Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoet aan beweegrichtlijn (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoende matig intensieve inspanning (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoende bot/spierversterk. activiteit (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Wekelijkse sporters (%)
Totaal personen Waarde 2021 47,2 51,9 83,8 54,0
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 62,3 62,3 100,0 60,3
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 33,5 34,9 92,5 72,1
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 47,1 49,6 88,0 73,8
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 49,2 53,4 83,0 66,1
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 48,8 54,4 82,8 61,1
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 46,2 51,6 83,1 53,6
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 45,9 52,6 80,4 50,9
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 47,6 53,9 80,4 45,1
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 48,8 54,7 82,9 42,4
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 33,1 38,5 73,0 30,1
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2021 36,0 37,4 92,4 74,3
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 46,6 52,1 81,3 51,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is de opvolger van Leefstijl, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bewegen, 4 jaar of ouder
De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to assess health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie en duur van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:
"1.  Fietsen en lopen in woon-werk of woon-school verkeer,"
"2.  Activiteiten op het werk of op school,"
"3.  Activiteiten in het huishouden,"
4.Wandelen, fietsen, buiten spelen, tuinieren en klussen in de vrije tijd.
"5.  Sporten."
Vanaf 2017 publiceert het CBS over de nieuwe beweegrichtlijnen (opgesteld door de Gezondheidsraad) voor personen van 4 jaar en ouder.

Vanaf 2019 zijn vragen over beweegonderwijs op school aan de vragenlijst toegevoegd om een beter beeld te krijgen van het beweeggedrag van jongeren vanaf 12 jaar. Dit wil zeggen dat aan jongeren vanaf 12 jaar die basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO of MBO volgen, vragen zijn toegevoegd over gymlessen op school en beweeg- en sportactiviteiten die zijn geregeld vanuit school. Voor jongeren van 4 tot 12 jaar waren deze vragen al opgenomen in de vragenlijst.
Hierdoor zijn de cijfers over de beweegrichtlijnen, met name die over jongeren vanaf 12 jaar, vanaf 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van voor 2019.
Beweegrichtlijn
De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Over de 2020-cijfers over dit onderwerp is een toelichtende nota verschenen, zie tabeltoelichting.
Voldoet aan beweegrichtlijn
Percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.

Vanaf 2019 zijn vragen over beweegonderwijs op school aan de vragenlijst toegevoegd om een beter beeld te krijgen van het beweeggedrag van jongeren vanaf 12 jaar. Dit wil zeggen dat aan jongeren vanaf 12 jaar die basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO of MBO volgen, vragen zijn toegevoegd over gymlessen op school en beweeg- en sportactiviteiten die zijn geregeld vanuit school. Voor jongeren van 4 tot 12 jaar waren deze vragen al opgenomen in de vragenlijst.
Hierdoor zijn de cijfers over de beweegrichtlijnen, met name die over jongeren vanaf 12 jaar, vanaf 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van voor 2019.


Voldoende matig intensieve inspanning
Percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoende matig intensieve inspanning verricht, zoals wandelen en fietsen. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten.
Voldoende bot/spierversterk. activiteit
Percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoende spier- en botversterkende activiteiten verricht. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Wekelijkse sporters
Percentage personen van 4 jaar of ouder dat minimaal 1 keer per week sport. Met ingang van 2016 worden de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder gepubliceerd.
Over de 2020-cijfers over dit onderwerp is een toelichtende nota verschenen, zie tabeltoelichting.