Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte 1971-1994

Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte 1971-1994

Leeftijd referentiepersoon Aantal personen in het huishouden Perioden Totaal particuliere huishoudens (x 1 000) Eenpersoonshuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Totaal niet-gehuwde paren (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Totaal gehuwde paren (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Overig huishouden (x 1 000)
Totaal leeftijd Totaal 1971 4.002 685 3.318 991 2.327 62 47 15 2.995 883 2.113 200 61
Totaal leeftijd Totaal 1975 4.392 850 3.542 1.101 2.441 94 66 28 3.183 981 2.202 211 54
Totaal leeftijd Totaal 1980 4.904 1.114 3.791 1.242 2.549 154 117 37 3.338 1.076 2.262 250 49
Totaal leeftijd Totaal 1985 5.430 1.477 3.953 1.375 2.578 244 202 42 3.335 1.121 2.215 321 53
Totaal leeftijd Totaal 1990 5.978 1.813 4.165 1.628 2.538 378 312 66 3.390 1.266 2.125 347 50
Totaal leeftijd Totaal 1994 6.378 2.032 4.346 1.849 2.496 505 407 98 3.447 1.401 2.046 352 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens in Nederland op 1 januari naar samenstelling van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en aantal personen in het huishouden.
De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 1971 tot en met 1994. Gegevens vanaf 1995 zijn beschikbaar in vergelijkbare meer uitgebreide tabellen, zie paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 december 2018:
De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal personen in het huishouden' is aangepast.
Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Dit is een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal niet-gehuwde paren
Zonder kinderen
Niet-gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Niet-gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal gehuwde paren
Zonder kinderen
Gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen leegkinderen.
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan twee broers (zussen) die samen een huishouden vormen.