Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2014

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2014

Wijken en buurten Perioden Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Personen per soort uitkering Werkloosheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkering Bijstandsuitkering (aantal) Personen per soort uitkering Arbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkering AOW-uitkering (aantal)
Totaal 2014 maart 405.790 425.310 771.730 3.231.980
Totaal 2014 juni 395.620 429.820 768.400 3.257.720
Totaal 2014 september 375.880 426.770 768.080 3.285.220
Totaal 2014 december 411.470 433.660 769.970 3.307.290
Nederland 2014 maart 400.570 424.810 748.380 2.904.480
Nederland 2014 juni 390.560 429.300 744.970 2.929.030
Nederland 2014 september 371.630 426.230 744.570 2.953.890
Nederland 2014 december 405.270 433.150 746.480 2.972.430
Buitenland 2014 maart 5.230 500 23.340 327.490
Buitenland 2014 juni 5.060 520 23.420 328.690
Buitenland 2014 september 4.260 540 23.510 331.320
Buitenland 2014 december 6.200 500 23.500 334.860
Appingedam 2014 maart Appingedam 350 440 670 2.700
Appingedam 2014 juni Appingedam 350 440 680 2.690
Appingedam 2014 september Appingedam 320 430 690 2.720
Appingedam 2014 december Appingedam 350 450 700 2.740
Wijk 00 2014 maart Appingedam 350 440 670 2.700
Wijk 00 2014 juni Appingedam 350 440 680 2.690
Wijk 00 2014 september Appingedam 320 430 690 2.720
Wijk 00 2014 december Appingedam 350 450 700 2.740
Appingedam-Centrum 2014 maart Appingedam 70 80 170 710
Appingedam-Centrum 2014 juni Appingedam 70 80 170 710
Appingedam-Centrum 2014 september Appingedam 60 80 170 710
Appingedam-Centrum 2014 december Appingedam 70 80 180 710
Appingedam-West 2014 maart Appingedam 100 60 120 550
Appingedam-West 2014 juni Appingedam 90 60 120 550
Appingedam-West 2014 september Appingedam 80 60 120 570
Appingedam-West 2014 december Appingedam 70 60 130 570
Appingedam-Oost 2014 maart Appingedam 170 290 360 1.360
Appingedam-Oost 2014 juni Appingedam 170 300 360 1.360
Appingedam-Oost 2014 september Appingedam 160 290 360 1.370
Appingedam-Oost 2014 december Appingedam 190 300 370 1.380
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2014 maart Appingedam 10 0 20 30
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2014 juni Appingedam 10 0 20 30
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2014 september Appingedam 10 0 20 30
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2014 december Appingedam 10 0 30 30
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2014 maart Appingedam 0 0 10 20
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2014 juni Appingedam 0 0 10 20
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2014 september Appingedam 0 0 10 20
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2014 december Appingedam 10 0 10 20
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2014 maart Appingedam 0 0 0 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2014 juni Appingedam 10 0 0 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2014 september Appingedam 10 0 0 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2014 december Appingedam 10 0 0 30
Bedum 2014 maart Bedum 240 150 580 1.970
Bedum 2014 juni Bedum 230 150 580 1.990
Bedum 2014 september Bedum 210 150 580 2.010
Bedum 2014 december Bedum 230 150 570 2.030
Wijk 00 2014 maart Bedum 240 150 580 1.970
Wijk 00 2014 juni Bedum 230 150 580 1.990
Wijk 00 2014 september Bedum 210 150 580 2.010
Wijk 00 2014 december Bedum 230 150 570 2.030
Bedum 2014 maart Bedum 180 120 480 1.580
Bedum 2014 juni Bedum 170 120 480 1.590
Bedum 2014 september Bedum 150 120 480 1.600
Bedum 2014 december Bedum 170 120 470 1.620
Verspreide huizen Bedum 2014 maart Bedum 10 0 20 70
