Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Mantelzorg Mantelzorg ontvangen, 16 jaar of ouder Mantelzorg ontvangen (%) Mantelzorg Mantelzorg ontvangen, 16 jaar of ouder Uren ontvangen mantelzorg per week (uren) Mantelzorg Mantelzorg ontvangen, 55 jaar of ouder Mantelzorg ontvangen (%) Mantelzorg Mantelzorg ontvangen, 55 jaar of ouder Uren ontvangen mantelzorg per week (%)
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2014 . . . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2015 . . . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2016 6,4 . . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2017 5,4 . . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2018 6,0 . . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2019 . . 5,5 .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2020 . . 4,1 .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 . . 3,6 .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2014 . . . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2015 . . . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2016 6,9 . . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2017 7,2 . . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2018 7,5 . . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2019 . . 7,4 .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2020 . . 6,5 .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 . . 5,2 .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2014 . . . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2015 . . . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2016 25,0 16,0 . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2017 22,6 18,0 . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2018 23,2 11,2 . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2019 . . 23,7 20,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2020 . . 19,9 17,8
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 . . 18,0 21,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023:
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Mantelzorg
Mantelzorg is zorg die iemand krijgt van een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als iemand voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
Mantelzorg ontvangen, 16 jaar of ouder
Percentage personen van 16 jaar of ouder dat mantelzorg ontvangt
Mantelzorg ontvangen
Percentage personen van 16 jaar of ouder dat mantelzorg ontvangt.
Uren ontvangen mantelzorg per week
Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt gekregen door een mantelzorgontvanger.
Mantelzorg ontvangen, 55 jaar of ouder
Percentage personen van 55 jaar of ouder dat mantelzorg ontvangt.
Mantelzorg ontvangen
Percentage personen van 55 jaar of ouder dat mantelzorg ontvangt.
Uren ontvangen mantelzorg per week
Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt gekregen door een mantelzorgontvanger.