Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Mondgezondheid Mondgezondheid (zeer) goed, 15 of ouder (%) Mondgezondheid Kunstgebit, 18 jaar of ouder (%) Medische contacten Contact met tandarts Personen met minimaal 1 contact (%)
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2020 71,4 . 78,0
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 70,9 22,4 78,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 4 maart 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2021.
Met ingang van verslagjaar 2021 zijn de volgende onderwerpen aan deze tabel toegevoegd:
Percentage mensen met een kunstgebit;
Gemiddelde aantal eigen tanden;
Angstklachten
Daarnaast kunnen de cijfers met ingang van verslagjaar 2021 ook worden uitgesplitst naar de hoogte van de welvaart van het huishouden en het hoogst behaalde onderwijsniveau (3-deling).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Mondgezondheid
Mondgezondheid (zeer) goed, 15 of ouder
Percentage personen van 15 jaar en ouder dat “goed” of “zeer goed” antwoordt op de vraag: Hoe zou u in het algemeen de gezondheid van uw tanden en tandvlees omschrijven?
1. Zeer goed
2. Goed
3. Gaat wel
4. Slecht ]
5. Zeer slecht

Kunstgebit, 18 jaar of ouder
Percentage mensen van 18 jaar of ouder met een geheel of gedeeltelijk kunstgebit in boven- en/of onderkaak.
Medische contacten
Aan personen wordt gevraagd of zij contact hebben gehad met de huisarts, de specialist, de tandarts, de mondhygiënist, de orthodontist , de fysio- en oefentherapeut, de psycholoog, psychotherapeut of psychiater, en of zij behandeld zijn door een alternatief genezer. Ook wordt gevraagd naar ziekenhuisopnamen of dagopnamen, of mensen thuiszorg hebben ontvangen of dat ze zorg in het buitenland hebben gehad. De meeste vragen naar medische contacten worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Contacten die niet vaak voorkomen bij kinderen worden gesteld vanaf een hogere leeftijd.
Contact met tandarts
Bezoeken aan de tandarts. Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg tellen niet mee. De vragen worden gesteld aan iedereen van 1 jaar of ouder. Van kinderen van 0 jaar wordt aangenomen dat ze niet naar de tandarts zijn geweest.
Personen met minimaal 1 contact
Percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact heeft gehad.