Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouwgoederen en diensten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Output basisprijzen (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Output basisprijzen (%)
Totaal bedrijfstak landbouw 2007 23.919 2,8
Totaal bedrijfstak landbouw 2008 24.741 3,4
Totaal bedrijfstak landbouw 2009 23.122 1,8
Totaal bedrijfstak landbouw 2010 25.319 1,2
Totaal bedrijfstak landbouw 2011 25.858 -0,2
Totaal bedrijfstak landbouw 2012 26.811 -0,3
Totaal bedrijfstak landbouw 2013 28.241 1,2
Totaal bedrijfstak landbouw 2014 27.086 1,0
Totaal bedrijfstak landbouw 2015 26.759 1,0
Totaal bedrijfstak landbouw 2016* 27.020 1,6
Totaal bedrijfstak landbouw 2017* 29.098 0,5
Totaal plantaardige producten 2007 12.088 1,7
Totaal plantaardige producten 2008 11.768 2,8
Totaal plantaardige producten 2009 11.182 2,2
Totaal plantaardige producten 2010 12.632 -0,2
Totaal plantaardige producten 2011 12.341 -0,5
Totaal plantaardige producten 2012 12.861 -0,4
Totaal plantaardige producten 2013 13.489 0,2
Totaal plantaardige producten 2014 12.674 3,4
Totaal plantaardige producten 2015 13.314 -1,3
Totaal plantaardige producten 2016* 13.455 -0,7
Totaal plantaardige producten 2017* 13.873 1,7
Totaal veeteelt 2007 9.132 2,7
Totaal veeteelt 2008 9.829 1,9
Totaal veeteelt 2009 8.787 2,0
Totaal veeteelt 2010 9.384 1,0
Totaal veeteelt 2011 10.066 -0,7
Totaal veeteelt 2012 10.589 0,9
Totaal veeteelt 2013 11.356 2,9
Totaal veeteelt 2014 10.992 -1,9
Totaal veeteelt 2015 10.144 4,1
Totaal veeteelt 2016* 10.332 5,6
Totaal veeteelt 2017* 11.778 -1,7
Totaal diensten 2007 2.110 4,0
Totaal diensten 2008 2.310 5,6
Totaal diensten 2009 2.347 1,3
Totaal diensten 2010 2.395 2,0
Totaal diensten 2011 2.510 3,0
Totaal diensten 2012 2.477 -2,0
Totaal diensten 2013 2.516 -0,2
Totaal diensten 2014 2.574 1,6
Totaal diensten 2015 2.486 -1,1
Totaal diensten 2016* 2.487 -0,1
Totaal diensten 2017* 2.571 2,0
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2007 589 25,8
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2008 833 31,6
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2009 806 -4,8
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2010 907 18,7
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2011 940 0,3
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2012 884 -7,0
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2013 880 0,9
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2014 846 -1,1
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2015 815 1,2
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2016* 746 -4,0
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2017* 876 4,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de output uit de productierekening van de bedrijfstak landbouw.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het verslagjaar 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 oktober 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.

Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.