Verspreide huizen Bedum 2014 juni Bedum 10 10 20 70
Verspreide huizen Bedum 2014 september Bedum 10 10 20 80
Verspreide huizen Bedum 2014 december Bedum 10 0 20 80
Zuidwolde 2014 maart Bedum 20 10 40 170
Zuidwolde 2014 juni Bedum 10 10 40 170
Zuidwolde 2014 september Bedum 20 20 40 170
Zuidwolde 2014 december Bedum 30 20 40 170
Verspreide huizen Zuidwolde 2014 maart Bedum 0 0 0 20
Verspreide huizen Zuidwolde 2014 juni Bedum 0 0 0 20
Verspreide huizen Zuidwolde 2014 september Bedum 0 0 0 20
Verspreide huizen Zuidwolde 2014 december Bedum 0 0 0 20
Onderdendam 2014 maart Bedum 30 10 30 80
Onderdendam 2014 juni Bedum 20 10 30 80
Onderdendam 2014 september Bedum 20 10 30 80
Onderdendam 2014 december Bedum 20 10 30 80
Verspreide huizen Onderdendam 2014 maart Bedum 0 0 0 10
Verspreide huizen Onderdendam 2014 juni Bedum 0 0 0 10
Verspreide huizen Onderdendam 2014 september Bedum 0 0 0 10
Verspreide huizen Onderdendam 2014 december Bedum 0 0 0 10
Noordwolde 2014 maart Bedum 10 0 0 30
Noordwolde 2014 juni Bedum 0 0 0 30
Noordwolde 2014 september Bedum 0 0 0 30
Noordwolde 2014 december Bedum 0 0 0 30
Verspreide huizen Noordwolde 2014 maart Bedum 0 0 10 10
Verspreide huizen Noordwolde 2014 juni Bedum 0 0 10 10
Verspreide huizen Noordwolde 2014 september Bedum 10 0 10 20
Verspreide huizen Noordwolde 2014 december Bedum 0 0 10 20
Bellingwedde 2014 maart Bellingwedde 210 220 600 2.160
Bellingwedde 2014 juni Bellingwedde 200 240 580 2.190
Bellingwedde 2014 september Bellingwedde 180 240 570 2.240
Bellingwedde 2014 december Bellingwedde 220 250 570 2.260
Wijk 00 Bellingwolde 2014 maart Bellingwedde 100 110 290 900
Wijk 00 Bellingwolde 2014 juni Bellingwedde 90 120 280 900
Wijk 00 Bellingwolde 2014 september Bellingwedde 80 120 270 930
Wijk 00 Bellingwolde 2014 december Bellingwedde 100 130 270 940
Bellingwolde 2014 maart Bellingwedde 50 70 130 500
Bellingwolde 2014 juni Bellingwedde 40 90 120 500
Bellingwolde 2014 september Bellingwedde 40 90 120 520
Bellingwolde 2014 december Bellingwedde 50 90 120 530
Vriescheloo 2014 maart Bellingwedde 10 10 40 60
Vriescheloo 2014 juni Bellingwedde 10 10 40 60
Vriescheloo 2014 september Bellingwedde 0 10 30 60
Vriescheloo 2014 december Bellingwedde 0 10 30 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft per gemeente, wijk en buurt (indeling 2014), inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 12 februari 2021:
Geen, deze tabelis stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Personen per soort uitkering
Het aantal personen dat een sociale zekerheidsuitkering ontvangt uitgesplitst naar de soort uitkering.
Het gaat hier om werkloosheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, bijstandsgerelateerde uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ouderdomsuitkeringen.

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.
Werkloosheidsuitkering
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Werkloosheidswet (WW).
Bijstandsuitkering
Personen met een uitkering in het kader Wet werk en bijstand (WWB).
Wet werk en bijstand
Wet die de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen.
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Het aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.
AOW-uitkering
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW).

Algemene ouderdomswet (AOW)
De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW.
Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd.
Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd)
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2021 als volgt:

Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden.

Na 2021, tussen 2022 en 2024, kan de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen naar 67 jaar. Na 2024 wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen.