Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Kenmerken personen Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder bevolking (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoet aan beweegrichtlijn (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoende matig intensieve inspanning (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoende bot/spierversterk. activiteit (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Wekelijkse sporters (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Abonnement sportaanbieder (%) Bewegen, 4 jaar of ouder Lid sportvereniging (%)
Totaal personen Waarde 2019 20,4 14,8 49,0 54,1 82,5 53,8 23,7 23,1
Geslacht: Mannen Waarde 2019 23,7 17,0 51,1 57,2 81,5 54,6 21,3 27,4
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 17,1 12,7 47,0 51,0 83,5 52,9 26,1 18,8
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2019 . . 55,9 55,9 99,8 63,2 14,5 45,2
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2019 1,7 0,8 42,9 44,1 94,3 73,8 12,3 53,1
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2019 15,9 8,2 47,0 50,7 85,9 66,6 29,8 39,1
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2019 30,6 17,7 58,2 64,7 83,2 67,7 38,9 25,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2019 26,0 18,3 48,0 53,9 80,8 56,4 28,5 19,6
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2019 23,4 17,8 51,1 56,4 79,7 55,8 26,0 18,4
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2019 23,9 19,6 51,0 56,6 80,6 51,6 24,6 20,0
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2019 21,0 17,2 48,7 55,3 81,6 45,5 20,6 15,5
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2019 14,1 12,2 49,6 55,1 81,7 41,6 19,1 13,3
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2019 7,7 6,9 27,0 32,7 64,2 26,4 11,4 9,5
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2019 5,6 2,8 40,5 41,7 93,5 71,3 18,0 50,1
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2019 21,7 15,9 49,1 55,0 79,6 51,2 25,2 18,3
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2019 26,5 25,5 28,4 34,6 63,8 20,7 9,4 6,8
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2019 25,7 22,5 39,8 47,0 71,8 33,4 15,9 9,8
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2019 24,0 18,8 47,8 54,2 79,3 48,4 22,8 17,6
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2019 15,6 9,2 53,0 58,8 85,3 61,6 30,7 21,1
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2019 10,7 4,2 62,3 64,8 90,5 72,2 36,8 25,1
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2019 20,4 18,4 43,6 52,6 72,9 29,7 13,2 9,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 23 april 2020
De cijfers over bewegen 2019 werden toegevoegd.

Wijzigingen per 11 maart 2020
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
Vanwege een wijziging in de vraagstelling en de antwoordcategorie├źn over de e-sigaret en over meeroken met ingang van 2019, zijn voor deze onderwerpen enkele nieuwe variabelen opgenomen.
Daarnaast zijn de cijfers over de consumptie van vis (min. 2 dagen p.w., waarvan 1 x vette vis) van 2018 aangepast. De cijfers hadden betrekking op de bevolking van 2 jaar of ouder in plaats van de bevolking van 4 jaar of ouder.

Wijzigingen per 17 oktober 2019
De percentages wekelijkse sporters van 12 jaar of ouder over de verslagjaren 2014-2017 en de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder over verslagjaar 2017 zijn gecorrigeerd vanwege een fout in het coderen van de missende waarden.
Bij onderwerpen die bij 0,0 procent van de respondenten voorkomen, zijn voor de verslagjaren 2014-2018 de marges vervangen door puntjes, omdat de schatting van de marges in deze gevallen onvoldoende betrouwbaar is.
De percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder over de verslagjaren 2016 en 2018 zijn toegevoegd, evenals cijfers over bewegen van personen van 4 jaar of ouder over verslagjaar 2018.
De tabel is uitgebreid met het percentage personen van 12 jaar of ouder dat een elektronische sigaret gebruikt vanaf verslagjaar 2016, en met het percentage niet-rokers dat wordt blootgesteld aan tabaksrook van anderen (meeroken) vanaf verslagjaar 2015.
Ook is het percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik vanaf verslagjaar 2014 toegevoegd. Voor 12- tot 18-jarigen geldt sinds 2014 de richtlijn: niet drinken tot je 18e. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2020.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rookstatus
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Rokers
Dagelijkse rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Bewegen, 4 jaar of ouder
De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to assess health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie en duur van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:
"1.  Fietsen en lopen in woon-werk of woon-school verkeer,"
"2.  Activiteiten op het werk of op school,"
"3.  Activiteiten in het huishouden,"
4.Wandelen, fietsen, buiten spelen, tuinieren en klussen in de vrije tijd.
"5.  Sporten."
Vanaf 2017 publiceert het CBS over de nieuwe beweegrichtlijnen (opgesteld door de Gezondheidsraad) voor personen van 4 jaar en ouder.

Vanaf 2019 zijn vragen over beweegonderwijs op school aan de vragenlijst toegevoegd om een beter beeld te krijgen van het beweeggedrag van jongeren vanaf 12 jaar. Dit wil zeggen dat aan jongeren vanaf 12 jaar die basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO of MBO volgen, vragen zijn toegevoegd over gymlessen op school en beweeg- en sportactiviteiten die zijn geregeld vanuit school. Voor jongeren van 4 tot 12 jaar waren deze vragen al opgenomen in de vragenlijst.
Hierdoor zijn de cijfers over de beweegrichtlijnen, met name die over jongeren vanaf 12 jaar, vanaf 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van voor 2019.
Beweegrichtlijn
De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Voldoet aan beweegrichtlijn
Percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.

Vanaf 2019 zijn vragen over beweegonderwijs op school aan de vragenlijst toegevoegd om een beter beeld te krijgen van het beweeggedrag van jongeren vanaf 12 jaar. Dit wil zeggen dat aan jongeren vanaf 12 jaar die basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO of MBO volgen, vragen zijn toegevoegd over gymlessen op school en beweeg- en sportactiviteiten die zijn geregeld vanuit school. Voor jongeren van 4 tot 12 jaar waren deze vragen al opgenomen in de vragenlijst.
Hierdoor zijn de cijfers over de beweegrichtlijnen, met name die over jongeren vanaf 12 jaar, vanaf 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van voor 2019.


Voldoende matig intensieve inspanning
Percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoende matig intensieve inspanning verricht, zoals wandelen en fietsen. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten.
Voldoende bot/spierversterk. activiteit
Percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoende spier- en botversterkende activiteiten verricht. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Wekelijkse sporters
Percentage personen van 4 jaar of ouder dat minimaal 1 keer per week sport. Met ingang van 2016 worden de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder gepubliceerd.
Abonnement sportaanbieder
Percentage personen van 4 jaar of ouder dat een abonnement heeft op een fitnesscentrum, zwembad of een andere sportaanbieder.
Lid sportvereniging
Percentage personen van 4 jaar of ouder dat lid is van een sportvereniging.