4 21,0 10,5 26,8 33,2 18,7 20,0
Totaal personen Waarde 2017 21,7 30,1 48,2 16,1 74,3 3,3 15,4 19,8 10,2 26,3 37,0 19,2 20,1
Totaal personen Waarde 2018 21,0 30,7 48,3 14,9 71,1 3,1 14,6 19,2 9,7 26,8 38,2 19,4 19,9
Totaal personen Waarde 2019 20,4 30,1 49,6 14,8 72,8 2,8 13,7 18,6 9,9 26,1 34,2 19,9 20,0
Totaal personen Waarde 2020 18,9 31,1 50,0 13,9 73,3 3,0 15,8 17,0 10,1 26,4 36,9 19,5 20,1
Totaal personen Waarde 2021 19,4 30,0 50,6 14,2 73,0 2,5 13,1 16,7 9,8 26,7 32,6 19,5 20,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is de opvolger van Leefstijl, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rookstatus
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Ex-rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie nee op de vraag: Rookt u wel eens? en antwoordcategorie ja op de vraag: Heeft u vroeger wel gerookt?
Nooit-rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie nee op de vraag: Rookt u wel eens? en antwoordcategorie nee op de vraag: Heeft u vroeger wel gerookt?
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. In 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret. Vanaf 2020 is deze tekst gewijzigd in: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret of een apparaat waarin tabak wordt verhit (heatstick, heat-not-burn), zoals de IQOS.
Dagelijkse rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Dagelijkse rokers onder rokers
Percentage van de rokers van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Zware rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat per dag 20 of meer sigaretten rookt. Personen die enkel sigaar en/of pijp roken zijn geen zware rokers.

Zware rokers onder rokers
Percentage van de rokers van 12 jaar of ouder dat per dag 20 of meer sigaretten rookt. Personen die enkel sigaar en/of pijp roken zijn geen zware rokers.
Sigarettenrokers
Sigarettenrokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde sigaretten?
Sigaretten per dag per roker
Aantal sigaretten per dag per sigarettenroker van 12 jaar of ouder.
Rookjaren huidige sigarettenrokers
Aantal jaren dat een huidige sigarettenroker van 12 jaar of ouder sigaretten rookt.
Stoppoging in afgelopen 12 maanden
Percentage van de sigarettenrokers van 12 jaar of ouder dat in de afgelopen 12 maanden een poging om te stoppen met roken 24 uur of langer heeft volgehouden.
Ex-sigarettenrokers
Rookjaren ex-sigarettenrokers
Aantal jaren dat een ex-sigarettenroker van 12 jaar of ouder sigaretten heeft gerookt.
Stopjaren ex-sigarettenrokers
Aantal jaren geleden dat een ex-sigarettenroker van 12 jaar of ouder stopte met het roken van sigaretten.