Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente 2005 - 2015

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar gemeenten in 1 000 euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 februari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente 2005 - 2015

Baten/lasten/saldo Regio's Perioden Functies in 1 000 euroTotaal functies in 1 000 euro (1 000 euro) Functies in 1 000 euroAlgemeen bestuur (1 000 euro) Functies in 1 000 euroOpenbare orde en veiligheid (1 000 euro) Functies in 1 000 euroVerkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (1 000 euro) Functies in 1 000 euroEconomische zaken (1 000 euro) Functies in 1 000 euroOnderwijsTotaal onderwijs (1 000 euro) Functies in 1 000 euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (1 000 euro) Functies in 1 000 euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Werkgelegenheid (1 000 euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Jeugd en WMOTotaal jeugd en WMO (1 000 euro) Functies in euro/inwonerTotaal functies in euro/inwoner (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerCultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerVolksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerMutatie reservesTotaal mutatie reserves (euro/inwoner)
Baten Amersfoort 2013 428.525 9.074 140 5.929 221 5.035 69.022 28.082 2.956 2.863 20 461 183 419 1.355 288
Baten Amersfoort 2014 413.778 8.558 137 5.915 325 6.357 70.250 27.462 3.786 2.742 13 465 194 346 1.347 236
Baten Amersfoort 2015* 493.901 8.373 132 6.067 429 6.469 51.366 - 2.956 3.240 24 337 196 272 2.045 224
Baten Coevorden 2013 89.766 628 123 40 94 398 21.265 8.240 1.813 2.511 14 595 225 263 1.328 51
Baten Coevorden 2014 91.833 683 55 582 109 398 21.894 8.034 1.528 2.569 13 612 226 316 1.325 25
Baten Coevorden 2015* 99.853 688 93 201 111 491 13.547 425 824 2.808 16 381 240 258 1.854 15
Baten Utrecht (gemeente) 2013 1.348.832 6.150 350 62.942 1.743 29.117 170.011 50.650 3.127 4.189 57 528 304 934 1.744 311
Baten Utrecht (gemeente) 2014 1.260.897 6.324 300 62.729 1.483 29.428 171.305 40.487 3.279 3.842 36 522 277 713 1.695 292
Baten Utrecht (gemeente) 2015* 1.366.777 6.777 429 64.204 1.078 30.100 158.981 4.685 5.584 4.090 27 476 272 605 2.239 165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens